TYL E18

Konsortiet E18 (TYL E18) byggde 2005-2008 ett nytt avsnitt av motorvägen mellan Lojo och Muurla. Detta avsnitt är fortfarande Finlands modernaste trafikled.

Vi beslutade att Elcoline skulle tillhandahålla el-, automations-, VVS- och underhållstjänsterna för avsnittet med 24/7-principen på grund av Elcolines mycket goda anseende. Samarbetet har gått riktigt bra och alla tjänster som ingår i avtalet har skötts korrekt och enligt tidsplanen.

Eftersom det har visat sig att Elcoline i alla avseenden har skött jobbet oklanderligt och exemplariskt ända sedan 2008 vill vi fortsätta att anlita Elcoline även i framtiden. Det bästa är att man kan lita på att allt är och förblir i skick.

Jari Volanen, Project Manager
TYL E18