Elcoline Power Oy

Elcoline Power Oy är ett företag som är specialiserat på tillverkning, installation, reparation och underhåll av trycksektioner för industripannor. Bland annat är företagets kunder verksamma inom följande områden:

  • energiproduktion
  • skogsindustri
  • pappersindustrin

Elcoline Power har lång erfarenhet, mångsidig kompetens och en omfattande maskinbas för alla jobb inom området. Elcoline Power sysselsätter ett 90-tal yrkesverksamma som arbetar med kontraktsprojekt och underhållsprojekt över hela världen.