Parmaco Oy

Parmaco Oy tillverkar och hyr ut byggnader som är skräddarsydda enligt kunders behov och kan flyttas och göras mindre eller större enligt behov. Våra byggnader är både tekniskt pålitliga och lämpliga för sina omgivningar vad arkitekturen beträffar.

År 2014 beslutade vi outsourca elektrifierings- och automationsfunktionerna i fabriken i Leppävirta för att förbättra vår konkurrenskraft och våra byggnaders kvalitet. Vi valde att samarbeta med Elcoline Construction Oy på grund av deras goda anseende och referenser. Elcoline har minskat kostnaderna för elektrifiering och automation, förkortat genomgångstiden och gjort produktionsförändringar flexiblare. Vårt samarbete har gått bra och därför ingick vi i somras ett samarbetsavtal om VVSEA-tjänster med Elcoline.

Ismo Koponen, produktionsledare Parmaco Oy