Elcoline ja Filtrabit ovat sopineet globaalista kumppanuudestaElcoline ja Filtrabit ovat sopineet globaalista kumppanuudesta

Elcoline ja Filtrabit ovat sopineet globaalista kumppanuudesta

20.12.2021
Elcoline ja Filtrabit ovat sopineet globaalista kumppanuudestaElcoline ja Filtrabit ovat sopineet globaalista kumppanuudesta

Kumppanuussopimuksen seurauksena Elcoline vastaa pienhiukkaspäästöjä leikkaavien Filtrabit-pölynpoistolaitteistojen asennuksista ja kunnossapidosta. Yhteisvoimin Elcoline ja Filtrabit lähtevät tehostamaan raskaan teollisuuden ja energiantuotannon poistoilman puhdistamista.

Virtaussuodatin on Filtrabitin kehittämä innovaatio, joka korvaa teollisuuden poistoilman pienhiukkasten suodattamisessa käytettäviä kuitusuodattimia ja sähkösuodattimia. Kehitystyötä on tehty Oulun Yliopiston ja SSAB Raahen terästehtaan kanssa.

Strateginen kumppanuussopimus solmittiin marraskuussa 2021 ja se syventää vuodesta 2019 alkanutta pilotointivaiheen projektiyhteistyötä. Elcoline on ollut mukana Filtrabit-teknologian asennusten toteuttajana heti alusta asti. Yhteistyössä on toteutettu pilottilaitteistoja, joista ensimmäinen on asennettu ja kunnossapidossa SSAB:n Raahen terästehtaassa.

Elcoline pääsee Filtrabitin kanssa toteuttamaan ympäristömissiotaan – puhtaampaa ja turvallisempaa teollista tuotantoa.

Elcolinen keskeinen rooli Filtrabit-laitteistojen valmistuksessa, asennuksissa ja teollisuusasiakkaiden jatkuvassa kunnossapidossa laajentaa Elcolinen kokonaisosaamista ja paikkaa arvoketjussa.

Filtrabitille ja Elcolinelle valmismoduuliin pakattu ratkaisu luo mahdollisuuden nopeasti skaalautuvaan tuotantoon, kansainvälistymiseen ja liikevaihdon kannattavaan kasvuun globaaleilla markkinoilla.

Koska koko erottelulaitteisto on toteutettu itsenäiseksi valmismoduuliksi, teollinen valmistus, logistiikka, asennustyö ja sijoittaminen teollisuuslaitokseen tai sen ulkopuolelle tapahtuu nopeasti ja taloudellisesti.

Elcoline ja Filtrabit ovat yhdessä toteuttaneet ensimmäisen raskaan teollisuuden virtaussuodattimen SSAB Raahen terästehtaaseen.

Uuden teknologian tehokkuus ja luotettavuus on todennettu vaativassa tuotannossa kunnossapidossa SSAB:n Raahen terästehtaan virtaussuodattimen pilottilaitteistolla vuodesta 2020. (Tekniikka & Talous 29.11.2021)

”Filtrabitin patentoitu virtausdynamiikkaan perustava pölynpoistoteknologia on matkalla uudeksi teollisuuden standardiksi. Globaali kaupallinen potentiaali on merkittävä sekä Filtrabit-teknologialle että Elcolinen toteuttamille asennus-, kunnossapito- ja käyttöpalveluille.

Filtrabit-pölynpoistolaitteisto on uusi, mullistava ratkaisu, josta odotamme tulevan seuraavan standardin. Näemme kaupallisen potentiaalin sekä Filtrabitille että Elcolinelle valtavana. Patentoitu teknologia on todistettu suodatusteholtaan tehokkaaksi, tuotannossa luotettavaksi ja ylläpitokustannuksiltaan edulliseksi perinteiseen kuitusuodatinlaitteistoon verrattuna.

Molempien yritysten hallituksista käsin näen strategisen partneroitumisen vauhdittavan kummankin yrityksen kannattavaa kasvua ja erityisesti kansainvälistymistä.”

Karri Kaitue,
Elcoline Groupin hallituksen jäsen
Filtrabit Oy:n hallituksen puheenjohtaja

 

”Filtrabit on syntynyt asiakkaiden tarpeista ja vahvassa kumppaniyhteistyössä. Asiakaskokemus on toimintamme ytimessä. Yhdessä olemme luoneet innovaation, virtausdynamiikkaan perustuvan Filtrabit-virtauserottimen, joka ratkaisee teollisuuden pölyhaasteita luotettavasti, auttaa pitämään teollisuusprosessit käynnissä lähes huoltovapaasti ja vähentää CO2-päästöjä, kun lämpöä ja lämpöenergiaa ei tarvitse päästää taivaalle, vaan lämpö voidaan hyödyntää prosessissa. Ratkaisu on helppo sovittaa nykyisiin laitteisiin ja suorituskyky pysyy vakiona. Hyötyjen avulla investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin ja ratkaisu voidaan hankkia kuukausimaksullisena palveluna. Modulaarinen ratkaisu voidaan ottaa jopa päivässä käyttöön ja laitteistoa on helppo tarvittaessa siirtää toiseen kohteeseen.

Elcolinen kanssa yhteistyö on sujunut alusta asti tehokkaasti ja laadukkaasti. Elcolinen ’turvallisuus ensin’ -toimintaperiaate on meille välttämätön osa omaa tarjoamaamme hankkeiden suunnittelusta jatkuvaan kunnossapitoon asti.”

Marko Valli,
Filtrabit Oy:n toimitusjohtaja

 

”Yhdessä Filtrabitin ja sen globaalien asiakkaiden kumppanina pääsemme mukaan valtaville markkinoille. Teollisuuden kunnossapidon markkinoilla tapahtuu ulkoistamistrendin lisäksi alihankkijoiden roolien syvenemistä kumppanuuksiksi.”

Leif Backman,
Elcoline Groupin toimitusjohtaja

Costa Toscanan luovutus onnistui aikataulussa

07.12.2021
Elcoline Marine, Costa Toscana loistoristeilijän luovutus

Perjantaina 3.12.2021 hyvästelimme loistoristeilijä Costa Toscanan, joka luovutettiin onnistuneesti aikataulussa varustamoasiakkaalle. Elcoline Marine oli mukana 65 000 työtunnin panoksellaan Meyer Turun onnistumisessa.

Italialaisen risteilyjätin, Costa Cruisesin, juuri valmistunut Costa Toscana pystyy kuljettamaan 6 600 matkustajaa ja henkilökunnan jäsentä. Laiva on 337 metriä pitkä ja pitää sisällään noin 2 600 hyttiä. Sisaralus Costa Smeralda valmistui Turun telakalta vuonna 2019.

Molemmat alukset käyttävät polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua, ja hyödyntävät monia muitakin ympäristövaikutuksia minimoimaan suunniteltuja uusi teknologioita.

Näin suuren projektin saattaminen aikataulussa maaliin, pandemian haasteista huolimatta, on merkittävä onnistuminen asiakkaallemme, Meyerin Turun telakalle.

Elcolinen osalta projekti työllisti keskimäärin 35 ja enimmillään 60 työntekijää, ja työtunteja kertyi yhteensä 65 000.

Elcoline Marine vastasi mm. seuraavista toimituksista:
• Yli 1000 V välijännitekaapelointi ja kytkennät
• Vene- ja vintturikansien sähköistys
• Liukupalo-ovien sähköistys
• Sisustus-, kone- ja MAS-valvontajärjestelmien
käyttöönotto
• Merikoeajojen käyttöönottotyöt

Perinteisten luovutusmunkkikahvien jälkeen työt jatkuvat luovutusjärjestyksessä seuraavana olevan risteilijän parissa.

 

Linkki ylen uutiseen aiheesta:
https://yle.fi/uutiset/3-12211848

 

Lisätietoja antaa:

Markku Salonen
Yksikön johtaja
Elcoline Marine
markku.salonen@elcoline.fi
+358 40 843 7850

Elcoline saavutti HSEQ-arvioinnissa huippupisteet

29.10.2021
Elcoline saavutti HSEQ-arvioinnissa huippupisteet.

Elcolinen kokonaispistemäärä on 571 pistettä, joka on erinomaisella tasolla (tyydyttävä on tasolla 0 – 250, hyvä 250 – 450 ja erinomainen yli 450 pistettä).

Elcolinelle tehtiin elo-syyskuun vaihteessa tilaajalähtöinen toimittaja-arviointi (HSEQ-arviointi).

HSEQ-arviointi sisältää: työterveyden ja -turvallisuuden (HS), ympäristövastuullisuuden ja (E) laaduntuottokyvyn (Q).

HSEQ-arviointi varmistaa, että arvioitu toimittaja toimii mainittujen tilaajayritysten yhdessä hyväksymien periaatteiden mukaisesti työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö-ja laatuasioissa.

Ammattiarvioija (Kiwa) ja tilaajat (Andritz, UPM, SSAB) muodostivat arviointitilaisuudessa ryhmän, joka arvioi Elcolinen HSEQ-kyvykkyyden.

Anu Perttula, laatu- ja turvallisuuspäällikkö vastaa Elcoline Groupissa HSEQ-toiminnasta

”Tehtäväni kattaa kaikkien Elcoline-yksiköiden turvallisuus- ja laatutyön kehittämisen.

Paljon on saatu yhdessä aikaan kahdessa ja puolessa vuodessa, jonka ajan olen tehtävää hoitanut. Saimme juuri puolueettoman Kiwa:n HSEQ-arvioinnin tulokset, joissa saavutimme huippupisteet.

Se mikä on asiakkaillemme tärkeää, on Elcolinen kehitystyön lähtökohta.

HSEQ-arvioinnissa käytiin kattavasti läpi Elcolinen HSEQ-toiminta ja näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen. Arvioinnissa korostui asiakkaidemme vaatimukset, tarpeet ja näkemykset. HSEQ-arvioinnin tulokset vastasivat asiakkaiden käytännön kokemuksiin Elcolinen toiminnasta. Siksi arviointi on meillä välttämätön mittari oman toiminnan kehittämiseksi.

Asiakkaamme SSAB, UPM ja Andritz arvioivat toimintaamme kokemuksiin perustuen. Lisäksi Kiwa arvioi Elcolinen järjestelmät, toimintamallit ja organisoitumisen syvällisesti.

Jatkuvuuden varmistaminen on Elcolinen seuraavan kehitysvaiheen ydintehtävä.

HSEQ ei tule koskaan valmiiksi – aina on parannettavaa ja uusia huomioitavia asioita. Jatkuvuudenhallintamenettelyistä on aloitettu oma projekti keväällä 2021 ja tavoitteena on saada jatkuvuudenhallintasuunnitelma valmiiksi 14.1.2022 mennessä. Esimiesten toimenkuvissa huomioidaan HSE-vastuut ja määrittelemme yhtenäisen perehdyttämisprosessin koko Elcoline Groupille.”

Kutsumus on ohjannut Anun uraa.

Elcolinen periaatteissa turvallisuus on ensimmäisenä. ”Koen, että tarkkuus, tehokkuus, luotettavuus ja joustavuus kaikki tukevat turvallisuuskulttuurin ja käytännön turvallisuustyön toteuttamista. Turvallisuus on Elcolinen DNA:ssa. Itselleni jo insinööriopinnot ja jatkotutkintoni ovat vieneet minua yhä syvemmälle HSEQ-maailmaan – juuri kiinnostukseni suuntaan.

Anu on tehnyt työuransa vaativissa HSEQ-tehtävissä teollisuuden suuryrityksissä ja jo opintojen suunta näytti selvän suunnan tulevalle HSEQ-uralle. Hän on koulutukseltaan insinööri (YAMK). Henkilökohtainen missio on ollut helppo löytää HSEQ:n kaikista kirjaimista. ”Teollisuuden kunnossapidossa ja vaativissa suurprojekteissa nousee turvallisuus kaikkea ohjaavaksi toiminta-alueeksi. Työn merkitystä ei tarvitse hakea, sillä terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu ovat kaikki vastuullisuuden ja inhimillisen elämän välttämättömiä osia.” linjaa Anu Perttula, Elcoline Groupin laatu- ja turvallisuuspäällikkö Raahesta.

Mitä erityistä arvioinnissa painotettiin?

”Erityisesti huomioitiin tänä vuonna käyttöön ottamamme sähköinen työturvallisuusjärjestelmä Elcoline Safety Manager, jossa turvallisuushavaintojen kirjaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Se tapahtuu heti havaintopaikalla älypuhelimen avulla. Turvallisuuteen liittyvät havainnot, läheltä piti- ja tapaturmailmoitukset välittyvät heti esimiehelle sekä yksikön työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelupäällikölle. Tämän jälkeen esimies aloittaa havainnon tutkimisen Elcoline Safety Manager-järjestelmässä. Näin voidaan reagoida nopeasti sekä välittää tietoa ja käynnistää mahdolliset toimenpiteet läpi koko Elcoline-organisaation.” valaisee Anu innostuneena.

 

Mitä HSEQ tarkoittaa Elcolinessa?

Suomeksi se kääntyisi TTYL:ksi.

Terveys (Health): Työterveyttä laajempi kokonaisuus, jossa ihmisen terveyttä käsitellään kokonaisuutena. Painopiste on siirtynyt ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työterveyteen sairauksien ja työkyvyttömyyden hoitamisen sijaan.

Turvallisuus (Safety): Teollisuuden kunnossapidossa ja suurprojekteissa on paljon riskitekijöitä, jotka pitää tunnistaa ennakkoon, luoda turvallisuuskäytännöt, kouluttautua ja valvoa jatkuvasti turvallisuustyötä.

Ympäristö (Environment): Elcoline toteuttaa osaltaan puhtaampaa teollisuuden tuotantoa. Olemme esimerkiksi asentamassa ja huoltamassa uusia ilmansuodatusjärjestelmiä. Moni asiakkaamme toteuttaa uusia laitoksia ja uudistaa nykyisiä niin, että päästään yhä puhtaampiin ja resurssitehokkaampiin ratkaisuihin.

Laatu (Quality): Palveluyritykselle, jonka ihmiset toimivat osana vaativia teollisuuden prosesseja ja hankkeita, oman toiminnan laatujärjestelmiä kehitetään ja arvioidaan osana asiakkaiden laatujärjestelmiä sekä Elcolinen omien laatujärjestelmien avulla. Työ on jatkuvasti kehittyvää ja käytännönläheistä – ei byrokratian ja vaadittujen minimien täyttämistä.

 

Lisätietoja:

Anu Perttula

+358 40 153 0100
anu.perttula@elcoline.fi

Kiwa HSEQ-sertifikaatti Elcoline

 

Vesa-Pekka Heikkinen aloittaa Elcoline Groupin palveluliiketoiminnan johdossa ja johtoryhmässä

20.08.2021
Vesa-Pekka Heikkinen, Vice President, Service Business

Vesa-Pekka Heikkinen (49) aloittaa Elcoline Group Oy:n palveluliiketoiminnan johtajana ja uuden johtoryhmän avainroolissa 16.8.2021 alkaen.

Vesa-Pekka Heikkinen käyntikortti

Hyvää tuulta Elcolinelle ja sen asiakkaille

Vesa-Pekka Heikkinen on hyväntuulinen mies – palveluliiketoiminnan kokenut ammattilainen astuu teollisuuden kunnossapitoyritys Elcoline Group Oy:n palvelukseen Moventas Gears Oy:stä, jossa hänen viimeisimpänä tehtävänään oli toimia myynnin prosessien sekä liiketoiminnan kehitystehtävissä.

Elcoline-kasvustrategian toteuttamiseen merkittävää osaamista

”Elcolinen uusi organisaatio ja johtamismalli on rakennettu kasvattamaan palveluliiketoimintaa. Nyt johtoon saatiin teollisuuden palveluiden ja myyntijohdon huippuammattilainen. Palveluliiketoiminnan johtaminen on uusi tehtävä ja tärkeä osa Elcolinen kasvustrategian kiihdytysvaiheen toteuttamista. En voisi olla enempää innoissani – upeaa saada Vesa-Pekka meille palveluliiketoiminnan VP:ksi.”

Elcoline Group Oy:n CEO Leif Backman

Millaista on mielestäsi hyvä johtaminen?

”Asiakaspalvelu ja koko asiakaskokemuksen kehittäminen tapahtuu aina yhdessä ihmisten kanssa – erityisesti palveluliiketoiminnassa”, aloittaa Vesa-Pekka Heikkinen.

Minulla liiketoiminnan johtaminen on aina perustunut hyvään asiakaspalveluun ja henkilöstöjohtamiseen. Kun tämä kokonaisuus toimii, voidaan varmistaa liiketoiminnan saumaton jatkuvuus, joka on tällä alalla asiakkaille tärkeintä lisäarvoa.

Tämä edellyttää meiltä 1) yhteistä ymmärrystä organisaatiomme tavoitteista, strategiasta ja pelisäännöistä, 2) hyvää ymmärrystä asiakkaidemme tarpeista, sekä 3) hyvää avointa keskustelua ja henkilöjohtamista läpi organisaation.”

Miksi Elcoline?

”Elcoline on hyvässä kasvun ja kehityksen vaiheessa oleva yritys, joka sopii liiketoiminnan ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisestä pitävälle henkilölle. Kasvuyrityksessä on tarvetta kehittää toimintoja, jotta voimme toimia myös tulevaisuudessa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja joustavasti. Nyt kun olen jo tutustunut osaan yrityksen avainhenkilöitä, minuun on tehnyt vaikutuksen keskusteluiden avoimuus ja toiminnan määrätietoisuus. Yritys näyttää toimivan hyvin läpinäkyvästi ja asiakkaita pidetään kaiken toiminnan keskiössä. On ollut ilo havaita, että joukkue toimii yhtenäisesti, organisaatiolla on halu kehittyä ja kasvaa, ja onhan kilpailuhenki kasvufirmassa kohdallaan.

Edellisessä työssäni olin viimeisten vuosien aikana siirtynyt hieman sivuun asiakasrajapinnasta kehittämään master datan hallintaa prosessien ja strategisten tavoitteiden tueksi, sekä hallinnoimaan myynnin prosesseja ja hinnoittelua. Uudessa tehtävässä pääsen palaamaan takaisin vahvasti asiakasrajapintaan, unohtamatta kuitenkaan prosessien ja datan hallinnan kehittämistä.

Kansainvälistäminen on Elcolinen seuraava vaihe. Se tulee tapahtumaan kansainvälisten asiakkaiden tarpeiden ja verkostojen myötä. On hienoa päästä tekemään töitä siihen liittyen niin strategian määrittelemisessä kuin käytännön toteuttamisessa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kasvussa ja uusien markkinoiden sekä asiakkuuksien avaamisessa on aina hienoa olla mukana.”

Intohimona kehittäminen ja uuden oppiminen

”Minulla on aina ollut intohimona kehittää palveluita sekä ansaintamalleja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Vahva osa tätä kehittämistä on ollut myös tuki organisaation osaamisen kehittämiseen oman osaamiseni kehittämisen rinnalla.

Olen toiminut teollisuuden sekä uusiutuvan energian palveluliiketoimintojen parissa yli 20 vuotta eri tehtävissä palvellen niin kotimaisia kuin ulkomaisia koneenrakentajia sekä loppukäyttäjiä. Yhteistä kaikille palveluiden toimittajien osalta ovat korkeat turvallisuusvaatimukset ja lupausten pitämisen tärkeys. Toimitetaan sitä mitä on luvattu mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti niin projekteissa, kunnossapitosopimuksissa kuin yksittäisissä palvelutoimituksissakin. Seuraavat kuukaudet tulen tutustumaan Elcolinen henkilöstön ohella erityisesti asiakkaisiin ja heille tuotettaviin palveluihin eri toimipisteissä ympäri Suomea.”

Tukikohtana Oulu

Elcoline on kasvanut määrätietoisesti kattamaan Suomen tärkeimpiä teollisuuskeskittymiä. Vuoden 2020 Caverion-liiketoimintakaupan osana Elcolinen palveluntarjonta on laajentunut Oulun palvelukeskuksesta kattamaan Pohjois-Suomen alueellista kemianteollisuuden kunnossapito-osaamista. Siksi Oulun alueellinen palvelukeskus on luontainen asemapaikka uudelle palveluliiketoiminnan johtajalle. Elcolinella on vahva asema Pohjois-Suomessa Oulun ja Raahen palvelukeskusten sekä Kittilän ja Sotkamon asiakaskeskusten myötä.

Tehtävä on kuitenkin sekä valtakunnallinen että kansainvälinen, sillä kasvuyhtiö Elcoline ei ole asettanut maantieteellisiä rajoja toiminnalleen. Asiakastarpeet, erikoisosaaminen, kasvustrategia ja kilpailukyky ratkaisevat laajenemissuunnat, joten Vesa-Pekan kansainvälisen huoltoliiketoiminnan kokemukselle on jatkossa kysyntää. Vesa-Pekka Heikkisen tavoittaa puhelimitse numerosta 045 78813176 ja sähköpostitse osoitteesta vesa-pekka.heikkinen@elcoline.fi

 

Lisätietoa antavat:

Vesa-Pekka Heikkinen
Vice President, Service Business
Elcoline Group Oy

Leif Backman
CEO
Elcoline Group Oy

 

Jutun henkilökuva: Noora Slotte / Studio P.S.V.