Parmaco arvostaa jämäkkää yhteistyötä – huumoria unohtamatta

05.12.2019

Parmaco rakentaa siirtokelpoisia rakennuksia, jotka annetaan asiakkaan käyttööön lainauspalvelu-periaatteella. Konsepti mahdollistaa oikean ja laadukkaan rakennuksen lainaamisen asiakkaan tarvitsemaksi ajaksi. Elcoline on toiminut Parmacon kumppanina sähköurakoinnissa useissa projekteissa, viimeisimpänä Joensuun Uimaharjun, Utran ja Niittylahden kouluissa sekä Siilinjärven Ahmon koulussa.

Työmaamestarina kohteissa toiminut Ilkka Honkonen on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Elcolinen kanssa.

­– Minulle vastaavana mestarina työn sujuvuus, hyvä kommunikaatio ja aikataulujen pitävyys ovat tärkeitä. Elcolinella asiat toimivat äärimmäisen hyvin: aikataulut pitivät ja työt etenivät hyvällä rytmillä. Saan vastauksen ja selvityksen tarvittaviin asioihin nopeasti.

Kohteen etenemisen kannalta on tärkeää, että se saadaan mahdollisimman pian sähköistettyä.

– Kun saadaan valot ja lämmöt toimimaan, kaikkien työskentely on miellyttävämpää ja tehokkaampaa.

Näkemys ja joustavuus korostuvat hektisessä työssä

Honkosen mukaan Parmacoa palvelee myös se, kun työt tahdistetaan muiden työvaiheiden kanssa sopivalla tavalla. Silloin kenellekään ei tule turhaa odottelua eivätkä kenenkään työt kärsi. Myös joustavuus tarpeen tullen on tärkeää.

– Elcolinen toiminnassa korostuu mielestäni se, että heidän oma käsitys asioista on hirveän hyvä. Heillä on vahva näkemys missä vaiheessa ja miten työt tehdään. He ovat myös valmiita joustamaan ja tekemään tarvittaessa pidempää päivää, jotta hommat saadaan valmiiksi aikataulun mukaisesti.

Tiedonkulku sujuvaa ja suoraviivaista

Parmacolla on koettu hyödyllisenä se, että Elcolinella on omaa suunnittelua ja omaa tekemistä Parmacon tehtaalla. Näin tieto kulkee suoraviivaisesti työmaalta ja tehtaalta suunnittelijoille. Asiat voidaan huomioida monipuolisesti jo suunnitteluvaiheessa ja tarvittavat korjaukset tehdä ilman välikäsiä. Kun suunnittelun, tehdasasennuksen ja työmaa-asennuksen on tehnyt sama toimija, asioiden hoito ja vastuut ovat selkeät.

– Yhteenvetona sanoisin, että Elcolinella on jämäkkää ja ammattitaitoista tekemistä, mutta matkassa on myös sopivasti huumoria. Heidän kanssaan on siksi mielekästä toimia. Rakennustyömaalla tulee väistämättä aina joitain ongelmiakin eteen, mutta niitä on ratkottu aina ripeästi ja hyvässä hengessä, Honkonen summaa.

Mika Tapaninaho – Vastuullisuus, luottamus ja laatu kulkevat käsi kädessä

05.12.2019

Aloittaessani työt lokakuussa Elcoline Groupissa kiinnitin huomiota kahteen asiaan: yhtiön pitkiin asiakassuhteisiin ja henkilöstön pitkiin työsuhteisin. Näistä hyviä esimerkkejä ovat muun muassa Työyhteenliittymä E18 kanssa tehty poikkeuksellinen kymmenen vuoden jatkosopimus ja yli vuosikymmenen Elcolinen leivissä työskennelleiden uratarinat. Molemmat ovat signaaleja yrityksen toiminnan vastuullisuudesta.

Vaikka vastuullisuutta voi käsitellä useasta eri näkökulmasta, mielestäni se on ennen kaikkea arjen tekoja. Pitkiä asiakas- ja työsuhteita ei synny ilman luottamusta, huolenpitoa ja sitä, että sovituista asioista pidetään kiinni.

Vastuullisuus ei voi olla vain julkisivun kiillotusta

En halua missään nimessä vähätellä laatustandardeja ja vastuullisuusraportteja. Ne ovat perusteltuja, auttavat yrityksen prosessien kehittämisessä, ja ohjaavat oikeaan suuntaan vastuullisuuden tiellä. Kaikki mikä parantaa työturvallisuutta, on teollisuuden alalla erityisen tärkeää. Metsään mennään silloin, jos raportit ovat vain julkisivun kiillotusta varten. Vastuullisuuden tulee olla syvällä yrityksen arvoperustassa.

Olemme kiteyttäneet Elcolinen arvot kolmeksi toimintaperiaatteeksi: tarkka, joustava ja luotettava. Teemme tarkkoja suunnitelmia ja meillä työskentelee tarkkoja ihmisiä. Olemme myös tarkkoja laadusta. Tämä tuottaa ennakoitavuutta, turvallisuutta ja laatua. Reagoimme nopeasti ja meiltä löytyy joustava ”kyllä hoituu” -palveluasenne, joka tarkoittaa asiakkaalle yhteistyön helppoutta ja sujuvuutta. Olemme rehellisiä, pidämme sen minkä lupaamme ja lupaamme vain sen, minkä voimme pitää. Tämä synnyttää luottamusta ja kestäviä asiakas- ja työsuhteita.

Nämä kolme periaatetta tekevät toiminnastamme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta vastuullista.

Kasvuyrityksen kannattavuus varmistetaan vastuullisuudella

Vastuullisuus on myös johtamiskysymys. Työantaja huolehtii, että työkalut, työterveys ja työkulttuuri ovat kunnossa. Yrityksen johto vastaa lisäksi liiketoiminnan vastuullisuudesta. Ei siis laiminlyötyjä viranomaisvelvoitteita, maksamattomia laskuja tai pinnan alla muhivia riskejä, joista kukaan ei piittaisi. Toiminnan tulee olla avointa, ennustettavaa ja pitkäjänteistä.

Elcolinella vastuullisuusasiat ovat olleet yrityskauppojen myötä erityisen paljon pinnalla. Kun yhtiöön integroidaan uusia yrityksiä, se vaatii panostuksia toimintamallien yhtenäistämisessä. Lähtökohtana kuitenkin on, että myös ostettavalla yrityksellä on vastuullinen arvomaailma ja toimintakulttuuri.

Vastuullisilla arjen teoilla varmistetaan, että nopeastikin kasvava yritys on kannattava ja luotettava kumppani nyt ja tulevaisuudessa.

Mika Tapaninaho
Liiketoimintajohtaja
SVS Supervise Service

Mika Tapaninaho SVS Supervise Servicen liiketoimintajohtajaksi

15.11.2019

SVS Supervise Servicen uutena liiketoimintajohtajana on aloittanut 14.10. Mika Tapaninaho. Tapaninaho on aiemmin toiminut muun muassa Anjalankosken Terästyö Oy:n toimitusjohtajana ja Recticel Oy:n tehdaspäällikkönä Kouvolassa. Hän on koulutukseltaan konetekniikan diplomi-insinööri ja valmistuu MBA:ksi lähikuukausien aikana.

– Yksi tärkeimmistä päämääristäni on kehittää olemassa olevia asiakkuuksia, sekä löytää tarjoomaan uudenlaisia tuotteita ja palveluita Elcoline Groupin muiden yksiköiden palvelulajeista. Tämä vahvistaa yhden kumppanin palvelukonseptia, joka näkyy asiakkaille kustannussäästöinä, laajentuneena palveluvalikoimana ja tehokkaampana toimintana, Tapaninaho kommentoi.

Kokemusta kunnossapitoalalta

– Uuteen työhön hyppääminen on tuntunut luontevalta ja innostavalta. Kokemusta kunnossapitoalalta on kertynyt aiempien töiden myötä ja Elcoline Groupin kasvutarina innostaa. Arvostan sitä, kuinka yhtiö on saanut systemaattisesti ylläpidettyä kasvua ja kansainvälistymistä ja kasvunälkä näyttäisi kiihtyvän ensi vuonna.

Tapaninaho tulee tutustumaan SVS:n asiakkaisiin joulukuusta alkaen. Tapaninahon edeltäjä Markku Korpivaara jatkaa SVS Supervise Servicessä Senior Advisorina.

Mika Tapaninaho
Liiketoimintajohtaja
puh. +35840 767 5886
mika.tapaninaho@elcoline.fi

Kiinnostavat projektit vievät työuralla eteenpäin

14.11.2019

Avainasiakaspäällikkö Tero Kopola on työskennellyt Elcoline Constructionilla Leppävirralla vuodesta 2016 lähtien. Tero tuli Elcolinelle suunnittelutehtäviin jo ennen insinööriksi valmistumistaan.

– Ensimmäinen työtehtäväni Elcolinella oli toteuttaa kiinteistöautomaatioprojekti Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Se oli oikein mukava aloitus insinöörin uralle, kertoo Kopola hymyssä suin.

Tällä hetkellä Tero työskentelee Elcoline Constructionilla koulu- ja päiväkotihankkeiden parissa. Työtehtäviin kuuluu projektien vetämistä, työnjohtoa, sähkösuunnittelua, tarjouslaskentaa, sekä materiaalien hankintaa. Työnkuva on muodostunut laajaksi ja monipuoliseksi.

”Ongelmien ratkaiseminen on mun juttu”

Elcolinella panostetaan työntekijöiden urakehitykseen. Työntekijöille annetaan vastuuta, jos sitä on halukas ottamaan.

– Uudet haasteet ja työtehtävät ovat aina innostaneet minua. Haluan oppia uutta ja hyödyntää osaamistani niin hyvin kuin mahdollista. Vastuualueiden kasvaessa minulle on tärkeää, että työssäni säilyy vahva kosketus sähkötekniikkaan.

– Yksi sähkösuunnittelun parhaita puolia on, että siinä voi nähdä suunnittelun tulokset toimivina ratkaisuina valmistuneissa rakennuksissa. Joka päivä tulee uusia haasteita vastaan, mikä vaatii teknistä ongelmanratkaisua ja kykyä soveltaa – luovuuttakin. Myös tiivis yhteistyö rakenne-, LVI-, ja arkkitehtisuunnittelijoiden kanssa on mieluista.

Meillä ei hanskat tipu käsistä haasteiden edessä

Elcoline on vahvan kasvun vaiheessa. Yritys on laajentunut ennakkoluulottomasti uusille toimialoille.

– Elcoline tarjoaa uteliaille ja rohkeille tekijöille yllättäviäkin työmahdollisuuksia. Täällä kannustetaan opiskeluun, kokeiluihin ja tuetaan uralla etenemistä.

Elcoline Constructionin tiimin tehdessä hommia keltään ei tipu hanskat käsistä hankalimmaltakaan tuntuvan haasteen edessä. Tero arvostaa kollegoissaan ratkaisukeskeistä ja tarmokasta tekemisen meininkiä ja toivoo sen välittyvän työpaikkansa ilmapiiristä.

Työntekijöiden hyvinvointia tuetaan laajoin työterveyspalveluin. Työajat ovat joustavia ja mahdollistavat esimerkiksi opintojen viimeistelyn töiden ohessa. Työilmapiiri on rento, mukava ja kannustava.

Tero Kopola
Avainasiakaspäällikkö

SSAB:n masuunin välikorjaus pysyi aikataulussa huolellisen ennakkosuunnittelun ansiosta

08.11.2019

Elcoline oli mukana yhtenä pääurakoitsijana SSAB:n Raahen terästehtaan masuuni 1:n 2019 välikorjauksessa. Asennusurakkana oli vaipan osittainen vaihto siihen liittyvien jäähdytysjärjestelmän putkitöiden kanssa. Purku- ja asennustyöt olivat vaativia. Ennakkosuunnittelu, turvallisuus ja osaavat tekijät olivatkin avainasemassa läpiviennin onnistumisessa.

Masuuni on terästehtaan sielu ja sydän, jonka toimintakyky varmistetaan 10–12 vuoden välein tehtävällä mittavalla huollolla. Välikorjauksessa ankaralle kulutukselle altistuvaan masuunin vaihdetaan muun muassa kuluneet vaipan ja jäähdytysjärjestelmän osat sekä pesän tulenkestävät vuoraukset. SSAB halusi projektin toteuttajaksi toimijan, jolla on aiempaa kokemusta vaativista raskaan teollisuuden huolto- ja korjaustöistä sekä kykyä viedä laaja projekti läpi laadukkaasti.

– Välikorjaus on meille aina iso asia, sillä masuunistahan terästehtaalla kaikki lähtee. Meille oli tärkeää, että pysytään suunnitellussa aikataulussa, sillä tuotantokatkoksen venymisellä on heti vaikutusta Raahen tehtaan loppupään tuotantoon, projektipäällikkö Jarmo Naula SSAB:lta sanoo.

Hyvä ennakkosuunnittelu on projektin onnistumisen kannalta avainasemassa ja siihen panostettiinkin erityisen paljon. Alkuvuoden aikana tehtiin työvaiheiden, resurssien ja aikataulun suunnittelun lisäksi mm. esivalmisteluja masuunin ympäristössä sekä esivalmisteltujen lohkojen varusteluja. Esivalmistelut ja asennettavien osien varustelut olivat tärkeitä, jotta noin 20 tonnia painavien osien asennustyö pystyttiin varmistamaan turvallisesti ja aikataulussa.

– Olimme erittäin tyytyväisiä Elcolinen kykyyn suunnitella työvaiheet niin, että varsinaisen huoltoseisokin aikana työskentely sujui jouhevasti ja aikataulussaan. Homma oli koko ajan hallinnassa ja eteen tulleet haasteet saatiin ratkottua nopeasti. Pidän lopputuloksen kannalta olennaisena, että ilmapiiri oli työmaalla koko ajan hyvä. Kommunikaatio oli sujuvaa ja aamuiset työpalaverit edistivät avoimuutta ja yhteistyötä. Pystyttiin keskittymään olennaisiin asioihin.

Työturvallisuudessa ei tunneta kompromisseja 

Työturvallisuus on SSAB:n toiminnassa keskeisen tärkeää, sillä terästehdas on työskentely-ympäristönä vaativa: on paljon telineillä tehtävää asennustyötä sekä palovammojen tai tippuvan tavaran riskejä sekä työskentelyä osittain käyvän prosessin mukana. Turvallisuusasioissa ei yksiselitteisesti hyväksytä kompromisseja.

– Elcolinen työturvallisuusosaaminen on erittäin hyvää ja prosessit toimivat myös käytännössä, eivät vain paperilla. Elcoline on paneutunut työturvallisuuteen monipuolisesti ja he olivat kartoittaneet projektin mahdolliset riskit hyvin jo etukäteen. Työmenetelmät- ja turvallisuusohjeet käytiin tarkasti läpi ja työturvallisuutta valvottiin ja siitä raportoitiin asianmukaisella tavalla.

SSAB:lla oltiin muutenkin tyytyväisiä Elcolinen toimintaan projektin aikana.

– Projektin johdolla oli homma hanskassa, oli hyvät työnjohtajat ja ammattitaitoiset asentajat. Huomasi kyllä, että resursseihin oli panostettu.  

Etunojassa teollisuuden haasteita ratkomassa

Jarmo Naula on tehnyt Elcolinen kanssa yhteistyötä jo pidemmän aikaa ja näkemys yrityksen osaamisesta on tullut kokemuksen kautta. Hän näkee Elcolinen uudistumiskykyisenä ja jatkuvasti kehittyvänä yhteistyökumppanina.

– Mielestäni Elcoline kuuluu yrityksenä alansa kärkikastiin. He haluavat olla etunojassa ratkomassa tämän hetken haasteita ja tarjoavat uudenlaisia ratkaisuja. Esimerkiksi suunnitteluun on otettu 3D-tekniikkaa, eivätkä asennuskuvat ole enää pelkästään paperilla. Myös henkilöstön kokoonpano on mielestäni sopiva yhdistelmä kokemusta ja nuorta osaamista. Kun porukassa on monenlaisia osaajia, ammattitaitoa pystytään hyödyntämään hyvin ja kaikki voivat kehittyä.

Projekti: SSAB Raahe, masuuni 1:n välikorjaus
Suunnittelu ja toteutus: Q1-Q2 2019
Ennakkosuunnittelu: työvaiheet, resurssit, logistiikka ja aikataulu sekä valmistelevat asennustyöt
Huoltoseisokki: työn johtaminen, mittaus, asennus- ja hitsaustyöt
Elcolinen miehistövahvuus projektin aikana: noin 80 henkilöä

}