Elcolinen törkeä lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

13.12.2018

Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon lokakuussa pokannut Elcoline Group on julkaissut strategiansa seuraavalle viidelle vuodelle. Yrityksen visiona on viisinkertaistaa liikevaihtonsa ja kasvaa yritykseksi, jolla on alan tyytyväisimmät työntekijät ja asiakkaat. Teollisuuden kunnossapidon palveluntarjoajana Elcoline haluaa myös kantaa vastuunsa Suomen teollisuuden hiilidioksidipäästöistä ja tätä kautta ilmastonmuutoksen ehkäisemisestä. Yritys alkaa aktiivisesti hakea ja kehittää asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa keinoja päästöjen vähentämiseksi.

Elcoline haluaa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.

– Liikevaihdon viisinkertaistaminen on iso tavoite, mutta toisaalta olemme tehneet sen jo pienemmässä mittakaavassa. Viisinkertaistimme liikevaihtomme neljässä vuodessa tekemällä kolme yrityskauppaa. Nyt strategiassamme on 5-10 yrityskauppaa tulevan viiden vuoden aikana, jotka myös kiihdyttävät orgaanista kasvuamme, kertoo Elcoline Group toimitusjohtaja Veli-Matti Ampiala sekä Elcoline Group Hallituksen jäsen Jari Osmala.

Kasvustrategia vaatii merkittäviä investointeja. Tästä syystä Elcoline tarvitsee uutta pääomaa ja kumppanuuksia. Elcoline ei tavoittele niin sanottua hiljaista rahaa, vaan fiksua rahaa, jonka mukana yritykseen tulee rahan lisäksi osaamista.

– Rahoituksen myötä saatu pääoma tullaan investoimaan. Esimerkiksi digitaalisuus on yksi kantava teema, johon haluamme lisää osaamista. Tulemme tekemään digistrategian, johon aikataulutetaan kaikki kehityshankkeet tulevan viiden vuoden ajalle. Haluamme olla digitaalisuudessakin alamme ykkönen, Elcoline Group Talousjohtaja Jarno Räsänen kommentoi.

Taistelu ilmastonmuutosta ja
teollisuuden hiilidioksidipäästöjä vastaan

Teollisuus tuottaa yli 20% Suomen hiilidioksidipäästöistä. Elcoline tuottaa teknisiä kunnossapitopalveluitaan käytännössä kaikille eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttaville teollisuuslaitoksille Suomessa ja omaa poikkeuksellisen laajan alue- ja teknologiatuntemuksen näihin laitoksiin. Elcoline strategian mukaisena tavoitteena on kantaa oma vastuunsa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, kasvattaa asiantuntemustaan ja luoda yhdessä sidosryhmien kanssa konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

–  Asennamme ja huollamme jo nyt teollisuuslaitoksiin liittyvää hiilidioksidipäästöjä alentavaa teknologiaa, kuten sähkö- ja pussisuodatinjärjestelmiä, sekä urea- ja ammoniakkijärjestelmiä. Arvioimme parhaillaan mahdollisuuksia kehittää ja valmistaa omaa SNCR-teknologiaa, jolla hiilidioksidipäästöjä saadaan pienennettyä esimerkiksi voimalaitoksissa. Lisäksi pyrimme ISO 14001 sertifioidun ympäristöjärjestelmämme mukaisesti minimoimaan hiilijalanjälkemme esivalmisteiden tuotannossa, työmailla, huoltokohteissa sekä logistisissa ratkaisuissa, kertoo Elcoline Piping Oy:n Maxim Helle.

– Haluamme kehittää osaamistamme ja luoda keskustelua asiakkaidemme, uudenlaisen teknologian toimittajien ja esimerkiksi yliopistojen välillä, jotta uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi ja ilmaston muutoksen ehkäisemiseksi löydettäisiin, täydentää Elcoline Groupin Kehitysjohtaja Jaakko Juvonen ja Elcoline Construction Oy:n Liiketoimintajohtaja Simo Nissinen.

Yrityskulttuurien integraatiossa
on onnistuttava

Yksi osa Elcolinen visiota on olla työpaikka, jolla on tyytyväisimmät ja sitoutuneimmat työntekijät. Elcoline haluaa kannustaa työntekijöitään kouluttautumaan ja tukea heitä siirtymisessä urapolulla ja osaamisessa uusille tasoille.

– Uuteen strategiaamme kuuluu Elcoline Academyn lanseeraus, joka tarjoaa työntekijöillemme mahdollisuuksia urakehitykseen. Tarkoituksena on ottaa asiakkaamme mukaan tähän projektiin, koska heillä on paras kokemus siitä, millaista osaamista ja kumppanuutta he tarvitsevat ja haluavat, kertovat Elcoline Oy:n Liiketoimintajohtaja Olli Koivula sekä Laatupäällikkö Jussi-Pekka Kinnunen.

Kasvuun liittyy yrityskauppojen myötä myös erilaisten yrityskulttuurien integraatiot.

– Työskentelykulttuurien yhteensovittaminen on asia, jossa pitää onnistua ja se on myös tyypillisesti asia, jossa epäonnistutaan, jos jossain kohtaa epäonnistutaan. Yrityksen työskentelykulttuurien integraatio tehdään aina yhdessä ja se vaatii heittäytymistä ja joustavuutta kaikilta osapuolilta. Tavoitteenamme Elcoline Group konsernissa on tulevan viiden vuoden aikana luoda 300 uutta työpaikkaa. Haluamme riveihimme ihmisiä, joilla on tahtotila kehittyä ja haastaa itseään, kertoo Elcoline Plant Service Oy:n Liiketoimintajohtaja Teemu Pohto yhdessä Asiakkuusjohtaja Pekka Riikosen kanssa.

Elcoline Groupille myönnettiin marraskuussa Kasvuryhmän arvostettu Kultainen Kuokka -palkinto. Puolivuosittain jaettava palkinto myönnetään positiivisesti joukosta erottuvalle Kasvuryhmän jäsenelle, jolla on rohkeus luvata törkeästi.

– Vuonna 2015 loimme rohkeat tavoitteet seuraavalle viidelle vuodelle ja kerroimme ne ääneen varmistaaksemme oman sitoutumisemme. Vastoinkäymisistä huolimatta saavutimme ne tavoitteet ennätysajassa ja haluamme myös nyt tuoda strategiamme julki. Tahdomme näyttää tuleville tekijöille suunnan ja esimerkin, että yhdessä, erinomaista yhteistyötä tekemällä melkein mikä tahansa on mahdollista, yrityksen perustajat Jere Räisänen ja Jouko Juvonen julistavat.

 

Lisätiedot:
Jere Räisänen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. +358 44 5599 144
jere.raisanen@elcoline.fi
www.elcoline.fi

 

Elcoline Group on vuonna 2002 perustettu teollisuuden urakointi- ja kunnossapitoalan yritys, joka tuottaa muun muassa sähkö- ja automaatioasennuksia, LVI-asennuksia, instrumentointia, paineenalaisten putkistojen hitsausta, mekaanista asennusta, sekä edellä mainittujen alojen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Konsernin liiketoiminta jakaantuu neljään operatiiviseen tytäryhtiöön: Elcoline Plant Service Oy, Elcoline Construction Oy, Elcoline Piping Oy ja Elcoline Oy. Asiakkaitamme ovat kansainväliset teollisuusyritykset muun muassa kaivos-, kemian- / petrokemian-, pulp and paper-, energian tuotannon-, meri-, metalli- ja rakennusteollisuuden toimialoilla. Työllistämme noin 200 ammattilaista sopimuskohteissa ympäri maailman. Vuonna 2018 liikevaihtomme tulee olemaan noin 20M€.

Proper Communication Skills and a Cool Head Make a Great Supervisor

04.12.2018

Nikolai Vagapov is a supervisor at Elcoline. Nikolai, who left St. Petersburg in 2000 and moved to Finland, has over 10 years of work experience in the service and maintenance field. Over the years, he has worked with former employer and now Elcoline Piping Oy’s Business Director Maxim Helle all over Europe. Even back in the day, work meant traveling, for example, to Germany, Sweden, the Netherlands, and Switzerland. That is not to say that Finnish power plants aren’t a familiar setting to Nikolai. Because of his background and language skills, Nikolai, while a supervisor, often ends up working as an interpreter for clients and some employees as well.

“Proper communication is extremely important if you want to have successful projects. Otherwise things just don’t run smoothly—you get all kinds of distractions and extra hassle, which is a waste of time. You need to brief and train your team well and make sure that crucial information is available to everyone. It is a great asset in this job if in addition to your professional skills you have a cool head and a friendly attitude.”

When working with industrial clients, there is often a bit of haste involved, but that is exactly when the ability to remain calm comes to play. Every now and then, cultural differences need to be addressed.
“A lot of my non-Finnish coworkers have a different mindset from the Finns. You need to be able to read people and assess the situation to have everything running nicely.”

 

Hard work and the right attitude turned an apprentice into a supervisor

Nikolai got a sense of what it means to work hard at a young age when he traveled alongside his father, who was a metal worker. A stand-out project for Nikolai was his first big job working for Neste in 2005. It was a perfect setting for an 18-year-old who wanted to show that they knew what it means to work hard.

“This profession calls for diligence, perseverance, and teamwork skills. You need to be able to work with a crew. Right now, I have 24 people working with me on our current project. A supervisor has to be able to plan ahead, prioritize between different tasks, and hand the right duties over to the right people.”

According to Nikolai, the best part about his job is…well, everything. What makes him especially happy is the feeling he gets when a project has been completed as well as planned, without any extra difficulties.

“I really enjoy my job and the different projects we get. I also want to keep developing my professional skills, especially in leadership. At times, it’s also nice to do some ‘real work’ and squeeze into a tight spot to do some welding. You really get to see how your work turned out there, quite literally.”

Hyvät viestintätaidot ja kylmäpäisyys – siinä työnjohtajan menestyksen resepti

23.11.2018

Nikolai Vagapov työskentelee Elcolinella työnjohtajana. Viipurista Suomeen vuonna 2000 muuttaneella Nikolailla on kokemusta kunnossapitoalalta jo yli 10 vuoden ajalta. Vuosien varrella hän on työskennellyt silloisen työnantajansa, nykyisen Elcoline Piping Oy:n liiketoimintajohtajan Maxim Helteen kanssa ympäri Eurooppaa. Reissut veivät jo silloin muun muassa Saksaan, Ruotsiin, Hollantiin ja Sveitsiin. Myös Suomen voimalaitokset ovat tulleet tutuiksi. Taustansa ja kielitaitonsa vuoksi Nikolai toimii usein työnjohtotehtävien ohella myös tulkkina venäjänkielisten asiakkaiden tai työntekijöiden suuntaan.

– Toimiva kommunikaatio on tosi tärkeää projektien onnistumisen kannalta. Muuten homma ei toimi – tulee juoksemista ja ajan hukkaa. Tiimi pitää perehdyttää kunnolla ja tietoa pitää välittää aktiivisesti. Tässä hommassa on suureksi hyödyksi, jos ammattiosaamisen lisäksi omaa hyvät hermot ja ystävällisen asenteen.

Teollisuusprojekteissa kiire on läsnä usein, mutta silloin kylmäpäisyys on arvossaan. Aina välillä törmätään myös kulttuurieroihin.
– Ulkomaisilla työkavereilla on hieman erilainen mentaliteetti kuin suomalaisilla. Tarvitaan hyvää ihmistuntemusta ja pelisilmää, niin hommat sujuvat.

 

Ahkeruudella ja asenteella oppipojasta työnjohtajaksi

Työnteon makuun Nikolai pääsi jo nuorena kulkiessaan isäpuolensa mukana metallihommissa. Mieleen on jäänyt erityisesti ensimmäinen iso seisokkiprojekti Nesteellä vuonna 2005. Siellä 18-vuotias apupoika pääsi näyttämään työnteon asennetta toden teolla.

– Tässä työssä vaaditaan ahkeruutta, kestävyyttä ja tiimityötaitoja. Porukassa pitää pystyä toimimaan. Tälläkin hetkellä minulla on 24 kaveria projektissa. Työnjohtajan pitää osata myös suunnitella ja priorisoida työt ja jakaa ne tiimille oikein.

Parasta työssä on Nikolain mielestä – no, kaikki. Erityisen hyvä fiilis hänelle tulee, kun projekti on mennyt parhaalla mahdollisella tavalla ja tavoitteiden mukaan, ilman ylimääräisiä säätöjä.

– Tykkään tosi paljon työstäni ja vaihtelevista projekteista. Haluan myös kouluttautua lisää erityisesti esimiestaidoissa. Välillä on kiva päästä tekemään myös “ihan oikeita” hitsaushommia ahtaisiin väleihin. Silloin näkee konkreettisesti työnsä tuloksen.

 

Kultainen Kuokka Elcolinelle: ”Tunnustus yritykselle, jolla kyky luvata törkeästi”

15.11.2018

Lokakuussa valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon pokannut Elcoline Group sai marraskuun alussa tunnustusta myös arvostetun Kultainen Kuokka -palkinnon muodossa. Kiertopalkinto myönnetään puolivuosittain sellaiselle Kasvuryhmä-yhteisön jäsenelle, joka erottuu ryhmässä positiivisesti ja jolla on kyky luvata törkeästi.

Kasvuryhmä on yhteisö, johon kuuluu 189 keskisuurta kasvuyritystä. Kultainen Kuokka -palkinto jaettiin marraskuun alussa KASKI18 -tapahtumassa, joka on Pohjoismaiden suurin scaleup-tapahtuma. Kasvuryhmän mukaan palkinnon saajaksi valikoitui tällä kertaa poikkeuksellisella asenteella varustettu yritys.

– Kasvuryhmään mahtuu niin kovia yrityksiä ja yrittäjätarinoita, että palkinto tuli täysin yllätyksenä. Arvostan tunnustusta todella paljon. Tämä antaa meille entistä kovemman halun täyttää asettamamme tavoitteet ja inspiroida muitakin haastamaan itseään, iloitsee palkinnon vastaanottanut Elcolinen hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen.

Yhdessä melkein mikä tahansa on mahdollista

Kasvuryhmään kuuluu maailmallakin menestyneitä suomalaisyrityksiä, kuten Supercell, KONE, Kemppi ja F-Secure. Elcoline liittyi ryhmän jäseneksi elokuussa 2017, kun se rikkoi 10 miljoonan euron liikevaihdon ja siirtyi pienten yritysten kokoluokasta keskisuureksi yritykseksi.

– Liityimme Kasvuryhmään, sillä sen ideologia vastaa omaamme. Toiminta perustuu jakamisen kulttuuriin ja yhdessä oppimiseen, sekä toistemme että itsemme haastamiseen. Kasvuryhmältä olemme saaneet rohkaisua kertoa unelmistamme ääneen, Räisänen kertoo.

Elcolinen törkeä lupaus on tarjota erinomaisia teknisiä kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2023 mennessä. Visiona on myös kasvaa yritykseksi, jolla on alan sitoutuneimmat työntekijät ja tyytyväisimmät asiakkaat.

– Haluamme näyttää tuleville tekijöille suunnan ja esimerkin, että yhdessä, erinomaista yhteistyötä tekemällä melkein mikä tahansa on mahdollista, Räisänen lausuu.

National Entrepreneurship Award Winner Elcoline Group Aims for The Number One Spot in Industrial Maintenance Services

25.10.2018

Maintenance and contracting service provider Elcoline Group has received the Federation of Finnish Enterprises’ national entrepreneurship award. Elcoline has steadily gained momentum over the last few years as a result of its assertive growth strategy. The company now employs close to 200 professionals at various contract sites across the globe. The hunger driving this growth is still not satiated: later this autumn, Elcoline will announce its new strategy, under which the goal is to quintuple the current turnover over the next five years, making it an even 100 million euros.

The company, which was founded in 2002 by two young men from Varkaus, Finland, Jere Räisäsen and Jouko Juvonen, has grown organically during the last five years and reached a turnover of 20 million euros after several acquisitions. Elcoline’s workforce has also grown by over a hundred new employees over the last few years. The coming years will show the same trend, and the company has set its next milestones at new acquisitions and a turnover of 100 million euros.

The entrepreneurial spirit of Räisänen and Juvonen is still going strong, and the national entrepreneurship award is a truly humbling accolade for the two men. In the past, enterprises such as Ponsse, Genelec, Harvia, and Marimekko have received the same award, so it is an honor to join such an esteemed group.

“We have our dedicated key personnel and everyone at Elcoline to thank for this and for being there first-hand to ensure that our clients—who are essential to everything we do—are satisfied,” Räisänen comments.


Skilled and Dedicated Personnel Are Held in High Regard

Räisänen and Juvonen were two twentysomethings when they founded Elcoline to provide electrician services. The path of an entrepreneur felt like a natural choice to both. Now, after 16 years, the company cannot be categorized as a small business anymore, and its operations have expanded towards every branch of the industrial maintenance and contracting sector, including electrician and automation services, both mechanical and machine installations, certified welding, and HVAC contracts. The company also offers IoT-device maintenance and fittings. Elcoline serves, for example, nuclear power plants, oil refineries, companies in the forestry-, maritime-, and chemical industries, as well as mines.

But the road here has not always been easy. There have been disappointments and hard times along the way, and the future of the company has even been uncertain. In 2013, Elcoline lost its biggest client and a key member of the Elcoline team with them, which left the company hanging in the balance. By making bold moves and through perseverance, the company dug its way out and resurfaced, stronger than ever.

“In hindsight, those hardships were the best thing that has happened to us. It forced us to evolve. After that, the whole core team were made partners in order to have a truly committed group of key personnel, we began working as a board, we made a real effort to diversify our client base, and our project-centric business was reshaped to contract-based operations.”
The Best Maintenance Partner for Industries

Elcoline Group strives to become a household name as a maintenance partner for industries. The secrets to Elcoline’s success include a wide range of services, a strong focus on customer satisfaction, and proficient utilization of new and innovative approaches and digital solutions. The company wants to stand out with its colorful visuals, genuine enthusiasm, and a wholehearted can-do attitude.

“Our main guiding principle will remain the same: we want to provide excellent technical contracting and maintenance services for the industrial field. We also want to come together to build a company that has the happiest employees and the most satisfied clients. In other words, a company for which people want to work and to which they want to commit for the long run. A place of work where everyone can be their true selves, reach the next level on their own path, and receive support and encouragement in doing so.”

 

Photographer: Esa Siltaloppi

For more information:

Jere Räisänen
Director of the Board
tel. +358 44 5599 144
jere.raisanen@elcoline.fi
www.elcoline.fi

 

Elcoline Group is an industrial maintenance and contracting enterprise, which was founded in 2002. The company provides, for example, electric and automation installations, HVAC installations, instrumentation, welding services for pressurized pipelines, mechanical maintenance, and design and consulting services for the aforementioned fields. The group’s operations are divided into four operative subsidiaries: Elcoline Plant Service Oy, Elcoline Construction Oy, Elcoline Piping Oy, and Elcoline Oy. Our clients include international industrial enterprises in mining, the chemical and petrochemical field, pulp and paper, electricity generation, the maritime industry, metal, and construction. We employ around 200 professionals at our contract sites across the globe. In 2018, our turnover will be approximately 20 million EUR.