Entreprenad och underhåll

Elcoline Industrial Service Oy

 • Planering, genomförande och experttjänster:
  • Alla el-/automationsentreprenad- och underhållsarbeten inom industrin (S1)
  • Specialområden:
   • Elvärmesystem för industri
   • Instrumentering
   • Kvalitetskontroll, undersökning och inspektion av el
   • Av OEM-aktörer certifierade servicearbeten
   • Service av ICT-utrustning
   • Driftsledare (S1)
   • Installering i explosiva utrymmen

Elcoline Plant Service Oy

 • Planering, genomförande och experttjänster:
  • Mekaniskt underhåll
  • Krävande mekaniska installationer
  • Svetsning
  • Av OEM-aktörer certifierade servicearbeten

Elcoline Construction Oy

VVLEAK-entreprenad och -underhåll.

Du får veta mer om våra referenser och tjänster här.