Turvallisuus- ja laatuasioissa kaikilla on samanlainen vastuu

30.04.2020
Yleinen

Laatu- ja turvallisuuspäällikkö Anu Perttula vastaa Elcoline Plant Servicen projektien HSEQ-asioista (Health, Safety, Environment & Quality), eli terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä ja laatua kokevista seikoista. Työnkuvaan kuuluu muun muassa turvallisuuskierroksia projektikohteissa, riskiarviointien ja pelastussuunnitelmien laatimista, sekä reagointia henkilöstön tarpeisiin laatu- ja turvallisuusasioissa. Missiona on tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden välttäminen yhdessä koko henkilöstön kanssa.

Anu Perttula aloitti laatu- ja turvallisuuspäällikkönä Elcolinella huhtikuussa 2019. Ensimmäisen työvuoden parasta antia ovat olleet työmaakäynnit.

– Olen päässyt tekemään lukuisia turvallisuuskierroksia eri kohteissa työmaapäälliköiden kanssa ja nähnyt mitä Elcolinen asentajien työ käytännössä on. Se on tuonut hyödyllistä näkemystä muun muassa riskiarvioiden, pelastussuunnitelmien ja projektidokumenttien tekoon, Perttula kertoo.

Perttula vastaa myös Elcoline Groupin johtamisjärjestelmien, kuten laatu- ja ympäristöjärjestelmien, sekä työ-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmän ylläpidosta, jalkauttamisesta ja sisäisestä auditoinnista. Lisäksi hän auttaa liiketoiminajohtajia riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa ja käsittelyssä.

– Olen tehnyt laatuinsinöörin töitä lähes kymmenen vuoden ajan eri yrityksissä, mutta kokonaisuuden johtaminen on uudenlainen haaste. Onneksi kokemusta on kuitenkin kertynyt vuosien varrella, niin voi luottaa itseensä eikä puntti aivan tutise, Perttula naurahtaa.

– Myös työyhteisöön on ollut helppo tulla mukaan. Elcolinella työskentelee monipuolinen porukka vanhoja konkareita ja uusia tulokkaita, mutta kaikkia yhdistää avoimuus. Aina on voinut kysyä keneltä tahansa apua, jos joku on mietityttänyt.

Turvallisuushavaintojen tekemiseen tarvitaan jokainen silmäpari

Perttulan tultua Elcolinelle, laatu- ja turvallisuusasioiden kehittämiseksi on luotu muun muassa mobiilisti lähetettävä henkilöstökysely sekä toimitusjohtajan kuukausikirjeet.

– Henkilöstökyselyn vastauksiin pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Esimiehille on esimerkiksi tarjottu lisäkoulutusta kyselystä selvinneiden osaamistarpeiden pohjalta. Viestinnän parantamiseksi luotiin toimitusjohtajan kuukausikirje, jossa yhtenä osiona tuodaan henkilöstölle tiedoksi laatuun ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja vinkkejä. Nyt kun COVID-19 on aiheuttanut äkillisiä muutostarpeita toimintatapoihin, henkilöstöviestinnän merkitys on korostunut entisestään ja sen määrää on lisätty monin tavoin, Perttula kuvailee.

Viimeisen vuoden aikana Elcolinella on jalostettu myös prosessia työntekijöiden turvallisuushavaintojen tekemiseen. Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden välttämiseen tarvitaan jokainen silmäpari.

– Olennaisinta laatu- ja turvallisuustyön onnistumisessa on yrityksen johdon sitoutuminen. Toimintamallien jalkauttamisessa esimerkillä johtaminen korostuu. Mitä turvallisuuteen tulee, kaikki ovat sen suhteen samalla viivalla. Tärkeää on myös yhteistyö sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa, jotta kaikkien havainnot ja näkemykset tulevat kuulluksi, Perttula sanoo.

Pitkän tähtäimen päämääränä Elcolinella on tuoda jatkuvan parantamisen mallia jokapäiväiseen toimintaan. Lähitulevaisuudessa tavoitteena on yhtenäistää eri yksiköiden toimintatapoja laatu- ja turvallisuusasioihin liittyen.

– Perehdyttäminen ja toiminnan jalkauttaminen on helpompaa, kun esimerkiksi dokumentit ja suunnitelmat ovat linjassa ja kaikilla yhteinen tapa toimia, Perttula kiteyttää.

Anu Perttula
Laatu- ja turvallisuuspäällikkö