Elcoline ja Savonia-ammattikorkeakoulu tekevät tiivistä kehittämisyhteistyötä

06.06.2013

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Elcoline tekevät tiivistä yhteistyötä yrityksen kasvaessa ja kansainvälistyessä. Savonian opiskelijat ovat päässeet mukaan aitoihin työelämän kehittämisprojekteihin, jonka kautta heidän valmiudet toimia kansainvälistyvissä yrityksissä ovat kasvaneet. Samalla yritys on saanut hyödyllistä tietoa kasvunsa tueksi. Elcoline ja Savonia ovatkin lyhyessä ajassa tehneet merkittävää yhteistyösä, jonka kautta mm. yli 50 opiskelijaa on päässyt mukaan yrityksen kehittämisprojekteihin vuosien 2012-2013 aikana.

Osa ammattikorkeakouluopiskelijoista on myös työllistynyt yrityksen palvelukseen. Elcoline ja Savonia tekee yhteistyötä myös asiantuntijapalveluiden osalta. Yritys on osallistunut muun muassa Yritysten kansainvälinen osaaminen -hankkeeseen, kertoo lehtori Anneli Savolainen Savonia-ammattikorkeakoulusta. Savolainen muistuttaa yrityskumppaneiden tärkeydestä ammattikorkeakoulun toiminnalle, kertoen että Elcolinen kaltaisten kumppanuusyritysten kanssa päästään yhteistyössä tasolle, jossa hyötyvät sekä opiskelijat että yritys.

Rakentamisen uusi suunta – Työmaan sujuvuuspalvelut™

28.03.2013

Elcoline esittelee kokonaan uuden palvelun ja konseptin rakentamiseen. Työmaan sujuvuuspalvelut™ on kehitetty nopeuttamaan rakennustöitä ja parantamaan työmaan turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Työmaan sujuvuuspalveluissa ™ on kyse työmaan väliaikaisten ratkaisujen hoitamisessa. Kun väliaikaiset ratkaisut hoitaa yksi urakoitsija, pysyy työmaa yhtenäisempänä ja turvallisempana. Tällainen ratkaisu parantaa myös kustannustehokkuutta ja työmaa valmistuu nopeammassa aikataulussa. Lue Elcolinen ajatuksia rakentamisen nykytilasta Rakennuslehdestä http://www.rakennuslehti.fi/blog/viewentry/?entry_id=350

ja lisää tarjoamistamme Työmaansujuvuuspalveluista ™  https://elcoline.fi/palvelut/tyomaan-sujuvuuspalvelut/

17.12.2012

Perjantaina 14.12 jaettiin Kuopiossa Golden Gavia- liiketoimintakilpailun palkinnot. Elcoline valittiin tiukan kilpailun voittajaksi. Kilpailu alkoi reilu vuosi sitten ja tänä aikana Elcoline on kasvanut kotimarkkinoilta toimivasta merkittävää suunnitelmallista ja kansainvälistä kasvua ja kasvutavoitteita omaavaksi yritykseksi. Voiton perusteina olivat sekä todellinen kansainvälistyminen ja kasvu että myös yrityksen vahva määrätietoisuus ja sitoutuminen kansainvälistymisprojektiin.

Tämä on meille hieno osoitus siitä, että muutkin ovat huomanneet kykymme ja halumme menestyä ja että olemme siinä oikealla tiellä.

Kiitos koko henkilöstölle sitoutuneesta työskentelystä, yhdessä viemme yritystä eteenpäin!

Lue lisää Golden Gavia-gaalasta Savon Sanomien ja Golden Gavian internet sivuilta

22.11.2012

Vuoden 2013 alusta alkaa uusi Kasvuväylä-ryhmä, jonka tarkoituksena on löytää yrityksen kulloiseenkin kehitysvaiheeseen ja tarpeisiin sopivat julkiset asiantuntija- ja rahoituspalvelut. Kasvuväylään kuuluu Työ- ja elinkeinoministeri, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Finnvera, Finpro, Patentti- ja rekisterihallitus, Tekes, Teollisuussijoitus, Yritys-Suomi. Kasvuväylä-ryhmä on perustettu tukemaan yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaiselle yritykselle nimetään oma yhteyshenkilö, kasvuluotsi, jonka tarkoituksena on selvittää yrityksen tarpeet ja suunnitelmat ja luotsata yritystä eteenpäin kansainvälistymisessä ja kasvussa tämän kaksivuotisen projektin aikana.

Uusi toimisto avattu Kuopioon!

09.11.2012

Elcoline on marraskuun alussa avannut uuden toimiston Kuopioon osoitteeseen Microkatu 1. Toimistolta tavoittaa asiakasvastaavamme Jarno Räsäsen.