Pris

 • Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto 2018

 • Landskapspriset Årets företagare 2016 – företagare i Savolax

 • Kasvuväylä 2013

 • Northern Savonia Business Award 2012

 • Olkiluoto Safety Award 2011

 • Det riksomfattande priset Ung företagare 2007

Elcoline Group

Elcoline Group är ett entreprenad- och underhållsföretag som grundades 2002 och vars kunder är internationella industriföretag inom bl.a.:

 • Marin industri
 • Petrokemisk industri
 • Kemisk industri
 • Skogsindustri
 • Metallindustri
 • Gruvindustri
 • Energiproduktion
 • Kärnkraft
 • Livsmedelsindustri
 • Byggnadsindustri
 • Trafikkontrollsystem

Elcoline Group sysselsätter 500 specialister på entreprenad och underhåll på avtalsplatser runtom i världen.

Koncernen Elcoline Groups affärsverksamhet är indelad i sex operativa dotterbolag:

Elcoline har flera kontor runtom i Finland och serviceavtal på olika håll i världen. Elcoline skiljer sig från sina konkurrenter bl.a. med ett exceptionellt stort serviceutbud, utomordentlig servicekultur och digitala verktyg till stöd för affärsverksamheten.

Det centrala i vår verksamhet är 2 – 5 års service- och underhållsavtal inom industrin samt krävande installationsprojekt med fasta priser.

Vår målsättning är att både kunderna och de anställda ska vara utomordentligt nöjda. Se Referenser på sidan om kundberättelser!