Underhåll av Vaisalas väderstationer för vägtrafikanter

Vaisala har redan i över 30 år levererat vädersystem för vägtrafikanter till sina kunder. Vägväderinformationssystem (RWIS) ger uppgifter om vägens/startbanans yta och väderförhållandena som är väsentliga för vinterunderhåll av landsvägar och flygfält. Vaisala RWIS-stationerna samlar in uppgifter om atmosfären, vägens/startbanans yta och vad som finns under ytan samt bilder av vägens/startbanans yta.

Vi behövde år 2014 en pålitlig samarbetspartner för underhåll av vägväderstationer. Det är en invecklad uppgift som kräver yrkesskicklighet och omsorgsfullhet att hålla stationerna i skick. Det var Elcoline som på grund av erfarenhet, leveranssäkerhet och referenser valdes till samarbetspartner.

Elcoline visade sig snart vara värd vårt förtroende, och dessutom utvecklade Elcoline ett verksamhetssystem för projektmaterial. Vi är mycket nöjda med vårt val och kan varmt rekommendera Elcoline till krävande projekt.

Petteri Leppänen, försäljningschef
Vaisala Oyj