Kvalitet

Kvalitet, miljö och arbetssäkerhet

Elcoline har av Inspecta certifierade system som styr verksamheten:

  • Kvalitetssystemet ISO 9001:2015
  • Miljösystemet ISO 14001:2015
  • Arbets-, hälso- och säkerhetssystemet OHSAS 18001:2007
  • Erection of structural steel components; Execution classes EXC1, EXC2 and EXC3: FI-märkning
  • CE-märkningen EN-1090-1 för stålkonstruktioner