Elcoline Group osti voimalaitoskattiloiden valmistukseen ja huoltoon erikoistuneen SVS Supervise Service Oy:n

31.07.2019

”Konepaja ja uusi osaaminen mahdollistavat laajemman kokonaispalvelun asiakkaillemme”

Elcoline Group osti voimalaitosten huoltoon ja osien valmistukseen erikoistuneen SVS Supervise Service Oy:n
”Konepaja ja uusi osaaminen mahdollistavat laajemman kokonaispalvelun asiakkaillemme”

Teollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoava Elcoline Group vauhdittaa kasvuaan ostamalla voimalaitoskattiloiden valmistus-, asennus-, ja kunnossapitotöihin erikoistuneen SVS Supervise Service Oy:n. Alkuvuoden odotettua voimakkaamman orgaanisen kasvun ja yrityskaupan myötä Elcolinen liikevaihto kasvaa tänä vuonna yli 30 milj. euroon ja henkilöstömäärä 300:n. Yhdistyminen laajentaa Elcolinen palvelutarjonnan kattamaan myös voimalaitoskattiloiden osien valmistuksen ja luo pohjaa Elcolinen tulevalle kasvulle teollisuuden kunnossapidon ykköstoimijana Suomessa.

Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon 2018 saanut Elcoline Group hakee erittäin voimakasta kasvua sekä orgaanisesti että useiden yritysostojen kautta. Yhtiön tavoitteena on kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana 100 miljoonan euron liikevaihtoon ja luoda 300 uutta työpaikkaa Suomeen.

– Asiakkaamme haluavat ostaa entistä laajempia kokonaisuuksia ja tehdä yhteistyötä suurten, luotettavien toimijoiden kanssa. SVS Supervise Servicen vahva osaaminen sekä Voikkaan konepaja täydentävät palveluvalikoimaamme ihanteellisella tavalla. Tämä kauppa nostaa meidät seuraavaan osaamis- ja kokoluokkaan esimerkiksi teollisuuden suurseisokkeja ajatellen, Elcoline Groupin toimitusjohtaja Leif Backman sanoo.

SVS Supervise Service on pitkän linjan toimija Kymenlaakson alueella ja sen suurimpia asiakkaita ovat Etelä-Suomen voimalaitokset sekä alueen paperiteollisuus. SVS:n osto vahvistaa Elcolinen läsnäoloa ja asiakkuuksia Kymenlaaksossa ja tuo sille voimalaitosten osien laitevalmistuksesta- ja huolloista uudenlaisen palvelulajin.

– Huoltoprosesseihin liittyy lähes poikkeuksetta laitteiden korjausta ja uusimista. Konepajatoiminta mahdollistaa meille entistä kattavammin koko toimitusketjun hallinnan. Asiakkaamme hyötyvät kokonaistoimituksista laadun, toimituksen nopeamman läpimenon ja kustannussäästöjen kautta. Tällä hetkellä SVS:n koneet ja linjasto palvelevat höyrykattilatoimijoita, mutta olemme aloittaneet jo selvitykset toiminnan laajentamisesta muihinkin palvelulajeihin. Lisäksi SVS nykyiset asiakkaat saavat nyt samalta yhteyshenkilöltä kauttamme myös muita palveluita, kuten sähkö-/automaatiohuolto- ja asennuspalvelut sekä mekaaniset huolto- ja asennuspalvelut Backman kertoo.

SVS Supervise Service jatkaa omalla brändillään osana Elcoline Groupia.

Elcolinella hyvä imu rekrytoinneissa

Hyvin yhteensopivat palvelut ja toimintaympäristö tekivät Elcolinen ja SVS:n yhteenliittymisestä luontevan. Yhtiön perustajiin kuuluva toimitusjohtaja Markku Korpivaara kertoo myös, että yrityksen jatkajan etsintä on tullut viime aikoina ajankohtaiseksi.

– Olen erittäin iloinen, että toimintamme jatkuu vahvassa kasvussa olevan Elcolinen kanssa. Täydennämme toisiamme sopivalla tavalla ja tämä avaa meille uudenlaisia kasvunäkymiä. Merkittävää on myös, että Elcoline on onnistunut erittäin hyvin työnantajamielikuvan rakentamisessa, joka näkyy rekrytoinnin helppoutena tällä haastavalla alalla, Korpivaara sanoo.

Elcolinelle rekrytointi on yksi tärkeimmistä ydinprosesseista. Henkilöstöön halutaan panostaa tarjoamalla monipuolisesti koulutus- ja uramahdollisuuksia. Parhaiden osaajien ja parhaan kasvupotentiaalin omaavien henkilöiden löytämiseen satsataan, sillä Elcoline on sitoutunut luomaan 300 uutta työpaikkaa vuoteen 2023 mennessä.

– Osaavat ihmiset tekevät menestyvän yrityksen. Meille on intohimo ja kunnia-asia tukea osaajia kasvu- ja urapoluilla. Elcoline kehittää jatkuvasti työntekijöiden osaamista ja tämä yrityskauppa mahdollistaa entistä laajempia urapolkuja Suomessa ja ulkomailla, Backman sanoo.


Kuvassa: Leif Backman (vas.) ja Markku Korpivaara.

Lisätiedot:

Elcoline Group
Leif Backman, toimitusjohtaja
Puh. 043 824 3460
leif.backman@elcoline.fi
www.elcoline.fi

SVS Supervise Service Oy
Markku Korpivaara, toimitusjohtaja
Puh. 040 526 1695
markku.korpivaara@superviseservice.fi
www.superviseservice.fi

 

Elcoline Group on vuonna 2002 perustettu teollisuuden asennus- ja kunnossapitoalan yritys, joka tuottaa muun muassa sähkö- ja automaatioasennuksia, LVI-asennuksia, instrumentointia, paineenalaisten putkistojen hitsausta, mekaanista asennusta, sekä edellä mainittujen alojen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Elcoline konsernin liiketoiminta jakaantuu SVS yrityskaupan jälkeen viiteen operatiiviseen tytäryhtiöön: SVS Supervice Service Oy, Elcoline Plant Service Oy, Elcoline Construction Oy, Elcoline Piping Oy ja Elcoline Oy. Asiakkaitamme ovat kansainväliset teollisuusyritykset muun muassa kaivos-, kemian- / petrokemian-, pulp and paper-, energian tuotannon-, meri-, metalli- ja rakennusteollisuuden toimialoilla. Työllistämme yli 300 ammattilaista sopimuskohteissa ympäri maailman. Vuonna 2019 liikevaihtomme on noin 30 milj. euroa.


SVS Supervise Service Oy on teollisuuden höytykattiloiden paineosan valmistukseen, asennukseen, korjaukseen ja kunnossapitoon vuodesta 1996 alkaen keskittynyt yritys, jolla on laaja kokemus ja monipuolinen osaaminen sekä kattava konekanta kaikkiin alan töihin. Asiakkaitamme ovat maan suurimmat energia-alan laitostoimittajat ja energialaitokset samoin kuin suurimmat paperin kartongin ja sellun tuottajat ja tuotteitamme sekä palvelujamme käytetään ympäri maailmaa. Työllistämme 60 alan ammattilaista ja liikevaihtomme on yli 6milj. euroa.

Merkittävä kymmenen vuoden jatkosopimus E18 moottoritien etävalvonnasta

19.07.2019

Elcoline on sopinut Työyhteenliittymä E18:n kanssa kymmenen vuoden mittaisen jatkosopimuksen E18 Muurla-Lohja-moottoritien etävalvonnasta. Moderni tieosuus sisältää useita erilaisia teknisiä järjestelmiä, joiden ylläpidosta Elcoline vastaa. Elcoline on toiminut kohteessa jo vuodesta 2008 ja kyseessä on yhtiön pisin yhtäjaksoinen kunnossapitosopimus.

Työyhteenliittymä E18:n (TYL E18) muodostavat Skanska Infra ja Lemminkäinen Infra. Yhteenliittymä on vastannut E18 Muurla-Lohja-moottoritien rakentamisesta ja kunnossapidosta. TYL E18:n sopimus tien kunnossapidosta kestää vuoteen 2029.

– Meillä on vahva luottamus Elcolineen ja heidän henkilöstönsä ammattitaitoon. Elcoline on toiminut kohteessa jo pitkään ja yhteistyömme on sujunut hyvin. Halusimme jatkaa kunnossapitopimusta heidän kanssaan koko sopimuskauden loppuun, sanoo TYL E18:n projektipäällikkö ja Skanskan yksikön johtaja Teuvo Suominen.

Elcoline on ollut mukana jo Lohja-Muura-moottoritien rakennusvaiheessa vuonna 2008 ja vastannut tien etävalvonnasta vuodesta 2009.

– Sopimus on myös Elcolinelle merkittävä ja poikkeuksellinen, sillä yleensä vastaavat sopimukset tehdään 2–3 vuodeksi. Pidän kymmenen vuoden jatkosopimusta hyvin merkittävänä luottamuksen osoituksena asiakkaalta, kommentoi Elcoline Oy:n liiketoimintajohtaja Olli Koivula.

Kaikki moottoritien teknologia ei näy autoilijalle

E18 Muurla-Lohja tieosuus on noin 50 kilometriä pitkä moderni kaksiajoratainen ja nelikaistainen moottoritie Muurlan ja Lohjan välillä. Osuudella on seitsemän tunnelia, joiden yhteispituus on yli 5 kilometriä. Tieosuudelle on asennettu monenlaisia teknisiä järjestelmiä, joiden etävalvonnasta vastaavat Elcolinella Mikko Riipinen ja Ville Itkonen.

– Autoilijalle näkyviä teknisiä järjestelmiä ovat muun muassa sähköiset liikennemerkit, tunneleiden kaistaopasteet, varoitusmerkit ja valaistus. Niiden lisäksi tielle on asennettu paljon ”näkymätöntä” teknologiaa, jotka mittaavat muun muassa liikennetiheyttä ja säätilaa, Riipinen kuvailee.

Etävalvontaan kuuluu myös päivystys ja vikatilanteiden raportointi Väylävirastolle.

– Olen työskennellyt kohteessa alusta saakka ja viihtynyt todella hyvin, sillä työ on vapaata ja itsenäistä. Vikatilanteisiin tietysti reagoidaan heti, mutta muuten työpäivän voi rakentaa haluamallaan tavalla, Riipinen kuvailee.

Selvitys raskaan teollisuuden kunnossapitoseisokkien resurssitarpeista 2019

29.05.2019

Jättämällä yhteystietosi pääset lukemaan Elcolinen selvityksen raskaan teollisuuden kunnossapitoseisokkien resurssitarpeista. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman kattava näkymä siitä, miten teollisuusyritysten huoltoseisokit ajoittuvat vuoden ajalle ja milloin eri resursseilla on suurimmat kuormitushuiput. Tämän tiedon avulla yritykset voivat suunnitella omia huoltoaikojaan pahimpien ruuhkahuippujen ulkopuolelle ja saada näin parhaat resurssit käyttöönsä.

Koulun penkiltä työnjohtajaksi: ”Elcolinen tarjoama urapolku kiinnosti”

29.05.2019

”Olin opintojeni aikana kahtena vuonna Elcolinella kesätöissä työnjohtajana. Kun valmistuin Savonia ammattikorkeakoulusta sähkötekniikan insinööriksi, minulle tarjottiin myös toisesta yrityksestä projekti-insinöörin paikkaa. Se olisi ollut hyvä työpaikka, mutta halusin ennemmin jäädä Elcolinelle: näin nopeasti kasvavassa yrityksessä enemmän mahdollisuuksia kehittyä uralla ja sovimmekin Elcolinen kanssa kahden vuoden kehitysohjelmasta.

Tällä hetkellä työskentelen Kajaanissa työnjohtajana, mutta tarkoituksena on edetä projektipäälliköksi. Työssäni parasta on käytännönläheisyys ja liikkumavara. Tein opiskeluaikana pari kuukautta suunnittelupuolen hommia, mikä tarkoitti toimistossa istumista ja suunnitteluohjelman tuijottamista kahdeksan tunnin ajan joka päivä. Se ei ollut minua varten, sillä tykkään olla läsnä työmailla ja hoitaa asioita.

Opinnäytetyö yrityksen tarpeisiin

Olen aiemmalta koulutukseltani sähköasentaja, joten nykyinen työnkuva tuntuu luontevalta jatkolta sille. Myös reissuhommat ovat tuttuja siltä ajalta, joten suurin muutos on varmaan ollut siirtyminen talotekniikan puolelta teollisuusympäristöön. Olen viihtynyt Elcolinella, täällä on hyvä henki ja kommunikaatio sekä asentajien että johdon kanssa toimii hyvin.

Alun perin päädyin Elcolinelle, kun koulukaveri vinkkasi yrityksestä. Hain ja pääsin taloon kesätöihin ja se kesätyö venähtikin lokakuulle saakka. Seuraavana kesänä tulin taas samoihin hommiin ja tein myös opinnäytetyöni Elcolinelle.

Opinnäytetyöni aiheena oli digitaalisten pilvipalveluiden hyödyntäminen projektihallinnassa. Sattui sopivasti, että Elcoline oli jo miettinyt tietyn ohjelmiston käyttöönottoa, joten pääsin oikeasti tutkimaan sellaisen palvelun hyödyntämistä, jolle yrityksellä oli tarve.”

Mikael Rissanen, työnjohtaja

 

3 Step IT:n perustajat sijoittivat Elcolineen: ”Kasvunnälkä yhdistää”

26.04.2019

Elcoline Group toteutti huhtikuun alussa suunnatun osakeannin, jossa yhtiön sijoittajiksi tulivat kiertotalouden edelläkävijäyritys 3 Step IT:n perustajat Jarkko Veijalainen ja Marko Sjöman. Suunnattu osakeanti tukee Elcolinen kasvustrategiaa ja tuo yhtiöön uutta liiketoimintaosaamista.

– Elcolinen vahva palveluosaaminen sekä tahtotila asiakassuhteiden ja oman henkilökunnan laadukkaaseen kehittämiseen toivat mieleen oman yrittäjätaipaleen onnistumiset ja haasteet kasvun eri vaiheissa. Keskustelu perustajayrittäjien ja uuden toimitusjohtajan kanssa sai meidät vakuuttuneeksi, että haluamme omalta osaltamme auttaa Elcolinen kasvutarinan rakentamisessa, kertoo 3Step IT:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Jarkko Veijalainen.

Sijoittajat viisivuotisstrategian tukena

Uudet sijoittajat ovat konkreettinen askel kohti Elcolinen syksyllä julkaiseman viisivuotisstrategian toteutumista. Yhtiön päämääränä on hankkia 1000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihto seuraavan viiden vuoden aikana.

– Veijalainen ja Sjöman ovat todella kokeneita liiketoimintaosaajia, jotka tuovat pääoman lisäksi yhtiöön uutta tietotaitoa. Heidän osaamisensa tukee Elcolinea kasvutavoitteiden saavuttamisessa ja yrityksen toiminnan kehittämisessä sekä hallitustyössä, kertoo Elcolinen tuore toimitusjohtaja Leif Backman.

Elcolinen havaintojen mukaan ostokäyttäytyminen on murroksessa teollisuuden alalla ja palvelut halutaan ostaa keskitetymmin.

– Haluamme olla aktiivinen toimija, joka kehittää moderneja toimintamalleja ja myös uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja teollisuusasiakkaiden tarpeisiin. Sijoittajat tuovat meille resurssia, jonka avulla pystymme tarjoamaan yhä kattavammin kaikki palvelut yhdeltä luukulta, Backman sanoo.

Kasvunnälkä yhdistää

3 Step IT:n ja Elcolinen tarinoista löytyy yhteneväisyyksiä. Molemmat ovat aloittaneet pienestä, kohdanneet matkallaan vastoinkäymisiä ja asettaneet itselleen kovia kasvutavoitteita. Veijalainen kertoo yhdeksi peukalosäännökseen, että pitää uskaltaa ottaa sellainen riski, joka epäonnistuessaan voi syödä vuoden tuloksen.

Veijalainen on myös Kasvuryhmä-yhteisön perustajajäsen. Kasvuryhmään kuuluu maailmalla menestyneitä suomalaisyrityksiä, kuten Supercell ja Kemppi, ja sen toiminta perustuu vertaissparraukseen. Myös Elcoline on mukana kasvuryhmässä.

– Kasvuryhmältä olemme saaneet tukea kovaan kasvutavoitteeseemme; viisinkertaistaa liikevaihto viidessä vuodessa. Uskomme itseemme ja näköjään muutkin uskovat, kun saimme näin kovan luokan sijoittajia mukaan Elcolinen matkaan, Backman iloitsee.

}