Kiinnostavat projektit vievät työuralla eteenpäin

14.11.2019

Avainasiakaspäällikkö Tero Kopola on työskennellyt Elcoline Constructionilla Leppävirralla vuodesta 2016 lähtien. Tero tuli Elcolinelle suunnittelutehtäviin jo ennen insinööriksi valmistumistaan.

– Ensimmäinen työtehtäväni Elcolinella oli toteuttaa kiinteistöautomaatioprojekti Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Se oli oikein mukava aloitus insinöörin uralle, kertoo Kopola hymyssä suin.

Tällä hetkellä Tero työskentelee Elcoline Constructionilla koulu- ja päiväkotihankkeiden parissa. Työtehtäviin kuuluu projektien vetämistä, työnjohtoa, sähkösuunnittelua, tarjouslaskentaa, sekä materiaalien hankintaa. Työnkuva on muodostunut laajaksi ja monipuoliseksi.

”Ongelmien ratkaiseminen on mun juttu”

Elcolinella panostetaan työntekijöiden urakehitykseen. Työntekijöille annetaan vastuuta, jos sitä on halukas ottamaan.

– Uudet haasteet ja työtehtävät ovat aina innostaneet minua. Haluan oppia uutta ja hyödyntää osaamistani niin hyvin kuin mahdollista. Vastuualueiden kasvaessa minulle on tärkeää, että työssäni säilyy vahva kosketus sähkötekniikkaan.

– Yksi sähkösuunnittelun parhaita puolia on, että siinä voi nähdä suunnittelun tulokset toimivina ratkaisuina valmistuneissa rakennuksissa. Joka päivä tulee uusia haasteita vastaan, mikä vaatii teknistä ongelmanratkaisua ja kykyä soveltaa – luovuuttakin. Myös tiivis yhteistyö rakenne-, LVI-, ja arkkitehtisuunnittelijoiden kanssa on mieluista.

Meillä ei hanskat tipu käsistä haasteiden edessä

Elcoline on vahvan kasvun vaiheessa. Yritys on laajentunut ennakkoluulottomasti uusille toimialoille.

– Elcoline tarjoaa uteliaille ja rohkeille tekijöille yllättäviäkin työmahdollisuuksia. Täällä kannustetaan opiskeluun, kokeiluihin ja tuetaan uralla etenemistä.

Elcoline Constructionin tiimin tehdessä hommia keltään ei tipu hanskat käsistä hankalimmaltakaan tuntuvan haasteen edessä. Tero arvostaa kollegoissaan ratkaisukeskeistä ja tarmokasta tekemisen meininkiä ja toivoo sen välittyvän työpaikkansa ilmapiiristä.

Työntekijöiden hyvinvointia tuetaan laajoin työterveyspalveluin. Työajat ovat joustavia ja mahdollistavat esimerkiksi opintojen viimeistelyn töiden ohessa. Työilmapiiri on rento, mukava ja kannustava.

Tero Kopola
Avainasiakaspäällikkö

SSAB:n masuunin välikorjaus pysyi aikataulussa huolellisen ennakkosuunnittelun ansiosta

08.11.2019

Elcoline oli mukana yhtenä pääurakoitsijana SSAB:n Raahen terästehtaan masuuni 1:n 2019 välikorjauksessa. Asennusurakkana oli vaipan osittainen vaihto siihen liittyvien jäähdytysjärjestelmän putkitöiden kanssa. Purku- ja asennustyöt olivat vaativia. Ennakkosuunnittelu, turvallisuus ja osaavat tekijät olivatkin avainasemassa läpiviennin onnistumisessa.

Masuuni on terästehtaan sielu ja sydän, jonka toimintakyky varmistetaan 10–12 vuoden välein tehtävällä mittavalla huollolla. Välikorjauksessa ankaralle kulutukselle altistuvaan masuunin vaihdetaan muun muassa kuluneet vaipan ja jäähdytysjärjestelmän osat sekä pesän tulenkestävät vuoraukset. SSAB halusi projektin toteuttajaksi toimijan, jolla on aiempaa kokemusta vaativista raskaan teollisuuden huolto- ja korjaustöistä sekä kykyä viedä laaja projekti läpi laadukkaasti.

– Välikorjaus on meille aina iso asia, sillä masuunistahan terästehtaalla kaikki lähtee. Meille oli tärkeää, että pysytään suunnitellussa aikataulussa, sillä tuotantokatkoksen venymisellä on heti vaikutusta Raahen tehtaan loppupään tuotantoon, projektipäällikkö Jarmo Naula SSAB:lta sanoo.

Hyvä ennakkosuunnittelu on projektin onnistumisen kannalta avainasemassa ja siihen panostettiinkin erityisen paljon. Alkuvuoden aikana tehtiin työvaiheiden, resurssien ja aikataulun suunnittelun lisäksi mm. esivalmisteluja masuunin ympäristössä sekä esivalmisteltujen lohkojen varusteluja. Esivalmistelut ja asennettavien osien varustelut olivat tärkeitä, jotta noin 20 tonnia painavien osien asennustyö pystyttiin varmistamaan turvallisesti ja aikataulussa.

– Olimme erittäin tyytyväisiä Elcolinen kykyyn suunnitella työvaiheet niin, että varsinaisen huoltoseisokin aikana työskentely sujui jouhevasti ja aikataulussaan. Homma oli koko ajan hallinnassa ja eteen tulleet haasteet saatiin ratkottua nopeasti. Pidän lopputuloksen kannalta olennaisena, että ilmapiiri oli työmaalla koko ajan hyvä. Kommunikaatio oli sujuvaa ja aamuiset työpalaverit edistivät avoimuutta ja yhteistyötä. Pystyttiin keskittymään olennaisiin asioihin.

Työturvallisuudessa ei tunneta kompromisseja 

Työturvallisuus on SSAB:n toiminnassa keskeisen tärkeää, sillä terästehdas on työskentely-ympäristönä vaativa: on paljon telineillä tehtävää asennustyötä sekä palovammojen tai tippuvan tavaran riskejä sekä työskentelyä osittain käyvän prosessin mukana. Turvallisuusasioissa ei yksiselitteisesti hyväksytä kompromisseja.

– Elcolinen työturvallisuusosaaminen on erittäin hyvää ja prosessit toimivat myös käytännössä, eivät vain paperilla. Elcoline on paneutunut työturvallisuuteen monipuolisesti ja he olivat kartoittaneet projektin mahdolliset riskit hyvin jo etukäteen. Työmenetelmät- ja turvallisuusohjeet käytiin tarkasti läpi ja työturvallisuutta valvottiin ja siitä raportoitiin asianmukaisella tavalla.

SSAB:lla oltiin muutenkin tyytyväisiä Elcolinen toimintaan projektin aikana.

– Projektin johdolla oli homma hanskassa, oli hyvät työnjohtajat ja ammattitaitoiset asentajat. Huomasi kyllä, että resursseihin oli panostettu.  

Etunojassa teollisuuden haasteita ratkomassa

Jarmo Naula on tehnyt Elcolinen kanssa yhteistyötä jo pidemmän aikaa ja näkemys yrityksen osaamisesta on tullut kokemuksen kautta. Hän näkee Elcolinen uudistumiskykyisenä ja jatkuvasti kehittyvänä yhteistyökumppanina.

– Mielestäni Elcoline kuuluu yrityksenä alansa kärkikastiin. He haluavat olla etunojassa ratkomassa tämän hetken haasteita ja tarjoavat uudenlaisia ratkaisuja. Esimerkiksi suunnitteluun on otettu 3D-tekniikkaa, eivätkä asennuskuvat ole enää pelkästään paperilla. Myös henkilöstön kokoonpano on mielestäni sopiva yhdistelmä kokemusta ja nuorta osaamista. Kun porukassa on monenlaisia osaajia, ammattitaitoa pystytään hyödyntämään hyvin ja kaikki voivat kehittyä.

Projekti: SSAB Raahe, masuuni 1:n välikorjaus
Suunnittelu ja toteutus: Q1-Q2 2019
Ennakkosuunnittelu: työvaiheet, resurssit, logistiikka ja aikataulu sekä valmistelevat asennustyöt
Huoltoseisokki: työn johtaminen, mittaus, asennus- ja hitsaustyöt
Elcolinen miehistövahvuus projektin aikana: noin 80 henkilöä

Elcoline Group osti voimalaitoskattiloiden valmistukseen ja huoltoon erikoistuneen SVS Supervise Service Oy:n

31.07.2019

”Konepaja ja uusi osaaminen mahdollistavat laajemman kokonaispalvelun asiakkaillemme”

Elcoline Group osti voimalaitosten huoltoon ja osien valmistukseen erikoistuneen SVS Supervise Service Oy:n
”Konepaja ja uusi osaaminen mahdollistavat laajemman kokonaispalvelun asiakkaillemme”

Teollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoava Elcoline Group vauhdittaa kasvuaan ostamalla voimalaitoskattiloiden valmistus-, asennus-, ja kunnossapitotöihin erikoistuneen SVS Supervise Service Oy:n. Alkuvuoden odotettua voimakkaamman orgaanisen kasvun ja yrityskaupan myötä Elcolinen liikevaihto kasvaa tänä vuonna yli 30 milj. euroon ja henkilöstömäärä 300:n. Yhdistyminen laajentaa Elcolinen palvelutarjonnan kattamaan myös voimalaitoskattiloiden osien valmistuksen ja luo pohjaa Elcolinen tulevalle kasvulle teollisuuden kunnossapidon ykköstoimijana Suomessa.

Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon 2018 saanut Elcoline Group hakee erittäin voimakasta kasvua sekä orgaanisesti että useiden yritysostojen kautta. Yhtiön tavoitteena on kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana 100 miljoonan euron liikevaihtoon ja luoda 300 uutta työpaikkaa Suomeen.

– Asiakkaamme haluavat ostaa entistä laajempia kokonaisuuksia ja tehdä yhteistyötä suurten, luotettavien toimijoiden kanssa. SVS Supervise Servicen vahva osaaminen sekä Voikkaan konepaja täydentävät palveluvalikoimaamme ihanteellisella tavalla. Tämä kauppa nostaa meidät seuraavaan osaamis- ja kokoluokkaan esimerkiksi teollisuuden suurseisokkeja ajatellen, Elcoline Groupin toimitusjohtaja Leif Backman sanoo.

SVS Supervise Service on pitkän linjan toimija Kymenlaakson alueella ja sen suurimpia asiakkaita ovat Etelä-Suomen voimalaitokset sekä alueen paperiteollisuus. SVS:n osto vahvistaa Elcolinen läsnäoloa ja asiakkuuksia Kymenlaaksossa ja tuo sille voimalaitosten osien laitevalmistuksesta- ja huolloista uudenlaisen palvelulajin.

– Huoltoprosesseihin liittyy lähes poikkeuksetta laitteiden korjausta ja uusimista. Konepajatoiminta mahdollistaa meille entistä kattavammin koko toimitusketjun hallinnan. Asiakkaamme hyötyvät kokonaistoimituksista laadun, toimituksen nopeamman läpimenon ja kustannussäästöjen kautta. Tällä hetkellä SVS:n koneet ja linjasto palvelevat höyrykattilatoimijoita, mutta olemme aloittaneet jo selvitykset toiminnan laajentamisesta muihinkin palvelulajeihin. Lisäksi SVS nykyiset asiakkaat saavat nyt samalta yhteyshenkilöltä kauttamme myös muita palveluita, kuten sähkö-/automaatiohuolto- ja asennuspalvelut sekä mekaaniset huolto- ja asennuspalvelut Backman kertoo.

SVS Supervise Service jatkaa omalla brändillään osana Elcoline Groupia.

Elcolinella hyvä imu rekrytoinneissa

Hyvin yhteensopivat palvelut ja toimintaympäristö tekivät Elcolinen ja SVS:n yhteenliittymisestä luontevan. Yhtiön perustajiin kuuluva toimitusjohtaja Markku Korpivaara kertoo myös, että yrityksen jatkajan etsintä on tullut viime aikoina ajankohtaiseksi.

– Olen erittäin iloinen, että toimintamme jatkuu vahvassa kasvussa olevan Elcolinen kanssa. Täydennämme toisiamme sopivalla tavalla ja tämä avaa meille uudenlaisia kasvunäkymiä. Merkittävää on myös, että Elcoline on onnistunut erittäin hyvin työnantajamielikuvan rakentamisessa, joka näkyy rekrytoinnin helppoutena tällä haastavalla alalla, Korpivaara sanoo.

Elcolinelle rekrytointi on yksi tärkeimmistä ydinprosesseista. Henkilöstöön halutaan panostaa tarjoamalla monipuolisesti koulutus- ja uramahdollisuuksia. Parhaiden osaajien ja parhaan kasvupotentiaalin omaavien henkilöiden löytämiseen satsataan, sillä Elcoline on sitoutunut luomaan 300 uutta työpaikkaa vuoteen 2023 mennessä.

– Osaavat ihmiset tekevät menestyvän yrityksen. Meille on intohimo ja kunnia-asia tukea osaajia kasvu- ja urapoluilla. Elcoline kehittää jatkuvasti työntekijöiden osaamista ja tämä yrityskauppa mahdollistaa entistä laajempia urapolkuja Suomessa ja ulkomailla, Backman sanoo.


Kuvassa: Leif Backman (vas.) ja Markku Korpivaara.

Lisätiedot:

Elcoline Group
Leif Backman, toimitusjohtaja
Puh. 043 824 3460
leif.backman@elcoline.fi
www.elcoline.fi

SVS Supervise Service Oy
Markku Korpivaara, toimitusjohtaja
Puh. 040 526 1695
markku.korpivaara@superviseservice.fi
www.superviseservice.fi

 

Elcoline Group on vuonna 2002 perustettu teollisuuden asennus- ja kunnossapitoalan yritys, joka tuottaa muun muassa sähkö- ja automaatioasennuksia, LVI-asennuksia, instrumentointia, paineenalaisten putkistojen hitsausta, mekaanista asennusta, sekä edellä mainittujen alojen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Elcoline konsernin liiketoiminta jakaantuu SVS yrityskaupan jälkeen viiteen operatiiviseen tytäryhtiöön: SVS Supervice Service Oy, Elcoline Plant Service Oy, Elcoline Construction Oy, Elcoline Piping Oy ja Elcoline Oy. Asiakkaitamme ovat kansainväliset teollisuusyritykset muun muassa kaivos-, kemian- / petrokemian-, pulp and paper-, energian tuotannon-, meri-, metalli- ja rakennusteollisuuden toimialoilla. Työllistämme yli 300 ammattilaista sopimuskohteissa ympäri maailman. Vuonna 2019 liikevaihtomme on noin 30 milj. euroa.


SVS Supervise Service Oy on teollisuuden höytykattiloiden paineosan valmistukseen, asennukseen, korjaukseen ja kunnossapitoon vuodesta 1996 alkaen keskittynyt yritys, jolla on laaja kokemus ja monipuolinen osaaminen sekä kattava konekanta kaikkiin alan töihin. Asiakkaitamme ovat maan suurimmat energia-alan laitostoimittajat ja energialaitokset samoin kuin suurimmat paperin kartongin ja sellun tuottajat ja tuotteitamme sekä palvelujamme käytetään ympäri maailmaa. Työllistämme 60 alan ammattilaista ja liikevaihtomme on yli 6milj. euroa.

Merkittävä kymmenen vuoden jatkosopimus E18 moottoritien etävalvonnasta

19.07.2019

Elcoline on sopinut Työyhteenliittymä E18:n kanssa kymmenen vuoden mittaisen jatkosopimuksen E18 Muurla-Lohja-moottoritien etävalvonnasta. Moderni tieosuus sisältää useita erilaisia teknisiä järjestelmiä, joiden ylläpidosta Elcoline vastaa. Elcoline on toiminut kohteessa jo vuodesta 2008 ja kyseessä on yhtiön pisin yhtäjaksoinen kunnossapitosopimus.

Työyhteenliittymä E18:n (TYL E18) muodostavat Skanska Infra ja Lemminkäinen Infra. Yhteenliittymä on vastannut E18 Muurla-Lohja-moottoritien rakentamisesta ja kunnossapidosta. TYL E18:n sopimus tien kunnossapidosta kestää vuoteen 2029.

– Meillä on vahva luottamus Elcolineen ja heidän henkilöstönsä ammattitaitoon. Elcoline on toiminut kohteessa jo pitkään ja yhteistyömme on sujunut hyvin. Halusimme jatkaa kunnossapitopimusta heidän kanssaan koko sopimuskauden loppuun, sanoo TYL E18:n projektipäällikkö ja Skanskan yksikön johtaja Teuvo Suominen.

Elcoline on ollut mukana jo Lohja-Muura-moottoritien rakennusvaiheessa vuonna 2008 ja vastannut tien etävalvonnasta vuodesta 2009.

– Sopimus on myös Elcolinelle merkittävä ja poikkeuksellinen, sillä yleensä vastaavat sopimukset tehdään 2–3 vuodeksi. Pidän kymmenen vuoden jatkosopimusta hyvin merkittävänä luottamuksen osoituksena asiakkaalta, kommentoi Elcoline Oy:n liiketoimintajohtaja Olli Koivula.

Kaikki moottoritien teknologia ei näy autoilijalle

E18 Muurla-Lohja tieosuus on noin 50 kilometriä pitkä moderni kaksiajoratainen ja nelikaistainen moottoritie Muurlan ja Lohjan välillä. Osuudella on seitsemän tunnelia, joiden yhteispituus on yli 5 kilometriä. Tieosuudelle on asennettu monenlaisia teknisiä järjestelmiä, joiden etävalvonnasta vastaavat Elcolinella Mikko Riipinen ja Ville Itkonen.

– Autoilijalle näkyviä teknisiä järjestelmiä ovat muun muassa sähköiset liikennemerkit, tunneleiden kaistaopasteet, varoitusmerkit ja valaistus. Niiden lisäksi tielle on asennettu paljon ”näkymätöntä” teknologiaa, jotka mittaavat muun muassa liikennetiheyttä ja säätilaa, Riipinen kuvailee.

Etävalvontaan kuuluu myös päivystys ja vikatilanteiden raportointi Väylävirastolle.

– Olen työskennellyt kohteessa alusta saakka ja viihtynyt todella hyvin, sillä työ on vapaata ja itsenäistä. Vikatilanteisiin tietysti reagoidaan heti, mutta muuten työpäivän voi rakentaa haluamallaan tavalla, Riipinen kuvailee.

Selvitys raskaan teollisuuden kunnossapitoseisokkien resurssitarpeista 2019

29.05.2019

Jättämällä yhteystietosi pääset lukemaan Elcolinen selvityksen raskaan teollisuuden kunnossapitoseisokkien resurssitarpeista. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman kattava näkymä siitä, miten teollisuusyritysten huoltoseisokit ajoittuvat vuoden ajalle ja milloin eri resursseilla on suurimmat kuormitushuiput. Tämän tiedon avulla yritykset voivat suunnitella omia huoltoaikojaan pahimpien ruuhkahuippujen ulkopuolelle ja saada näin parhaat resurssit käyttöönsä.

}