Pris

 • (suomi) Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto 2018

 • Landskapspriset Årets företagare 2016 – företagare i Savolax

 • Kasvuväylä 2013

 • Northern Savonia Business Award 2012

 • Olkiluoto Safety Award 2011

 • Det riksomfattande priset Ung företagare 2007

Elcoline Group

Elcoline Group är ett entreprenad- och underhållsföretag som grundades 2002 och vars kunder är internationella industriföretag inom bl.a.:

 • Marin industri
 • Petrokemisk industri
 • Kemisk industri
 • Skogsindustri
 • Metallindustri
 • Gruvindustri
 • Energiproduktion
 • Kärnkraft
 • Livsmedelsindustri
 • Byggnadsindustri
 • Trafikkontrollsystem

Elcoline Group sysselsätter över 130 specialister på entreprenad och underhåll på avtalsplatser runtom i världen.

Koncernen Elcoline Groups affärsverksamhet är indelad i tre operativa dotterbolag:

Elcoline har åtta kontor runtom i Finland och serviceavtal på olika håll i världen. Elcoline skiljer sig från sina konkurrenter bl.a. med ett exceptionellt stort serviceutbud, utomordentlig servicekultur och digitala verktyg till stöd för affärsverksamheten.

Det centrala i vår verksamhet är 2 – 5 års service- och underhållsavtal inom industrin samt krävande installationsprojekt med fasta priser.

Vår målsättning är att både kunderna och de anställda ska vara utomordentligt nöjda. Se Referenser på sidan om kundberättelser!

Information

Verkställande direktör

Veli-Matti Ampiala

Tfn: +358 40 123 9895
veli-matti.ampiala@elcoline.fi
Kampusranta 9B
FI-60320 Seinäjoki

LinkedIn