Elcoline saavutti HSEQ-arvioinnissa huippupisteet

29.10.2021

Elcolinen kokonaispistemäärä on 571 pistettä, joka on erinomaisella tasolla (tyydyttävä on tasolla 0 – 250, hyvä 250 – 450 ja erinomainen yli 450 pistettä).

Elcolinelle tehtiin elo-syyskuun vaihteessa tilaajalähtöinen toimittaja-arviointi (HSEQ-arviointi).

HSEQ-arviointi sisältää: työterveyden ja -turvallisuuden (HS), ympäristövastuullisuuden ja (E) laaduntuottokyvyn (Q).

HSEQ-arviointi varmistaa, että arvioitu toimittaja toimii mainittujen tilaajayritysten yhdessä hyväksymien periaatteiden mukaisesti työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö-ja laatuasioissa.

Ammattiarvioija (Kiwa) ja tilaajat (Andritz, UPM, SSAB) muodostivat arviointitilaisuudessa ryhmän, joka arvioi Elcolinen HSEQ-kyvykkyyden.

Anu Perttula, laatu- ja turvallisuuspäällikkö vastaa Elcoline Groupissa HSEQ-toiminnasta

”Tehtäväni kattaa kaikkien Elcoline-yksiköiden turvallisuus- ja laatutyön kehittämisen.

Paljon on saatu yhdessä aikaan kahdessa ja puolessa vuodessa, jonka ajan olen tehtävää hoitanut. Saimme juuri puolueettoman Kiwa:n HSEQ-arvioinnin tulokset, joissa saavutimme huippupisteet.

Se mikä on asiakkaillemme tärkeää, on Elcolinen kehitystyön lähtökohta.

HSEQ-arvioinnissa käytiin kattavasti läpi Elcolinen HSEQ-toiminta ja näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen. Arvioinnissa korostui asiakkaidemme vaatimukset, tarpeet ja näkemykset. HSEQ-arvioinnin tulokset vastasivat asiakkaiden käytännön kokemuksiin Elcolinen toiminnasta. Siksi arviointi on meillä välttämätön mittari oman toiminnan kehittämiseksi.

Asiakkaamme SSAB, UPM ja Andritz arvioivat toimintaamme kokemuksiin perustuen. Lisäksi Kiwa arvioi Elcolinen järjestelmät, toimintamallit ja organisoitumisen syvällisesti.

Jatkuvuuden varmistaminen on Elcolinen seuraavan kehitysvaiheen ydintehtävä.

HSEQ ei tule koskaan valmiiksi – aina on parannettavaa ja uusia huomioitavia asioita. Jatkuvuudenhallintamenettelyistä on aloitettu oma projekti keväällä 2021 ja tavoitteena on saada jatkuvuudenhallintasuunnitelma valmiiksi 14.1.2022 mennessä. Esimiesten toimenkuvissa huomioidaan HSE-vastuut ja määrittelemme yhtenäisen perehdyttämisprosessin koko Elcoline Groupille.”

Kutsumus on ohjannut Anun uraa.

Elcolinen periaatteissa turvallisuus on ensimmäisenä. ”Koen, että tarkkuus, tehokkuus, luotettavuus ja joustavuus kaikki tukevat turvallisuuskulttuurin ja käytännön turvallisuustyön toteuttamista. Turvallisuus on Elcolinen DNA:ssa. Itselleni jo insinööriopinnot ja jatkotutkintoni ovat vieneet minua yhä syvemmälle HSEQ-maailmaan – juuri kiinnostukseni suuntaan.

Anu on tehnyt työuransa vaativissa HSEQ-tehtävissä teollisuuden suuryrityksissä ja jo opintojen suunta näytti selvän suunnan tulevalle HSEQ-uralle. Hän on koulutukseltaan insinööri (YAMK). Henkilökohtainen missio on ollut helppo löytää HSEQ:n kaikista kirjaimista. ”Teollisuuden kunnossapidossa ja vaativissa suurprojekteissa nousee turvallisuus kaikkea ohjaavaksi toiminta-alueeksi. Työn merkitystä ei tarvitse hakea, sillä terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu ovat kaikki vastuullisuuden ja inhimillisen elämän välttämättömiä osia.” linjaa Anu Perttula, Elcoline Groupin laatu- ja turvallisuuspäällikkö Raahesta.

Mitä erityistä arvioinnissa painotettiin?

”Erityisesti huomioitiin tänä vuonna käyttöön ottamamme sähköinen työturvallisuusjärjestelmä Elcoline Safety Manager, jossa turvallisuushavaintojen kirjaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Se tapahtuu heti havaintopaikalla älypuhelimen avulla. Turvallisuuteen liittyvät havainnot, läheltä piti- ja tapaturmailmoitukset välittyvät heti esimiehelle sekä yksikön työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelupäällikölle. Tämän jälkeen esimies aloittaa havainnon tutkimisen Elcoline Safety Manager-järjestelmässä. Näin voidaan reagoida nopeasti sekä välittää tietoa ja käynnistää mahdolliset toimenpiteet läpi koko Elcoline-organisaation.” valaisee Anu innostuneena.

 

Mitä HSEQ tarkoittaa Elcolinessa?

Suomeksi se kääntyisi TTYL:ksi.

Terveys (Health): Työterveyttä laajempi kokonaisuus, jossa ihmisen terveyttä käsitellään kokonaisuutena. Painopiste on siirtynyt ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työterveyteen sairauksien ja työkyvyttömyyden hoitamisen sijaan.

Turvallisuus (Safety): Teollisuuden kunnossapidossa ja suurprojekteissa on paljon riskitekijöitä, jotka pitää tunnistaa ennakkoon, luoda turvallisuuskäytännöt, kouluttautua ja valvoa jatkuvasti turvallisuustyötä.

Ympäristö (Environment): Elcoline toteuttaa osaltaan puhtaampaa teollisuuden tuotantoa. Olemme esimerkiksi asentamassa ja huoltamassa uusia ilmansuodatusjärjestelmiä. Moni asiakkaamme toteuttaa uusia laitoksia ja uudistaa nykyisiä niin, että päästään yhä puhtaampiin ja resurssitehokkaampiin ratkaisuihin.

Laatu (Quality): Palveluyritykselle, jonka ihmiset toimivat osana vaativia teollisuuden prosesseja ja hankkeita, oman toiminnan laatujärjestelmiä kehitetään ja arvioidaan osana asiakkaiden laatujärjestelmiä sekä Elcolinen omien laatujärjestelmien avulla. Työ on jatkuvasti kehittyvää ja käytännönläheistä – ei byrokratian ja vaadittujen minimien täyttämistä.

 

Lisätietoja:

Anu Perttula

+358 40 153 0100
anu.perttula@elcoline.fi

Kiwa HSEQ-sertifikaatti Elcoline

 

Vesa-Pekka Heikkinen aloittaa Elcoline Groupin palveluliiketoiminnan johdossa ja johtoryhmässä

20.08.2021

Vesa-Pekka Heikkinen (49) aloittaa Elcoline Group Oy:n palveluliiketoiminnan johtajana ja uuden johtoryhmän avainroolissa 16.8.2021 alkaen.

Vesa-Pekka Heikkinen käyntikortti

Hyvää tuulta Elcolinelle ja sen asiakkaille

Vesa-Pekka Heikkinen on hyväntuulinen mies – palveluliiketoiminnan kokenut ammattilainen astuu teollisuuden kunnossapitoyritys Elcoline Group Oy:n palvelukseen Moventas Gears Oy:stä, jossa hänen viimeisimpänä tehtävänään oli toimia myynnin prosessien sekä liiketoiminnan kehitystehtävissä.

Elcoline-kasvustrategian toteuttamiseen merkittävää osaamista

”Elcolinen uusi organisaatio ja johtamismalli on rakennettu kasvattamaan palveluliiketoimintaa. Nyt johtoon saatiin teollisuuden palveluiden ja myyntijohdon huippuammattilainen. Palveluliiketoiminnan johtaminen on uusi tehtävä ja tärkeä osa Elcolinen kasvustrategian kiihdytysvaiheen toteuttamista. En voisi olla enempää innoissani – upeaa saada Vesa-Pekka meille palveluliiketoiminnan VP:ksi.”

Elcoline Group Oy:n CEO Leif Backman

Millaista on mielestäsi hyvä johtaminen?

”Asiakaspalvelu ja koko asiakaskokemuksen kehittäminen tapahtuu aina yhdessä ihmisten kanssa – erityisesti palveluliiketoiminnassa”, aloittaa Vesa-Pekka Heikkinen.

Minulla liiketoiminnan johtaminen on aina perustunut hyvään asiakaspalveluun ja henkilöstöjohtamiseen. Kun tämä kokonaisuus toimii, voidaan varmistaa liiketoiminnan saumaton jatkuvuus, joka on tällä alalla asiakkaille tärkeintä lisäarvoa.

Tämä edellyttää meiltä 1) yhteistä ymmärrystä organisaatiomme tavoitteista, strategiasta ja pelisäännöistä, 2) hyvää ymmärrystä asiakkaidemme tarpeista, sekä 3) hyvää avointa keskustelua ja henkilöjohtamista läpi organisaation.”

Miksi Elcoline?

”Elcoline on hyvässä kasvun ja kehityksen vaiheessa oleva yritys, joka sopii liiketoiminnan ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisestä pitävälle henkilölle. Kasvuyrityksessä on tarvetta kehittää toimintoja, jotta voimme toimia myös tulevaisuudessa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja joustavasti. Nyt kun olen jo tutustunut osaan yrityksen avainhenkilöitä, minuun on tehnyt vaikutuksen keskusteluiden avoimuus ja toiminnan määrätietoisuus. Yritys näyttää toimivan hyvin läpinäkyvästi ja asiakkaita pidetään kaiken toiminnan keskiössä. On ollut ilo havaita, että joukkue toimii yhtenäisesti, organisaatiolla on halu kehittyä ja kasvaa, ja onhan kilpailuhenki kasvufirmassa kohdallaan.

Edellisessä työssäni olin viimeisten vuosien aikana siirtynyt hieman sivuun asiakasrajapinnasta kehittämään master datan hallintaa prosessien ja strategisten tavoitteiden tueksi, sekä hallinnoimaan myynnin prosesseja ja hinnoittelua. Uudessa tehtävässä pääsen palaamaan takaisin vahvasti asiakasrajapintaan, unohtamatta kuitenkaan prosessien ja datan hallinnan kehittämistä.

Kansainvälistäminen on Elcolinen seuraava vaihe. Se tulee tapahtumaan kansainvälisten asiakkaiden tarpeiden ja verkostojen myötä. On hienoa päästä tekemään töitä siihen liittyen niin strategian määrittelemisessä kuin käytännön toteuttamisessa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kasvussa ja uusien markkinoiden sekä asiakkuuksien avaamisessa on aina hienoa olla mukana.”

Intohimona kehittäminen ja uuden oppiminen

”Minulla on aina ollut intohimona kehittää palveluita sekä ansaintamalleja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Vahva osa tätä kehittämistä on ollut myös tuki organisaation osaamisen kehittämiseen oman osaamiseni kehittämisen rinnalla.

Olen toiminut teollisuuden sekä uusiutuvan energian palveluliiketoimintojen parissa yli 20 vuotta eri tehtävissä palvellen niin kotimaisia kuin ulkomaisia koneenrakentajia sekä loppukäyttäjiä. Yhteistä kaikille palveluiden toimittajien osalta ovat korkeat turvallisuusvaatimukset ja lupausten pitämisen tärkeys. Toimitetaan sitä mitä on luvattu mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti niin projekteissa, kunnossapitosopimuksissa kuin yksittäisissä palvelutoimituksissakin. Seuraavat kuukaudet tulen tutustumaan Elcolinen henkilöstön ohella erityisesti asiakkaisiin ja heille tuotettaviin palveluihin eri toimipisteissä ympäri Suomea.”

Tukikohtana Oulu

Elcoline on kasvanut määrätietoisesti kattamaan Suomen tärkeimpiä teollisuuskeskittymiä. Vuoden 2020 Caverion-liiketoimintakaupan osana Elcolinen palveluntarjonta on laajentunut Oulun palvelukeskuksesta kattamaan Pohjois-Suomen alueellista kemianteollisuuden kunnossapito-osaamista. Siksi Oulun alueellinen palvelukeskus on luontainen asemapaikka uudelle palveluliiketoiminnan johtajalle. Elcolinella on vahva asema Pohjois-Suomessa Oulun ja Raahen palvelukeskusten sekä Kittilän ja Sotkamon asiakaskeskusten myötä.

Tehtävä on kuitenkin sekä valtakunnallinen että kansainvälinen, sillä kasvuyhtiö Elcoline ei ole asettanut maantieteellisiä rajoja toiminnalleen. Asiakastarpeet, erikoisosaaminen, kasvustrategia ja kilpailukyky ratkaisevat laajenemissuunnat, joten Vesa-Pekan kansainvälisen huoltoliiketoiminnan kokemukselle on jatkossa kysyntää. Vesa-Pekka Heikkisen tavoittaa puhelimitse numerosta 045 78813176 ja sähköpostitse osoitteesta vesa-pekka.heikkinen@elcoline.fi

 

Lisätietoa antavat:

Vesa-Pekka Heikkinen
Vice President, Service Business
Elcoline Group Oy

Leif Backman
CEO
Elcoline Group Oy

 

Jutun henkilökuva: Noora Slotte / Studio P.S.V.

Kaluston matka Etelä-Afrikkaan

20.05.2021

Elcoline Powerilta tilattiin Etelä-Afrikkaan putkistotöiden tuntiveloitusurakka, joka tulee olemaan laajuudeltaan noin 8000 työtuntia. Näin suuren urakan toteutukseen vaaditaan luonnollisesti merkittävä määrä kalustoa ja materiaaleja, jotka täytyi lähettää kohteeseen merikontissa.

Kaikki työkalut ja materiaalit saatiin mahtumaan yhteen 20 jalkaa pitkään merikonttiin, jonka matka Etelä-Afrikkaan kestää kaksi kuukautta.

Jokainen työkalu jakoavaimesta alkaen kuvattiin, punnittiin ja dokumentoitiin tarkasti tullauksia ja vakuutuksia varten Elcoline Powerin konepajan materiaalivarastolla Kouvolan Voikkaalla.

Yhteensä Richards Bay’hin lähetettiin:

199 eri artikkelia

4231,06 kg materiaaleja

157 000 € arvosta.

Näiden joukossa oli 31 500 € edestä kulutustavaroita, jotka eivät enää palaudu Suomeen. Kansainvälisissä tullisopimuksissa paikan päällä käytettävät tavarat käsitellään kokonaan eri tavalla kuin Suomeen palaavat.

Jos esimerkiksi jokin työkalu puuttuu kontista sen palatessa Suomeen, käsitellään se maahantuotuna Etelä-Afrikkaan, ja siitä täytyy maksaa tullimaksut.

Myöskään ylijääneitä käyttötavaroita ei voida tuoda takaisin Suomeen ilman tulliseuraamuksia, koska niistä on maksettu tullit Etelä-Afrikkaan mennessä, jonka jälkeen ne katsotaan sikäläisiksi materiaaleiksi.

Tutustu Meri-Markkuun, Elcoline Marinen liiketoimintajohtajaan

11.05.2021

Elcoline Marine -liiketoimintayksikön ja meriteollisuuden osaamiskeskuksen vetäjänä toimii kokenut Markku Salonen. Hän on koulutukseltaan sähköinsinööri. Markku on ollut vetämässä yksikköä siitä asti, kun silloinen Masa Yards ja ABB perustivat yhteisyrityksen, johon siirtyi Masan koko sähkövarusteluosasto vuonna 1997, ja josta myöhemmin YIT- ja Caverion -vaiheiden jälkeen muotoutui Elcoline Marine.

Elcoline Marine on jäsenenä Meriteollisuus ry:ssä, jossa Markku on toiminut aktiivisessa roolissa. Hän on ollut koulutustoimikunnan johdossa luomassa esimerkiksi projektipäälliköiden koulutusohjelmaa.

Markku Salonen sukellusreissulla

Elcoline Marinen liiketoimintajohtaja on todellinen Meri-Markku, jonka työtä ja harrastuksia yhdistää sama elementti.

Markulla meri on yhteinen nimittäjä sekä työlle että harrastukselle. Intohimoisena veneilijänä, sukeltajana ja luontoihmisenä hän tuntee meren pintaa syvemmältä.

Olimme mukana perustamassa sukellusseuraa, jossa vanhemmat ja lapset voivat harrastaa yhdessä. Olemme poikani kanssa edelleen mukana seuran toiminnassa. Vesirajan alapuolella on myös Elcoline Marinen erikoisosaaminen, sillä teemme sähköasennuksia risteilijöiden kolmannen kannen alapuolella. Toistaiseksi emme ole lähteneen kilpailemaan ”hotellikerrosten” sähköprojekteista.

Keväiset hylkeet Vänön ulkoluodolla

Keväiset hylkeet Vänön ulkoluodolla.

Olen luontoihminen henkeen ja vereen ja kuvaaminen on yksi suurista intohimoistani luonnossa liikkuessani. Merellä luonto on vahvimmillaan ja ihmisen on hyvä ymmärtää luonnonvoimien merkitys ja puhtaan ympäristön arvo.

Kroolaava merikotka Turun saaristossa.

Kroolaava merikotka Turun saaristossa.

 

Kuva Elcolinen Marine-tiimistä yhden TUI-risteilijän osalta, joita tehtiin kaiken kaikkiaan 6 kappaletta.

Kuva Elcolinen Marine-tiimistä yhden TUI-risteilijän osalta, joita tehtiin kaiken kaikkiaan 6 kappaletta.

Turvallisuus ja ympäristöystävällisyys ohjaavat meriteollisuuden toimintaa

Suomalaiset ovat aina olleet innovatiivisia laivanrakennuksen toimialalla. Monet suomalaiset innovaatiot kohdistuvat turvallisuuteen ja ympäristöön.

Laivojen katalysaattorit, rikkipesurit ja suljetut järjestelmät, koneiden, voimansiirron ja potkurijärjestelmien parempi polttoainetehokkuus ja hyvä hyötysuhde, uudet polttoaineet, kuten LGN pienentävät päästöjä ja käyttökustannuksia. Tässä kehityksessä on hienoa olla mukana.

Turvallisuus ensin

Risteilyasiakkaiden, laivan henkilöstön ja ympäristön turvallisuus on aina tärkeänä mielessä, sillä olemme mukana toteuttamassa turvallisuuden kannalta keskeisiä laivan järjestelmiä, kuten sähköistyksiä pelastusjärjestelmiin. Konehuoneessa ja ohjausjärjestelmissä, ilmastoinnissa… kaikessa turvallisuus tulee aina ensin! painottaa Markku.

Telakalla työskennellessä turvallisuus on erityisen tärkeää. Tiimissämme ihmiset ovat olleet pitkään telakalla. He osaavat liikkua, varoa ja käyttää suojaimia ammattilaisten tavoin.

Muista katsoa alaspäin

Erityispiirteenä telakalla työskentelyssä on, että on aina katsottava myös alaspäin, minne astuu, sillä laivan kansirakenteissa on monenlaisia aukkoja eri vaiheissa.

Tähtihetki urallasi?

Olemme olleet toteuttamassa maailman suurimmat risteilijät, korkealaatuista ylellisyyttä uusimmista teknologisista innovaatioista. Vaikea nostaa yhtä erillistä asiaa. Mieleen on jäänyt Color Fantasy -luokan risteilijöiden pohjoismainen tyylikkyys ja tämän norjalaisten varustamon henkilöstön sympaattisuus.

Millaista oli liittyä Elcoline Groupin osaksi?

Aluksi oli leikkisästi sanottuna kauhun hetkiä, kuten aina kun tutusta ja totutusta siirrytään uuteen. Innostuminen ja luottamus uuteen löytyi kuitenkin nopeasti, olihan minulla ja yksikölläni ollut jo useita eri logoja työvaatteissa ja kypärissä tätä ennenkin.

Kehittyvässä kasvuyrityksessä Elcolinessa on paljon kiinnostavia kehityshankkeita, joissa olen innolla mukana. Katson, että minulla ja meillä on paljon annettavaa sekä kokemuksen että erikoisosaamisen kautta. Toimintatapa elcolinelaisten kesken on joustavaa ja ammattimaista. Olemme meriteollisuusyksikössä hyvin kiitollisia ja iloisia siitä, että yksikkömme on otettu hienolla tavalla mukaan Elcolinen kasvavaan joukkoon, päättää Markku tämän haastattelun.

 

Lue lisäksi juttu Elcolinen meriteollisuuden osaamiskeskuksen erityisosaamisesta.

Elcolinelle avautui rannaton markkina marine-liiketoiminnan hankkimisen myötä

Caverion-yrityskaupan myötä Elcoline sai meriteollisuuden osaamiskeskuksen vahvistamaan monipuolista eri teollisuudenalojen erikoisosaamista ja kansainvälistämään liiketoimintaa…

Klikkaa tästä lukeaksesi koko juttu.

Elcolinelle avautui rannaton markkina marine-liiketoiminnan hankkimisen myötä

11.05.2021

Meriteollisuus on luonteeltaan erityisen kansainvälistä. Suomessa on vahva meriteollisuusklusteri, joka on kansantalouden kannaltakin merkittävä vientiala ja työllistäjä.

Caverion-yrityskaupan myötä Elcoline sai meriteollisuuden osaamiskeskuksen vahvistamaan monipuolista eri teollisuudenalojen erikoisosaamista ja kansainvälistämään liiketoimintaa. Elcoline oli jo aikaisemmin toteuttanut meriteollisuuteen kunnossapitoa ja asennuksia ABB Marinelle. Nyt meriteollisuuden ydintiimi toimii Meyer Turku -telakalla ja sieltä käsin ympäri maailmaa.

Elcoline Marine tuottaa meriteollisuudelle sähkövarustelu- ja kokonaistoimitusprojekteja sekä elinkaaripalveluita. Yksikössä työskentelee noin 50 ammattilaista ja lisää ollaan palkkaamassa hyvän tilauskannan ja Suomen meriteollisuuden valoisien näkymien takia. Suomen telakoiden tilauskanta on pysynyt hyvänä, vaikka korona on siirtänyt joidenkin risteilijöiden valmistumisaikatauluja.

1. Sähkövarusteluprojektit

Pääkonehuoneet
ECR
Ohjaamo
Pumppuhuoneet
Separaattorihuoneet
Incineraattorihuoneet
Tankkialueet
Trusterihuoneet
Pääsähkönjakeluhuoneet
Käyttöönottotyöt
Yli 1000V asennukset

2. Kokonaistoimitusprojektit

Ilmanvaihtohuoneet
Sähkönjakeluhuoneet
Separaattorihuoneet
Propulsiohuoneet
Saattolämmitysjärjestelmät

3. Elinkaaripalvelut

ABB Azipod sähköiset ja mekaaniset huoltopalvelut
Sähköiset huoltotyöt varustamoille

 

Lue lisäksi juttu Elcoline Marinen liiketoimintajohtajasta Markku Salosesta.

Markku Salonen, Elcoline Marinen liiketoimintajohtaja

Tutustu Meri-Markkuun, Elcoline Marinen liiketoimintajohtajaan

Elcoline Marine -liiketoimintayksikön ja meriteollisuuden osaamiskeskuksen vetäjänä toimii kokenut Markku Salonen. Hän on koulutukseltaan sähköinsinööri…

Klikkaa tästä lukeaksesi koko juttu.