Koulun penkiltä työnjohtajaksi: ”Elcolinen tarjoama urapolku kiinnosti”

29.05.2019

”Olin opintojeni aikana kahtena vuonna Elcolinella kesätöissä työnjohtajana. Kun valmistuin Savonia ammattikorkeakoulusta sähkötekniikan insinööriksi, minulle tarjottiin myös toisesta yrityksestä projekti-insinöörin paikkaa. Se olisi ollut hyvä työpaikka, mutta halusin ennemmin jäädä Elcolinelle: näin nopeasti kasvavassa yrityksessä enemmän mahdollisuuksia kehittyä uralla ja sovimmekin Elcolinen kanssa kahden vuoden kehitysohjelmasta.

Tällä hetkellä työskentelen Kajaanissa työnjohtajana, mutta tarkoituksena on edetä projektipäälliköksi. Työssäni parasta on käytännönläheisyys ja liikkumavara. Tein opiskeluaikana pari kuukautta suunnittelupuolen hommia, mikä tarkoitti toimistossa istumista ja suunnitteluohjelman tuijottamista kahdeksan tunnin ajan joka päivä. Se ei ollut minua varten, sillä tykkään olla läsnä työmailla ja hoitaa asioita.

Opinnäytetyö yrityksen tarpeisiin

Olen aiemmalta koulutukseltani sähköasentaja, joten nykyinen työnkuva tuntuu luontevalta jatkolta sille. Myös reissuhommat ovat tuttuja siltä ajalta, joten suurin muutos on varmaan ollut siirtyminen talotekniikan puolelta teollisuusympäristöön. Olen viihtynyt Elcolinella, täällä on hyvä henki ja kommunikaatio sekä asentajien että johdon kanssa toimii hyvin.

Alun perin päädyin Elcolinelle, kun koulukaveri vinkkasi yrityksestä. Hain ja pääsin taloon kesätöihin ja se kesätyö venähtikin lokakuulle saakka. Seuraavana kesänä tulin taas samoihin hommiin ja tein myös opinnäytetyöni Elcolinelle.

Opinnäytetyöni aiheena oli digitaalisten pilvipalveluiden hyödyntäminen projektihallinnassa. Sattui sopivasti, että Elcoline oli jo miettinyt tietyn ohjelmiston käyttöönottoa, joten pääsin oikeasti tutkimaan sellaisen palvelun hyödyntämistä, jolle yrityksellä oli tarve.”

Mikael Rissanen, työnjohtaja

 

3 Step IT:n perustajat sijoittivat Elcolineen: ”Kasvunnälkä yhdistää”

26.04.2019

Elcoline Group toteutti huhtikuun alussa suunnatun osakeannin, jossa yhtiön sijoittajiksi tulivat kiertotalouden edelläkävijäyritys 3 Step IT:n perustajat Jarkko Veijalainen ja Marko Sjöman. Suunnattu osakeanti tukee Elcolinen kasvustrategiaa ja tuo yhtiöön uutta liiketoimintaosaamista.

– Elcolinen vahva palveluosaaminen sekä tahtotila asiakassuhteiden ja oman henkilökunnan laadukkaaseen kehittämiseen toivat mieleen oman yrittäjätaipaleen onnistumiset ja haasteet kasvun eri vaiheissa. Keskustelu perustajayrittäjien ja uuden toimitusjohtajan kanssa sai meidät vakuuttuneeksi, että haluamme omalta osaltamme auttaa Elcolinen kasvutarinan rakentamisessa, kertoo 3Step IT:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Jarkko Veijalainen.

Sijoittajat viisivuotisstrategian tukena

Uudet sijoittajat ovat konkreettinen askel kohti Elcolinen syksyllä julkaiseman viisivuotisstrategian toteutumista. Yhtiön päämääränä on hankkia 1000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihto seuraavan viiden vuoden aikana.

– Veijalainen ja Sjöman ovat todella kokeneita liiketoimintaosaajia, jotka tuovat pääoman lisäksi yhtiöön uutta tietotaitoa. Heidän osaamisensa tukee Elcolinea kasvutavoitteiden saavuttamisessa ja yrityksen toiminnan kehittämisessä sekä hallitustyössä, kertoo Elcolinen tuore toimitusjohtaja Leif Backman.

Elcolinen havaintojen mukaan ostokäyttäytyminen on murroksessa teollisuuden alalla ja palvelut halutaan ostaa keskitetymmin.

– Haluamme olla aktiivinen toimija, joka kehittää moderneja toimintamalleja ja myös uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja teollisuusasiakkaiden tarpeisiin. Sijoittajat tuovat meille resurssia, jonka avulla pystymme tarjoamaan yhä kattavammin kaikki palvelut yhdeltä luukulta, Backman sanoo.

Kasvunnälkä yhdistää

3 Step IT:n ja Elcolinen tarinoista löytyy yhteneväisyyksiä. Molemmat ovat aloittaneet pienestä, kohdanneet matkallaan vastoinkäymisiä ja asettaneet itselleen kovia kasvutavoitteita. Veijalainen kertoo yhdeksi peukalosäännökseen, että pitää uskaltaa ottaa sellainen riski, joka epäonnistuessaan voi syödä vuoden tuloksen.

Veijalainen on myös Kasvuryhmä-yhteisön perustajajäsen. Kasvuryhmään kuuluu maailmalla menestyneitä suomalaisyrityksiä, kuten Supercell ja Kemppi, ja sen toiminta perustuu vertaissparraukseen. Myös Elcoline on mukana kasvuryhmässä.

– Kasvuryhmältä olemme saaneet tukea kovaan kasvutavoitteeseemme; viisinkertaistaa liikevaihto viidessä vuodessa. Uskomme itseemme ja näköjään muutkin uskovat, kun saimme näin kovan luokan sijoittajia mukaan Elcolinen matkaan, Backman iloitsee.

Leif Backman Keskolta Elcolinen toimitusjohtajaksi – Alan mahdollisuudet ja Elcolinen draivi innostavat

10.04.2019

Elcolinen toimitusjohtajaksi huhtikuun puolivälissä Keskolta siirtyvä Leif Backman puhkuu jo täyttä intoa. Vaikka toimiala vaihtuu, Keskon K-kampus -hankkeen johtajana työskennellyt Backman pääsee jatkamaan uuden rakentamista. Tavoitteet on Elcolinella asetettu korkealle ja matka 100 miljoonan liikevaihtoon vaatii paljon työtä. Luottamus tulevaan on kuitenkin vahva, sillä Elcolinella on hänen mielestään poikkeuksellisen hyvä draivi ja yhteishenki.

Backman on seurannut Elcolinen tarinaa mielenkiinnolla jo viiden vuoden ajan.

– Tutustuin Räisäsen Jereen tehdessämme samaan aikaan eMBA-opintoja Jyväskylän yliopistolla. Vaikutuin Elcolinen tavoitteellisuudesta, innostuksesta ja määrätietoisesta tekemisestä.

Kasvumatka vaatii Backmanin mukaan koko tiimiltä uudenlaisten toimintatapojen omaksumista, jotta hommat saadaan sujumaan myös entistä suuremmassa mittakaavassa. Orgaanisen kasvun lisäksi yrityskaupat tulevat olemaan merkittävässä roolissa uudessa strategiassa. Backmanilla on 26 vuoden kokemus yrittäjyydestä ja kansainvälisestä liiketoiminnasta useasta näkökulmasta. Kokemus yritysjärjestelyistä on yksi hänen vahvuusalueistaan.

Ihmiset ovat suurin onnistumisen tekijä

Backman vannoo työssään suunnitelmallisuuden ja systemaattisuuden nimeen. Kun suunnitelmat on sinetöity, niiden toteuttamiseen tulee sitoutua laajalla rintamalla.  Kaikkein tärkein asia on kuitenkin ihmiset.

– Ihmiset ovat yrityksen ylivoimaisesti suurin voimavara ja onnistumisten tekijä. Siksi on tärkeää, että yritysjärjestelyissä kiinnitetään huomiota toimintakulttuurien sujuvaan yhdistämiseen. Elcolinella työskentelee tosi päteviä ihmisiä. Henki talossa on äärimmäisen hyvä ja alalla paljon mahdollisuuksia. On myös paljon prosesseja joita voidaan vielä parantaa. Yhdessä tekemällä ja innovatiivisella työkulttuurilla saamme paljon aikaan.

Backman kuvailee itseään johtajana oikeudenmukaiseksi, tavoiteorientoituneeksi ja vastuuta jakavaksi. Myös analyyttisyys, innovatiivisuus ja visionäärisyys osuvat hänen persoonaansa.

– Toiminnan jatkuva kehittäminen on yksi päädraivereitani. Haluan ja osaan innostaa ihmisiä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.

Toimitusjohtajan kuuluisat ensimmäiset 100 päivää Backman aikookin käyttää ihmisiin ja toimintaan perusteellisesti tutustuen.

– Kun opin tuntemaan tavat, voin arvioida, miten toimintaa ja johtamisen käytäntöjä tulisi lähteä kehittämään. Oma tapani on osallistava, eli haluan kutsua ihmisiä mukaan kehittämistyöhön. Pidän tärkeänä tehtävien huolellista priorisointia ja selkeän roadmapin laatimista.

Vapaa-ajalla Backmanin voi hyvällä todennäköisyydellä löytää jalkapallokentän laidalta.

– 16-vuotias poikamme pelaa jalkapalloa kilpatasolla ja me vanhemmat tietenkin kuljetamme, kannustamme ja kustannamme. Liikunta on itsellenikin tärkeää; golfaan ja käyn lenkillä ja kuntosalilla. Olen sosiaalinen ja ystävät merkitsevät minulle paljon. Matkustaminen sekä perheen ja ystävien kanssa vietetty aika tuovat elämään paljon positiivista energiaa. Luen myös mahdollisimman paljon erityisesti itsensä kehittämiseen ja johtamiseen liittyvää kirjallisuutta. Ehkä kiinnostuksestani ihmisiä kohtaan kertoo myös se, että tartun mielelläni elämäkertoihin. Viimeisin taisi olla Elon Musk – se oli todella inspiroiva lukukokemus.

Leif Backman
leif.backman@elcoline.fi

Elcolinen törkeä lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

13.12.2018

Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon lokakuussa pokannut Elcoline Group on julkaissut strategiansa seuraavalle viidelle vuodelle. Yrityksen visiona on viisinkertaistaa liikevaihtonsa ja kasvaa yritykseksi, jolla on alan tyytyväisimmät työntekijät ja asiakkaat. Teollisuuden kunnossapidon palveluntarjoajana Elcoline haluaa myös kantaa vastuunsa Suomen teollisuuden hiilidioksidipäästöistä ja tätä kautta ilmastonmuutoksen ehkäisemisestä. Yritys alkaa aktiivisesti hakea ja kehittää asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa keinoja päästöjen vähentämiseksi.

Elcoline haluaa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.

– Liikevaihdon viisinkertaistaminen on iso tavoite, mutta toisaalta olemme tehneet sen jo pienemmässä mittakaavassa. Viisinkertaistimme liikevaihtomme neljässä vuodessa tekemällä kolme yrityskauppaa. Nyt strategiassamme on 5-10 yrityskauppaa tulevan viiden vuoden aikana, jotka myös kiihdyttävät orgaanista kasvuamme, kertoo Elcoline Group toimitusjohtaja Veli-Matti Ampiala sekä Elcoline Group Hallituksen jäsen Jari Osmala.

Kasvustrategia vaatii merkittäviä investointeja. Tästä syystä Elcoline tarvitsee uutta pääomaa ja kumppanuuksia. Elcoline ei tavoittele niin sanottua hiljaista rahaa, vaan fiksua rahaa, jonka mukana yritykseen tulee rahan lisäksi osaamista.

– Rahoituksen myötä saatu pääoma tullaan investoimaan. Esimerkiksi digitaalisuus on yksi kantava teema, johon haluamme lisää osaamista. Tulemme tekemään digistrategian, johon aikataulutetaan kaikki kehityshankkeet tulevan viiden vuoden ajalle. Haluamme olla digitaalisuudessakin alamme ykkönen, Elcoline Group Talousjohtaja Jarno Räsänen kommentoi.

Taistelu ilmastonmuutosta ja
teollisuuden hiilidioksidipäästöjä vastaan

Teollisuus tuottaa yli 20% Suomen hiilidioksidipäästöistä. Elcoline tuottaa teknisiä kunnossapitopalveluitaan käytännössä kaikille eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttaville teollisuuslaitoksille Suomessa ja omaa poikkeuksellisen laajan alue- ja teknologiatuntemuksen näihin laitoksiin. Elcoline strategian mukaisena tavoitteena on kantaa oma vastuunsa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, kasvattaa asiantuntemustaan ja luoda yhdessä sidosryhmien kanssa konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

–  Asennamme ja huollamme jo nyt teollisuuslaitoksiin liittyvää hiilidioksidipäästöjä alentavaa teknologiaa, kuten sähkö- ja pussisuodatinjärjestelmiä, sekä urea- ja ammoniakkijärjestelmiä. Arvioimme parhaillaan mahdollisuuksia kehittää ja valmistaa omaa SNCR-teknologiaa, jolla hiilidioksidipäästöjä saadaan pienennettyä esimerkiksi voimalaitoksissa. Lisäksi pyrimme ISO 14001 sertifioidun ympäristöjärjestelmämme mukaisesti minimoimaan hiilijalanjälkemme esivalmisteiden tuotannossa, työmailla, huoltokohteissa sekä logistisissa ratkaisuissa, kertoo Elcoline Piping Oy:n Maxim Helle.

– Haluamme kehittää osaamistamme ja luoda keskustelua asiakkaidemme, uudenlaisen teknologian toimittajien ja esimerkiksi yliopistojen välillä, jotta uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi ja ilmaston muutoksen ehkäisemiseksi löydettäisiin, täydentää Elcoline Groupin Kehitysjohtaja Jaakko Juvonen ja Elcoline Construction Oy:n Liiketoimintajohtaja Simo Nissinen.

Yrityskulttuurien integraatiossa
on onnistuttava

Yksi osa Elcolinen visiota on olla työpaikka, jolla on tyytyväisimmät ja sitoutuneimmat työntekijät. Elcoline haluaa kannustaa työntekijöitään kouluttautumaan ja tukea heitä siirtymisessä urapolulla ja osaamisessa uusille tasoille.

– Uuteen strategiaamme kuuluu Elcoline Academyn lanseeraus, joka tarjoaa työntekijöillemme mahdollisuuksia urakehitykseen. Tarkoituksena on ottaa asiakkaamme mukaan tähän projektiin, koska heillä on paras kokemus siitä, millaista osaamista ja kumppanuutta he tarvitsevat ja haluavat, kertovat Elcoline Oy:n Liiketoimintajohtaja Olli Koivula sekä Laatupäällikkö Jussi-Pekka Kinnunen.

Kasvuun liittyy yrityskauppojen myötä myös erilaisten yrityskulttuurien integraatiot.

– Työskentelykulttuurien yhteensovittaminen on asia, jossa pitää onnistua ja se on myös tyypillisesti asia, jossa epäonnistutaan, jos jossain kohtaa epäonnistutaan. Yrityksen työskentelykulttuurien integraatio tehdään aina yhdessä ja se vaatii heittäytymistä ja joustavuutta kaikilta osapuolilta. Tavoitteenamme Elcoline Group konsernissa on tulevan viiden vuoden aikana luoda 300 uutta työpaikkaa. Haluamme riveihimme ihmisiä, joilla on tahtotila kehittyä ja haastaa itseään, kertoo Elcoline Plant Service Oy:n Liiketoimintajohtaja Teemu Pohto yhdessä Asiakkuusjohtaja Pekka Riikosen kanssa.

Elcoline Groupille myönnettiin marraskuussa Kasvuryhmän arvostettu Kultainen Kuokka -palkinto. Puolivuosittain jaettava palkinto myönnetään positiivisesti joukosta erottuvalle Kasvuryhmän jäsenelle, jolla on rohkeus luvata törkeästi.

– Vuonna 2015 loimme rohkeat tavoitteet seuraavalle viidelle vuodelle ja kerroimme ne ääneen varmistaaksemme oman sitoutumisemme. Vastoinkäymisistä huolimatta saavutimme ne tavoitteet ennätysajassa ja haluamme myös nyt tuoda strategiamme julki. Tahdomme näyttää tuleville tekijöille suunnan ja esimerkin, että yhdessä, erinomaista yhteistyötä tekemällä melkein mikä tahansa on mahdollista, yrityksen perustajat Jere Räisänen ja Jouko Juvonen julistavat.

 

Lisätiedot:
Jere Räisänen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. +358 44 5599 144
jere.raisanen@elcoline.fi
www.elcoline.fi

 

Elcoline Group on vuonna 2002 perustettu teollisuuden urakointi- ja kunnossapitoalan yritys, joka tuottaa muun muassa sähkö- ja automaatioasennuksia, LVI-asennuksia, instrumentointia, paineenalaisten putkistojen hitsausta, mekaanista asennusta, sekä edellä mainittujen alojen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Konsernin liiketoiminta jakaantuu neljään operatiiviseen tytäryhtiöön: Elcoline Plant Service Oy, Elcoline Construction Oy, Elcoline Piping Oy ja Elcoline Oy. Asiakkaitamme ovat kansainväliset teollisuusyritykset muun muassa kaivos-, kemian- / petrokemian-, pulp and paper-, energian tuotannon-, meri-, metalli- ja rakennusteollisuuden toimialoilla. Työllistämme noin 200 ammattilaista sopimuskohteissa ympäri maailman. Vuonna 2018 liikevaihtomme tulee olemaan noin 20M€.

Proper Communication Skills and a Cool Head Make a Great Supervisor

04.12.2018

Nikolai Vagapov is a supervisor at Elcoline. Nikolai, who left St. Petersburg in 2000 and moved to Finland, has over 10 years of work experience in the service and maintenance field. Over the years, he has worked with former employer and now Elcoline Piping Oy’s Business Director Maxim Helle all over Europe. Even back in the day, work meant traveling, for example, to Germany, Sweden, the Netherlands, and Switzerland. That is not to say that Finnish power plants aren’t a familiar setting to Nikolai. Because of his background and language skills, Nikolai, while a supervisor, often ends up working as an interpreter for clients and some employees as well.

“Proper communication is extremely important if you want to have successful projects. Otherwise things just don’t run smoothly—you get all kinds of distractions and extra hassle, which is a waste of time. You need to brief and train your team well and make sure that crucial information is available to everyone. It is a great asset in this job if in addition to your professional skills you have a cool head and a friendly attitude.”

When working with industrial clients, there is often a bit of haste involved, but that is exactly when the ability to remain calm comes to play. Every now and then, cultural differences need to be addressed.
“A lot of my non-Finnish coworkers have a different mindset from the Finns. You need to be able to read people and assess the situation to have everything running nicely.”

 

Hard work and the right attitude turned an apprentice into a supervisor

Nikolai got a sense of what it means to work hard at a young age when he traveled alongside his father, who was a metal worker. A stand-out project for Nikolai was his first big job working for Neste in 2005. It was a perfect setting for an 18-year-old who wanted to show that they knew what it means to work hard.

“This profession calls for diligence, perseverance, and teamwork skills. You need to be able to work with a crew. Right now, I have 24 people working with me on our current project. A supervisor has to be able to plan ahead, prioritize between different tasks, and hand the right duties over to the right people.”

According to Nikolai, the best part about his job is…well, everything. What makes him especially happy is the feeling he gets when a project has been completed as well as planned, without any extra difficulties.

“I really enjoy my job and the different projects we get. I also want to keep developing my professional skills, especially in leadership. At times, it’s also nice to do some ‘real work’ and squeeze into a tight spot to do some welding. You really get to see how your work turned out there, quite literally.”

}