Elcoline Constructionilta täsmällinen talotekniikan kokonaistoimitus

18.05.2020

Parmaco valmistaa siirtokelpoisia, vuokrattavia tilaelementtirakennuksia. Parmaco tekee tiivistä yhteistyötä Elcoline Constructionin kanssa sähkö- ja LVI-suunnittelussa. Messukylän koulun rakentamisessa Elcoline Construction sai aiempaa suuremman roolin talotekniikan kokonaistoimittajana.

Elcoline Construction vastasi Messukylän koulun sähkö-, lämpö-, vesi/viemäri-, ilmastointi-, ja ilmastointisuunnittelusta sekä urakoinnista alusta loppuun saakka. Parmacon projektipäällikkö Samuli Björninen pitää tiivistä yhteistyötä kaikin puolin menestyksekkäänä. Rakennusprojekti saatiin aikataulussa valmiiksi ja oppilaat aloittivat koulutyönsä uusissa tiloissa viime syksynä.

– Messukylän koulun kaltaisissa rakennuskohteissa aikataulu on hyvin tiivis. Siitä kun kaivinkone iskee kauhansa maahan, aikaa on noin 4 kuukautta saada rakennus täysin valmiiksi. Tämän kohteen osalta pysyimme todella hienosti aikataulussa, vaikka suunnitelmiin tulikin yllättäviä muutoksia ja lisätöitä, kertoo Björninen.

Suunnitelmien mukaan eteneminen on paras onnistuminen

Puolet koulun tilaelementeistä valmistettiin Pyhäjoen tehtaalla ja toinen puoli Leppävirran tehtaalla. Pyhäjoelta tulleisiin tilaelementeihin oli valmiiksi asennettuna rakennuksen LVI-järjestelmät. Leppävirralla tehdyissä tilaelementeissä oli puolestaan sähkötekniikka valmiina.

– Periaatteemme on rakentaa tilaelementit mahdollisimman pitkälle tehtaillamme, jotta työmaalla saisimme keskittyä lähinnä kytkentätöihin, kaapelointeihin ja heikkovirtajärjestelmien asentamiseen. Tämä lyhentää kallista työmaavaihetta.

Luottamus yhteistyön perusta

Elcoline Construction toimii Parmacon sopimuskumppanina Pyhäjoen ja Leppävirran tehtailla. Messukylän kouluprojektissa Elcoline Construction toimitti kaiken talotekniikan (LVISA) alusta loppuun.

– Meillä on pitkä yhteistyö takanamme ja luottamus kunnossa. Elcoline Constructionin väki on hoitanut heille kuuluvat vastuualueet jämptisti ja laadukkaasti.  Meidän välinen kommunikaatio toimi hyvin ja olin koko ajan perillä työvaiheista. Tärkeintä meille on laatu ja aikataulussa pysyminen ja ne toteutuivat hienosti täysin tässä projektissa. Tähän projektiin voi kyllä olla tosi tyytyväinen.

Elcolinelta löytyy tekijöitä ja kokemusta myös vaativiin hitsaustöihin

14.05.2020

Elcoline Groupin metalliosaamista edustavat Elcoline Plant Service Oy, Elcoline Piping Oy ja SVS Supervice Service Oy, jotka suorittavat hitsaustöitä asiakkaiden kohteissa sekä Elcolinen omissa konepajatiloissa. Yhteensä yhtiöstä löytyy yli 80 hitsaajaa, joiden hallussa on yli sata erilaista hitsausmenetelmää.

Automaatio- ja sähköosaamisesta tunnettu Elcoline Group on kehittänyt ja kasvattanut hitsauspalveluitaan systemaattisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Hitsausosaaminen vahvistaa yhtiön palveluvalikoimaa ja mahdollistaa asiakkaille monipuolisemman kokonaistarjonnan. Kaikkien Elcoline Groupin alaisten hitsaustöiden pääkoordinaattorina toimii Jarmo Koskivuori.

– Hitsauksessa ei erotuta taikatempuilla vaan ammattitaidolla. Hitsaus on pitkälti käsityötä, jossa ollaan vahvoilla kokemuksen ja osaamisen kautta. Omien ammattilaisten lisäksi Elcolinella on Baltiassa hyvät ja luotettavat yhteistyökumppanit, joiden kautta saamme projekteihin tarvittaessa lisää tekijöitä, Koskivuori kertoo.

Kaikki hitsausta tekevät yksiköt toimivat yhteistyössä ja muun muassa henkilöresursseja sekä hitsauslaitteita voidaan jakaa eri toimipisteiden ja projektien välillä. Yhtenäiset laatujärjestelmät mahdollistavat toimintamallien ja hitsausohjeiden yhdenmukaisuuden.

– Hyvänä esimerkkinä Elcolinen ammattitaidosta ja joustavuudesta on asiakkaamme öljynjalostamoprojekti, johon pystyimme tarjoamaan nopealla aikataululla 23 pätevää hitsaajaa Elcolinen eri yksiköistä. Hitsattava materiaali oli harvinainen SA 335 P5, jota käytetään pääasiassa vain jalostamoilla. Materiaalin hitsaus vaatii esilämmityksen 200 celsiusasteeseen ja juurensuojauskaasun, joten kenttäolosuhteissa hitsaustyö on erittäin vaativaa, Koskivuori kuvailee.

Elcoline on kehittänyt yhtiön hitsausosaamista yhteistyössä Kemppi Oy:n kanssa. Keväällä järjestetyssä kehityspäivässä tutustuttiin hitsauksen tulevaisuuden näkymiin, Kempin WeldEye-hitsaushallintaohjelmistoon sekä hitsauskoneiden parametrien seurantaan ja datan käsittelyyn.

Elcoline Groupin hitsausosaaminen pähkinänkuoressa:

  • Toimintaa ohjaavat laatujärjestelmät ISO 9001, ISO 3834-2, ISO 14001, ISO 45001
  • Hitsaajia yli 80 henkilöä, jotka pätevöitetty SFS-EN ISO 9606-1 mukaan
  • Useita IWE-, IWT- ja IWS-koulutuksen saaneita hitsausasiantuntijoita
  • Yli 100 kpl kolmannen osapuolen (NoBo) hyväksymää menetelmäkoetta
  • Hitsattavat perusainetyypit 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2, 43, 44 ja 45
  • Käsiteltävät materiaalivahvuudet 1,5-200mm.
  • Käytössä Kempin WeldEye pilvipohjainen hitsaushallintaohjelmiston
  • Eri osastoilla käytettävissä yli 140 hitsauskonetta, jotka validoidaan määräajoin
  • Konetyypit: Mig/Mag, Tig/Puikko, sekä mekanisoidut jauhekaarilaitteet kattilaosien hitsaukseen SVS Supervice Service Oy:llä. Lisäksi Elcoline Plant Service Oy:llä on 800A hiilikaaritalttauskoneet paksujen teräskappaleiden railonvalmistukseen.

 

Jarmo Koskivuori
Hitsauspäällikkö / IWT
Elcoline Piping
+358 40 0750 540

Opintojen ja työn yhdistämiseen kannustettiin Elcolinella

11.05.2020

”Työskentelen työnjohtajana Elcoline Constructionin Pyhäjoen yksikössä. Töiden ohella opiskelen myös monimuoto-opintoina talotekniikan insinööriksi. Vaivannäköä tämä yhdistelmä vaatii, mutta työnantajan kanssa on onneksi löytynyt joustoa molempiin suuntiin.

Alun perin aloitin Constructionilla LVI-asentajana vuonna 2017. Pyhäjoen yksikkö oli juuri perustettu ja olin sen ensimmäisiä työntekijöitä. Uudessa yksikössä oli tarjolla vastuuta otettavaksi, ja siihen myös tartuin edeten työnjohtajaksi vuonna 2019. Opintojen aloittaminen oli oman urakehityksen kannalta luonnollinen jatkumo. Myös esimies oli samaa mieltä ja kannusti opintojen aloittamiseen.

Yhtiö on kehittynyt kovasti niiden kolmen vuoden aikana, jotka olen Elcolinella ollut. Toimenkuvat ovat laajentuneet ja suunta on ylöspäin jyrkällä kulmakertoimella. Se tuo myös henkilöstölle eteen monenlaisia mahdollisuuksia. Niille, jotka uusiin mahdollisuuksiin haluavat tarttua, se tässä talossa onnistuu.”

Ei vanhan liiton meininkiä

”Työilmapiiri on ollut Elcolinella aina hyvin avoin ja kannustava, esimerkiksi kysymys opintojen ja töiden yhdistämisestä ei jännittänyt yhtään. Muutenkin henki on rehtiä ja reilua, ei mitään vanhan liiton meininkiä tai nurkkahuoneesta johtamista. Meillä on Pyhäjoella mukava ja nuorekas työporukka, ja se on yksi työn hyvistä puolista.

Haastavinta työnjohtajan tehtävissä on hektisyys. Työtehtäviini kuuluu muun muassa tuleviin kohteisiin tutustumista, hankintojen tekemistä, työnjohdollisia tehtäviä ja resursointia. Tärkeintä on pysyä kaikesta kärryillä, sekä ennakoida tulevia kipupisteitä ja pyrkiä ratkaisemaan niitä.

Parasta on, kun homma sujuu ja tietää jotenkin edesauttaneensa sitä. Kyllä siinä tuntee onnistumisen tunnetta, kun aluksi tuotannollisesta näkökulmasta hankalalta näyttävät isot työmaat on saatu lopulta hyvin klaarattua tiiminä yhdessä ja näkee oman kätensä jäljen. Kun työhön kuuluu sekä valtaa että vastuuta, siitä saa myös tehdä aika omannäköistään.”

Henri Niku
Työnjohtaja
Elcoline Construction Oy
Pyhäjoki

Turvallisuus- ja laatuasioissa kaikilla on samanlainen vastuu

30.04.2020

Laatu- ja turvallisuuspäällikkö Anu Perttula vastaa Elcoline Plant Servicen projektien HSEQ-asioista (Health, Safety, Environment & Quality), eli terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä ja laatua kokevista seikoista. Työnkuvaan kuuluu muun muassa turvallisuuskierroksia projektikohteissa, riskiarviointien ja pelastussuunnitelmien laatimista, sekä reagointia henkilöstön tarpeisiin laatu- ja turvallisuusasioissa. Missiona on tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden välttäminen yhdessä koko henkilöstön kanssa.

Anu Perttula aloitti laatu- ja turvallisuuspäällikkönä Elcolinella huhtikuussa 2019. Ensimmäisen työvuoden parasta antia ovat olleet työmaakäynnit.

– Olen päässyt tekemään lukuisia turvallisuuskierroksia eri kohteissa työmaapäälliköiden kanssa ja nähnyt mitä Elcolinen asentajien työ käytännössä on. Se on tuonut hyödyllistä näkemystä muun muassa riskiarvioiden, pelastussuunnitelmien ja projektidokumenttien tekoon, Perttula kertoo.

Perttula vastaa myös Elcoline Groupin johtamisjärjestelmien, kuten laatu- ja ympäristöjärjestelmien, sekä työ-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmän ylläpidosta, jalkauttamisesta ja sisäisestä auditoinnista. Lisäksi hän auttaa liiketoiminajohtajia riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa ja käsittelyssä.

– Olen tehnyt laatuinsinöörin töitä lähes kymmenen vuoden ajan eri yrityksissä, mutta kokonaisuuden johtaminen on uudenlainen haaste. Onneksi kokemusta on kuitenkin kertynyt vuosien varrella, niin voi luottaa itseensä eikä puntti aivan tutise, Perttula naurahtaa.

– Myös työyhteisöön on ollut helppo tulla mukaan. Elcolinella työskentelee monipuolinen porukka vanhoja konkareita ja uusia tulokkaita, mutta kaikkia yhdistää avoimuus. Aina on voinut kysyä keneltä tahansa apua, jos joku on mietityttänyt.

Turvallisuushavaintojen tekemiseen tarvitaan jokainen silmäpari

Perttulan tultua Elcolinelle, laatu- ja turvallisuusasioiden kehittämiseksi on luotu muun muassa mobiilisti lähetettävä henkilöstökysely sekä toimitusjohtajan kuukausikirjeet.

– Henkilöstökyselyn vastauksiin pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Esimiehille on esimerkiksi tarjottu lisäkoulutusta kyselystä selvinneiden osaamistarpeiden pohjalta. Viestinnän parantamiseksi luotiin toimitusjohtajan kuukausikirje, jossa yhtenä osiona tuodaan henkilöstölle tiedoksi laatuun ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja vinkkejä. Nyt kun COVID-19 on aiheuttanut äkillisiä muutostarpeita toimintatapoihin, henkilöstöviestinnän merkitys on korostunut entisestään ja sen määrää on lisätty monin tavoin, Perttula kuvailee.

Viimeisen vuoden aikana Elcolinella on jalostettu myös prosessia työntekijöiden turvallisuushavaintojen tekemiseen. Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden välttämiseen tarvitaan jokainen silmäpari.

– Olennaisinta laatu- ja turvallisuustyön onnistumisessa on yrityksen johdon sitoutuminen. Toimintamallien jalkauttamisessa esimerkillä johtaminen korostuu. Mitä turvallisuuteen tulee, kaikki ovat sen suhteen samalla viivalla. Tärkeää on myös yhteistyö sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa, jotta kaikkien havainnot ja näkemykset tulevat kuulluksi, Perttula sanoo.

Pitkän tähtäimen päämääränä Elcolinella on tuoda jatkuvan parantamisen mallia jokapäiväiseen toimintaan. Lähitulevaisuudessa tavoitteena on yhtenäistää eri yksiköiden toimintatapoja laatu- ja turvallisuusasioihin liittyen.

– Perehdyttäminen ja toiminnan jalkauttaminen on helpompaa, kun esimerkiksi dokumentit ja suunnitelmat ovat linjassa ja kaikilla yhteinen tapa toimia, Perttula kiteyttää.

Anu Perttula
Laatu- ja turvallisuuspäällikkö

Elcoline Groupin toimintamalli ja varautuminen koronavirustilanteessa

18.03.2020

Seuraamme tarkasti tilanteen kehittymistä ja noudatamme tarkasti viranomaisten ja asiakkaittemme ohjeita ja määräyksiä.

Elcoline Group pitää tärkeimpänä tehtävänään huolehtia asiakkaittemme ja henkilöstömme terveydestä ja hyvinvoinnista, sillä toimimme aina osana asiakasyritystemme paikallisia tiimejä. Olemme antaneet koko henkilöstöllemme ennaltaehkäiseviä ohjeita ja noudatamme viranomaisten ja asiakkaittemme ohjeita sekä määräyksiä.

Työntekijämme jäävät kotiin heti mahdollisten oireiden ilmetessä. Ulkomaanmatkoilta palaavat jäävät 14 päivän karanteeniin viranomaisten määräysten mukaisesti. Viestimme mahdolliset poikkeusjärjestelyt kohde- ja tapauskontaisesti. Vältämme tarpeettomia fyysisiä tapaamisia ja toteutamme ne virtuaalisesti aina mahdollisuuksien mukaisesti. Edellytämme samaa myös alihankkijoiltamme.

Elcoline Group seuraa, ohjaa ja tarvittaessa rajoittaa oman henkilöstönsä matkustamista, tapaamisia ja ulkomailta kotiutumisia.

Velvollisuutemme on pitää osaltamme yhteiskunnan toimintoja yllä, erityisesti Suomen energia- ja perusteollisuus toiminnassa.

Elcoline työskentelee laajasti yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä kohteissa, kuten energia- ja öljynjalostusteollisuuden kunnossapidossa. Teemme parhaamme, ettei työntekijöittemme ja samoissa laitoksissa työskentelevien terveys vaarannu koronaviruksen leviämisen tai sairaustapauksien vuoksi.

Toiminta asiakasyrityksissä ja työkohteissa

Tämä hetkisen tiedon perusteella pystymme ylläpitämään asiakkaittemme laitoskohtaisia ylläpito- ja kunnostustehtäviä sekä aloittamaan osan uusista asennus- ja kunnostushankkeista.

Koronaviruksen leviämisen estämiseen määrätyistä toimenpiteistä johtuen, osa työmaistamme keskeytyy tai niiden asiakkaat siirtävät niiden aloitusajankohdan. Mahdolliset poikkeusjärjestelyt tulemme viestimään työntekijöille asiakas- ja hankekohtaisesti Elcoline-liiketoimintajohdon toimesta.

Noudatamme viranomaisohjeiden ja -määräysten lisäksi asiakkaidemme kohdekohtaisia ohjeistuksia. Olemme ohjeistaneet henkilökuntaamme perusteellisesti hygieniaan ja turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.

Tässä poikkeustilanteessa me Elcoline Groupissa haluamme kantaa vastuumme ja huolehtia sekä asiakkaidemme että henkilökuntamme turvallisuudesta. Haluamme varmistaa, että voimme turvallisesti auttaa asiakkaitamme ylläpitämään yhteiskunnan sujuvaa toimintaa tärkeissä laitoksissa ja tehtaissa. Joustavalla ja avoimella yhteistyöllä voimme sopia mahdollisista poikkeusjärjestelyistä sekä varmistaa turvallisen toiminnan kaikille osapuolille.

Annamme lisätietoa, vastaamme kysymyksiinne, kuulemme mielellämme teidän näkemyksenne ja keskustelemme miten voimme käytännössä hoitaa yhdessä tarvittavat muutokset toimintaan ja töiden toteuttamiseen yhdessä Elcoline yksiköiden liiketoimintajohtajien kanssa (yhteystiedot ohessa).

Elcoline Group Oy
Leif Backman                                                     
Toimitusjohtaja                                             
+358 43 8243460
leif.backman@elcoline.fi

Jere Räisänen
Hallituksen puheenjohtaja
+358 44 5599 144
jere.raisanen@elcoline.fi     

Elcoline Plant Service Oy
Teemu Pohto
+358 40 565 0838
teemu.pohto@elcoline.fi

Elcoline Construction Oy
Simo Nissinen
+358 40 750 1266
simo.nissinen@elcoline.fi

Elcoline Oy
Olli Koivula
+358 40 511 8283
olli.koivula@elcoline.fi

Elcoline Piping Oy / SVS Supervise Service Oy
Mika Tapaninaho
+358 40 767 5886
mika.tapaninaho@elcoline.fi