”Elcolines erfarna gäng hanterade utmaningarna och rodde snyggt i land totalleveransen av komponenter till ångpannan”

19.12.2022

Elcoline är en långvarig samarbetspartner inom underhåll för Kotkan Energia i södra Finland. Ett av årets största projekt för Kotkan Energia var en ersättningsinvestering i pannkomponenter till en avfallsförbränningsanläggning. Det viktigaste målet med investeringen var att trygga energiförsörjningen under den kommande vintern. Elconlines enhet SVS Supervise Service ansvarade för verkstadstillverkningen och totalleveransen av pannkomponenterna inklusive installation i Kotkan Energias projekt, som låg i miljonklassen.

Läs mer