Merkittävä kymmenen vuoden jatkosopimus E18 moottoritien etävalvonnasta

19.07.2019

Elcoline on sopinut Työyhteenliittymä E18:n kanssa kymmenen vuoden mittaisen jatkosopimuksen E18 Muurla-Lohja-moottoritien etävalvonnasta. Moderni tieosuus sisältää useita erilaisia teknisiä järjestelmiä, joiden ylläpidosta Elcoline vastaa. Elcoline on toiminut kohteessa jo vuodesta 2008 ja kyseessä on yhtiön pisin yhtäjaksoinen kunnossapitosopimus.

Työyhteenliittymä E18:n (TYL E18) muodostavat Skanska Infra ja Lemminkäinen Infra. Yhteenliittymä on vastannut E18 Muurla-Lohja-moottoritien rakentamisesta ja kunnossapidosta. TYL E18:n sopimus tien kunnossapidosta kestää vuoteen 2029.

– Meillä on vahva luottamus Elcolineen ja heidän henkilöstönsä ammattitaitoon. Elcoline on toiminut kohteessa jo pitkään ja yhteistyömme on sujunut hyvin. Halusimme jatkaa kunnossapitopimusta heidän kanssaan koko sopimuskauden loppuun, sanoo TYL E18:n projektipäällikkö ja Skanskan yksikön johtaja Teuvo Suominen.

Elcoline on ollut mukana jo Lohja-Muura-moottoritien rakennusvaiheessa vuonna 2008 ja vastannut tien etävalvonnasta vuodesta 2009.

– Sopimus on myös Elcolinelle merkittävä ja poikkeuksellinen, sillä yleensä vastaavat sopimukset tehdään 2–3 vuodeksi. Pidän kymmenen vuoden jatkosopimusta hyvin merkittävänä luottamuksen osoituksena asiakkaalta, kommentoi Elcoline Oy:n liiketoimintajohtaja Olli Koivula.

Kaikki moottoritien teknologia ei näy autoilijalle

E18 Muurla-Lohja tieosuus on noin 50 kilometriä pitkä moderni kaksiajoratainen ja nelikaistainen moottoritie Muurlan ja Lohjan välillä. Osuudella on seitsemän tunnelia, joiden yhteispituus on yli 5 kilometriä. Tieosuudelle on asennettu monenlaisia teknisiä järjestelmiä, joiden etävalvonnasta vastaavat Elcolinella Mikko Riipinen ja Ville Itkonen.

– Autoilijalle näkyviä teknisiä järjestelmiä ovat muun muassa sähköiset liikennemerkit, tunneleiden kaistaopasteet, varoitusmerkit ja valaistus. Niiden lisäksi tielle on asennettu paljon ”näkymätöntä” teknologiaa, jotka mittaavat muun muassa liikennetiheyttä ja säätilaa, Riipinen kuvailee.

Etävalvontaan kuuluu myös päivystys ja vikatilanteiden raportointi Väylävirastolle.

– Olen työskennellyt kohteessa alusta saakka ja viihtynyt todella hyvin, sillä työ on vapaata ja itsenäistä. Vikatilanteisiin tietysti reagoidaan heti, mutta muuten työpäivän voi rakentaa haluamallaan tavalla, Riipinen kuvailee.

Selvitys raskaan teollisuuden kunnossapitoseisokkien resurssitarpeista 2019

29.05.2019

Jättämällä yhteystietosi pääset lukemaan Elcolinen selvityksen raskaan teollisuuden kunnossapitoseisokkien resurssitarpeista. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman kattava näkymä siitä, miten teollisuusyritysten huoltoseisokit ajoittuvat vuoden ajalle ja milloin eri resursseilla on suurimmat kuormitushuiput. Tämän tiedon avulla yritykset voivat suunnitella omia huoltoaikojaan pahimpien ruuhkahuippujen ulkopuolelle ja saada näin parhaat resurssit käyttöönsä.

Koulun penkiltä työnjohtajaksi: ”Elcolinen tarjoama urapolku kiinnosti”

29.05.2019

”Olin opintojeni aikana kahtena vuonna Elcolinella kesätöissä työnjohtajana. Kun valmistuin Savonia ammattikorkeakoulusta sähkötekniikan insinööriksi, minulle tarjottiin myös toisesta yrityksestä projekti-insinöörin paikkaa. Se olisi ollut hyvä työpaikka, mutta halusin ennemmin jäädä Elcolinelle: näin nopeasti kasvavassa yrityksessä enemmän mahdollisuuksia kehittyä uralla ja sovimmekin Elcolinen kanssa kahden vuoden kehitysohjelmasta.

Tällä hetkellä työskentelen Kajaanissa työnjohtajana, mutta tarkoituksena on edetä projektipäälliköksi. Työssäni parasta on käytännönläheisyys ja liikkumavara. Tein opiskeluaikana pari kuukautta suunnittelupuolen hommia, mikä tarkoitti toimistossa istumista ja suunnitteluohjelman tuijottamista kahdeksan tunnin ajan joka päivä. Se ei ollut minua varten, sillä tykkään olla läsnä työmailla ja hoitaa asioita.

Opinnäytetyö yrityksen tarpeisiin

Olen aiemmalta koulutukseltani sähköasentaja, joten nykyinen työnkuva tuntuu luontevalta jatkolta sille. Myös reissuhommat ovat tuttuja siltä ajalta, joten suurin muutos on varmaan ollut siirtyminen talotekniikan puolelta teollisuusympäristöön. Olen viihtynyt Elcolinella, täällä on hyvä henki ja kommunikaatio sekä asentajien että johdon kanssa toimii hyvin.

Alun perin päädyin Elcolinelle, kun koulukaveri vinkkasi yrityksestä. Hain ja pääsin taloon kesätöihin ja se kesätyö venähtikin lokakuulle saakka. Seuraavana kesänä tulin taas samoihin hommiin ja tein myös opinnäytetyöni Elcolinelle.

Opinnäytetyöni aiheena oli digitaalisten pilvipalveluiden hyödyntäminen projektihallinnassa. Sattui sopivasti, että Elcoline oli jo miettinyt tietyn ohjelmiston käyttöönottoa, joten pääsin oikeasti tutkimaan sellaisen palvelun hyödyntämistä, jolle yrityksellä oli tarve.”

Mikael Rissanen, työnjohtaja

 

3 Step IT:n perustajat sijoittivat Elcolineen: ”Kasvunnälkä yhdistää”

26.04.2019

Elcoline Group toteutti huhtikuun alussa suunnatun osakeannin, jossa yhtiön sijoittajiksi tulivat kiertotalouden edelläkävijäyritys 3 Step IT:n perustajat Jarkko Veijalainen ja Marko Sjöman. Suunnattu osakeanti tukee Elcolinen kasvustrategiaa ja tuo yhtiöön uutta liiketoimintaosaamista.

– Elcolinen vahva palveluosaaminen sekä tahtotila asiakassuhteiden ja oman henkilökunnan laadukkaaseen kehittämiseen toivat mieleen oman yrittäjätaipaleen onnistumiset ja haasteet kasvun eri vaiheissa. Keskustelu perustajayrittäjien ja uuden toimitusjohtajan kanssa sai meidät vakuuttuneeksi, että haluamme omalta osaltamme auttaa Elcolinen kasvutarinan rakentamisessa, kertoo 3Step IT:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Jarkko Veijalainen.

Sijoittajat viisivuotisstrategian tukena

Uudet sijoittajat ovat konkreettinen askel kohti Elcolinen syksyllä julkaiseman viisivuotisstrategian toteutumista. Yhtiön päämääränä on hankkia 1000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihto seuraavan viiden vuoden aikana.

– Veijalainen ja Sjöman ovat todella kokeneita liiketoimintaosaajia, jotka tuovat pääoman lisäksi yhtiöön uutta tietotaitoa. Heidän osaamisensa tukee Elcolinea kasvutavoitteiden saavuttamisessa ja yrityksen toiminnan kehittämisessä sekä hallitustyössä, kertoo Elcolinen tuore toimitusjohtaja Leif Backman.

Elcolinen havaintojen mukaan ostokäyttäytyminen on murroksessa teollisuuden alalla ja palvelut halutaan ostaa keskitetymmin.

– Haluamme olla aktiivinen toimija, joka kehittää moderneja toimintamalleja ja myös uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja teollisuusasiakkaiden tarpeisiin. Sijoittajat tuovat meille resurssia, jonka avulla pystymme tarjoamaan yhä kattavammin kaikki palvelut yhdeltä luukulta, Backman sanoo.

Kasvunnälkä yhdistää

3 Step IT:n ja Elcolinen tarinoista löytyy yhteneväisyyksiä. Molemmat ovat aloittaneet pienestä, kohdanneet matkallaan vastoinkäymisiä ja asettaneet itselleen kovia kasvutavoitteita. Veijalainen kertoo yhdeksi peukalosäännökseen, että pitää uskaltaa ottaa sellainen riski, joka epäonnistuessaan voi syödä vuoden tuloksen.

Veijalainen on myös Kasvuryhmä-yhteisön perustajajäsen. Kasvuryhmään kuuluu maailmalla menestyneitä suomalaisyrityksiä, kuten Supercell ja Kemppi, ja sen toiminta perustuu vertaissparraukseen. Myös Elcoline on mukana kasvuryhmässä.

– Kasvuryhmältä olemme saaneet tukea kovaan kasvutavoitteeseemme; viisinkertaistaa liikevaihto viidessä vuodessa. Uskomme itseemme ja näköjään muutkin uskovat, kun saimme näin kovan luokan sijoittajia mukaan Elcolinen matkaan, Backman iloitsee.

Leif Backman Keskolta Elcolinen toimitusjohtajaksi – Alan mahdollisuudet ja Elcolinen draivi innostavat

10.04.2019

Elcolinen toimitusjohtajaksi huhtikuun puolivälissä Keskolta siirtyvä Leif Backman puhkuu jo täyttä intoa. Vaikka toimiala vaihtuu, Keskon K-kampus -hankkeen johtajana työskennellyt Backman pääsee jatkamaan uuden rakentamista. Tavoitteet on Elcolinella asetettu korkealle ja matka 100 miljoonan liikevaihtoon vaatii paljon työtä. Luottamus tulevaan on kuitenkin vahva, sillä Elcolinella on hänen mielestään poikkeuksellisen hyvä draivi ja yhteishenki.

Backman on seurannut Elcolinen tarinaa mielenkiinnolla jo viiden vuoden ajan.

– Tutustuin Räisäsen Jereen tehdessämme samaan aikaan eMBA-opintoja Jyväskylän yliopistolla. Vaikutuin Elcolinen tavoitteellisuudesta, innostuksesta ja määrätietoisesta tekemisestä.

Kasvumatka vaatii Backmanin mukaan koko tiimiltä uudenlaisten toimintatapojen omaksumista, jotta hommat saadaan sujumaan myös entistä suuremmassa mittakaavassa. Orgaanisen kasvun lisäksi yrityskaupat tulevat olemaan merkittävässä roolissa uudessa strategiassa. Backmanilla on 26 vuoden kokemus yrittäjyydestä ja kansainvälisestä liiketoiminnasta useasta näkökulmasta. Kokemus yritysjärjestelyistä on yksi hänen vahvuusalueistaan.

Ihmiset ovat suurin onnistumisen tekijä

Backman vannoo työssään suunnitelmallisuuden ja systemaattisuuden nimeen. Kun suunnitelmat on sinetöity, niiden toteuttamiseen tulee sitoutua laajalla rintamalla.  Kaikkein tärkein asia on kuitenkin ihmiset.

– Ihmiset ovat yrityksen ylivoimaisesti suurin voimavara ja onnistumisten tekijä. Siksi on tärkeää, että yritysjärjestelyissä kiinnitetään huomiota toimintakulttuurien sujuvaan yhdistämiseen. Elcolinella työskentelee tosi päteviä ihmisiä. Henki talossa on äärimmäisen hyvä ja alalla paljon mahdollisuuksia. On myös paljon prosesseja joita voidaan vielä parantaa. Yhdessä tekemällä ja innovatiivisella työkulttuurilla saamme paljon aikaan.

Backman kuvailee itseään johtajana oikeudenmukaiseksi, tavoiteorientoituneeksi ja vastuuta jakavaksi. Myös analyyttisyys, innovatiivisuus ja visionäärisyys osuvat hänen persoonaansa.

– Toiminnan jatkuva kehittäminen on yksi päädraivereitani. Haluan ja osaan innostaa ihmisiä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.

Toimitusjohtajan kuuluisat ensimmäiset 100 päivää Backman aikookin käyttää ihmisiin ja toimintaan perusteellisesti tutustuen.

– Kun opin tuntemaan tavat, voin arvioida, miten toimintaa ja johtamisen käytäntöjä tulisi lähteä kehittämään. Oma tapani on osallistava, eli haluan kutsua ihmisiä mukaan kehittämistyöhön. Pidän tärkeänä tehtävien huolellista priorisointia ja selkeän roadmapin laatimista.

Vapaa-ajalla Backmanin voi hyvällä todennäköisyydellä löytää jalkapallokentän laidalta.

– 16-vuotias poikamme pelaa jalkapalloa kilpatasolla ja me vanhemmat tietenkin kuljetamme, kannustamme ja kustannamme. Liikunta on itsellenikin tärkeää; golfaan ja käyn lenkillä ja kuntosalilla. Olen sosiaalinen ja ystävät merkitsevät minulle paljon. Matkustaminen sekä perheen ja ystävien kanssa vietetty aika tuovat elämään paljon positiivista energiaa. Luen myös mahdollisimman paljon erityisesti itsensä kehittämiseen ja johtamiseen liittyvää kirjallisuutta. Ehkä kiinnostuksestani ihmisiä kohtaan kertoo myös se, että tartun mielelläni elämäkertoihin. Viimeisin taisi olla Elon Musk – se oli todella inspiroiva lukukokemus.

Leif Backman
leif.backman@elcoline.fi

}