”Elcolines erfarna gäng hanterade utmaningarna och rodde snyggt i land totalleveransen av komponenter till ångpannan”

19.12.2022

Elcoline är en långvarig samarbetspartner inom underhåll för Kotkan Energia i södra Finland. Ett av årets största projekt för Kotkan Energia var en ersättningsinvestering i pannkomponenter till en avfallsförbränningsanläggning. Det viktigaste målet med investeringen var att trygga energiförsörjningen under den kommande vintern. Elconlines enhet SVS Supervise Service ansvarade för verkstadstillverkningen och totalleveransen av pannkomponenterna inklusive installation i Kotkan Energias projekt, som låg i miljonklassen.

Läs mer

Elcoline accelererar sin tillväxt och förvärvar Maintpartner AB:s verksamhet i Sverige

08.06.2022

Elcoline förvärvar den svenska verksamheten i Maintpartner AB, som ägs av fonder förvaltade av CapMan Buyout. Med förvärvet kommer Elcoline att växa till en omsättning på 65 miljoner euro och bli ett av branschens ledande företag på den nordiska marknaden. I samband med detta kommer Elcoline att sysselsätta totalt 600 yrkesverksamma inom industriunderhåll, projekt och supporttjänster.

Parterna i transaktionen har tecknat avtal om att sälja Maintpartner AB:s svenska verksamhet till Elcoline AB.

Målet för transaktionen är installationstjänster och projektverksamhet som fokuserar på långsiktiga kundrelationer och kontrakt. Rötterna till den förvärvade verksamheten går tillbaka till 1800-talet, då denna verksamhet ingick i Bofors AB och sedan var en del av Fortum Corporation och Maintpartner AB. Geografiskt fokuserar verksamheten på bl.a. Karlskoga-, och Arbogaområdena. Cirka 140 personer kommer att överföras till Elcoline.

En viktig tillväxtplattform för Elcoline i Sverige

”En betydande del av våra existerande stora kunder vill utöka vårt samarbete från det nuvarande multi-location-samarbetet i Finland till Sverige. Genom detta förvärv siktar vi på att möta just dessa växande och internationella servicebehov som våra kunder kommunicerar till oss. Under 2021 genomförde vi en omfattande studie av potentiella förvärv på den nordiska marknaden för industriellt underhåll och utvecklade vår förvärvsstrategi därefter. Med dessa steg är vi fast beslutna att implementera vår tillväxtstrategi. ” – Leif Backman, VD, Elcoline Group

Ett annat viktigt kapitel skrevs i tillväxtberättelsen

”Elcolines tillväxtstrategi utvecklades med ett stort steg tack vare detta företagsförvärv. Resan mot att bli ett företag med en storlek på 100 miljoner euro, och som sysselsätter cirka 1 000 personer, går målmedvetet framåt efter avslutade förhandlingar med Maintpartner och de fonder som förvaltas av CapMan Buyout. Det finns förstås mycket kvar att göra och vi har även andra mycket bra expansionsmöjligheter i både Finland och Sverige. Detta förvärv skapar en utmärkt tillväxtplattform för oss, särskilt på den svenska marknaden. ” – Jere Räisänen, styrelseordförande, Elcoline Group

Mer information och intervjuer

Elcoline Group Oy

Leif Backman
CEO
+358 43 824 3460
leif.backman@elcoline.fi

Jere Räisänen
COB
+358 44 559 9144
jere.raisanen@elcoline.fi

Elcoline i ett nötskal

Elcoline är ett nordiskt företag specialiserat på industriunderhåll och projektverksamhet. Dess tjänsteområden omfattar outsourcing av industriunderhåll och servicekontrakt, mekaniska installationer, el-, automations-, VVS-, och instrumenteringsarbeten, rörledningsinstallation och svetsning samt tillverkning av maskinverkstadsdelar. Elcolines kunder är t.ex. från energi-, petrokemi-, metall-, gruv-, marin- och byggindustrin.

Elcoline är ett tillväxtföretag med en vision att nå en omsättning på 100 miljoner euro, sysselsätta 1 000 personer och internationalisera sig genom en mycket konceptualiserad och skalbar tjänstemodell till 2023.

  • Etablerat 2002
  • Verksamheten drivs av en tillväxtstrategi som fokuserar på att tillhandahålla heltäckande tjänster för att möta industrikundernas behov, såsom total- eller deltidsoutsourcing av underhåll och serviceavtal
  • Cirka 20 lokalkontor i Finland och Sverige samt verksamhet på underhållskontraktsplatser runt om i världen
  • Elcoline Group har 600 sysselsätta inom industriunderhåll
  • Omsättning 60 – 70 miljoner euro (2021: 41 miljoner euro)
  • 100 % Nordic ägande: personal, ledning, investerare och grundare

Renoveringen av SSAB Raahes portbyggnad och brandstation är en betydande investering i framtiden

28.04.2022

Portbyggnaden vid SSAB Raahes stålverk, samt brandstationen under uppförande, är betydande investeringar som kommer att bidra till framtidstro för den finska stålindustrin. Vikten av partners som installatörer, konstruktörer och komponentleverantörer framhålls också i stora nya projekt i denna skala. Elcoline Group är SSAB:s långsiktiga underhållspartner. Med dessa projekt har samarbetet utökats till att även omfatta VVS-enheter.

Elcoline är känd på SSAB Raahes-fabriken, främst som en mekanisk underhållsoperatör som tillhandahåller tjänster lokalt. Samarbetet mellan Elcoline och SSAB inom områdena värme, vatten, ventilation och automationssystem startade förra sommaren med ett portbyggnationsprojekt, som visade att Elcoline även sköter totala VVS-leveranser.

– Vi ville testa hur samarbetet med Elcoline fungerar kring VVS-projekt. Vi nådde dem dock genom det vanliga anbudsförfarandet, säger Pekka Länkinen, regiondirektör för SSAB Raahe.

Oberoende rapportering och upphandling av material underlättar abonnentens arbete

Porthuset och brandstationen är båda nybyggnationer som har uppstått för att ersätta gamla fastigheter som redan är i slutet av sin livscykel. För SSAB är de betydande investeringar för framtiden. Elcolines tjänster för portbyggnaden och brandstationen, som för närvarande är under uppbyggnad, inkluderar totala VVS-leveranser.

Stora nya projekt kräver projektledningskompetens från framför allt partners. Totalleveranser av denna typ är lämpliga för en Elcoline-stor partner med tillräcklig erfarenhet, och även kompetens vad gäller resurs- och kassahantering, för att hantera ett storskaligt projekt. Å andra sidan är smidighet och snabbhet Elcolines styrkor, och materialanskaffningen framhäver smidigheten i driften. Alla Elcoline-anställda i Brahestad är lokala. Vid behov kommer Elcoline snabbt att kunna öka sin kapacitet från sina enheter på andra platser.

– När jag har besökt sajten har jag kunnat fokusera på min egen verksamhet och Elcoline har skött allt annat, säger Länkinen.

Även Elcolines rapportering och kundservice hyllas. Abonnentens arbete underlättas när många tjänster finns tillgängliga från samma plats. Till exempel kommer allt automation-, och VVS-material för att tillverka en brandstation från Elcoline.

– Telefonen besvaras varje gång du ringer eller blir uppringd under samma dag. Elcoline kommer att hålla sig till överenskomna scheman. Inget projekt har blivit försenat på grund av arbetet på VVS-sidan, säger Länkinen.

Professionella installationer

Länkinen har inte heller hittat några anmärkningar om det arbete som utförts av installatörerna. Efter idrifttagningen av portbyggnaden dök en önskan upp från kaffemaskinslinjen.

– Det kom återkoppling från porten att installatören gjorde ett bra jobb. Det tog inte lång tid. Ett skickligt gäng, sammanfattar han.

Gedigen erfarenhet av totala VVS-leveranser

Elcoline har haft ett omfattande samarbete med SSAB inom underhåll och projekt i över tjugo år. Företaget har även gedigen erfarenhet av totala automation-, och VVS-leveranser sedan 2017. Hittills har det största projektet varit ett automations-, och VVS-arbete på en 6 000 kvadratmeter stor skolbyggnad. Elcoline erbjuder även livscykeltjänster, inklusive fjärrövervakning, och lämpar sig för både byggnadsfastigheter och industribyggnadstjänster.

Portbyggnaden vid SSAB:s Raahe fabrik är det första som syns, då all trafik till verket passerar den – det finns en reception där det ansöks om pass, dit åkerier och gäster går för att legitimera sig. Byggnaden omfattar de faciliteter som grindfunktionerna och personalen behöver, huvudkontrollrummet, kontoret, och de sociala faciliteterna. Dessutom är en ny brandstation på cirka 1 150 kvadratmeter under uppbyggnad som beräknas stå klar sensommaren 2022.

I eftervården av portbyggnaden ingår underhållsbesiktningar två gånger per år, de ingår i kontraktet. Elcolines lokala styrkor är redo att stå till tjänst.

Aino Soutsalmi, Päivi Tervonen

Foto: SSAB Raahe

”Elcoline hanterar sin andel av Parmaco projekt med professionalism och enligt tidtabell” – Maarit Auvinen, teknisk direktör, Parmaco

04.04.2022

Tehtaankatu-skolan vid Eiras strand i Helsingfors, genomförd av Parmaco och Elcoline. Foto: Elcoline

Parmaco tillverkar och hyr ut mobila och konvertibla byggnader, såsom skolor och dagis. Samarbetet mellan Parmaco och Elcoline påbörjades redan 2014.

– Elcoline är en partner som löser problem åt oss för att uppnå ett vettigt resultat, det är en stor fördel. Vår långa gemensamma historia gör att Elcoline har kompetens att berätta hur vi bör utveckla vår egen verksamhet, säger Maarit Auvinen, Parmacos tekniska direktör.

Parmaco och Elcoline har ett omfattande partnerskapsavtal för anläggningar och ett avtal för platsinstallationer. Elcolines anställda är kontrakterade på Parmacos fabriker i Leppävirta och Pyhäjoki. Tjänsten omfattar både design och genomförande, samt materialanskaffning. Som VVS- och elektrisk entreprenör kommer Elcoline att samarbeta med Parmaco under hela byggnadens livscykel, från anbudsfasen till överlämnandet till kunden och dess överlåtelse till nästa kund.

– Elcoline har utvecklat vår verksamhet i anbudsprocessen. Vår egen verksamhet har blivit förankrad och vi har fått många nya metoder för hur vi ska ta erbjudandefasen framåt, säger Auvinen.

Projekten kommer att genomföras enligt en snäv tidsplan

Auvinen är nöjd med Elcolines professionalism och pålitlighet.

– Att hålla tidsplanen är verkligen viktigt i vår verksamhet eftersom projekt genomförs med en snäv tidsplan. Elcoline klarar sig till exempel bra med materialanskaffning. Man behöver inte oroa sig för om el-centralerna till exempel kommer i tid för produktion, berömmer Auvinen.

– Byggandet av byggnadsmoduler är inte särskilt utbrett. Därför kan denna information inte hittas hos varje enskild entreprenör. Elcoline sköter sin egen del i projekt med bra förhållningssätt och professionalism, sammanfattar han.

Fjärrövervakning är framtiden

Elcolines tjänster till Parmaco inkluderar en livscykelhanteringstjänst för byggnader och fjärrövervakning. Med hjälp av fjärrövervakning kan byggnadens skick övervakas även från andra sidan Finland. Det säkerställer att en byggnads livscykel inte avbryts i förtid. Systemet övervakar att kunden och slutanvändaren har goda och hälsosamma förutsättningar. Du behöver inte gå och titta på ett eventuellt fel först och sedan åtgärda det, utan du kan ta reda på det på en gång.

Auvinen ser möjligheter i tjänsten, särskilt i framtiden.

– Möjligheten för byggnadsanvändare att påverka driften och energiförbrukningen av byggnadstjänster kommer säkerligen att betonas i framtiden. Fjärrövervakningen och förvaltningen av byggnaderna ska tas framåt och byggas ut, säger han.

I framtiden kan byggnadsförhållanden som temperatur och koldioxidnivåer observeras och hanteras på distans.

Utmaningen är systemkompatibilitet. Systemen ska vara funktionella för den nuvarande användaren av byggnaden, den potentiella nästkommande kunden, och uppfylla Parmacos egna behov av utrymmeshantering. Olika användare är nöjda med olika systemleverantörer. Just nu pågår ett pilotprojekt mellan Elcoline och Parmaco på Leppävirta kontoret för att testa själva systemet. Samtidigt fungerar detta som ett skyltfönster för kunderna där de kan få ett smakprov på vad de kan komma att förvänta sig.

Elcoline har gedigen erfarenhet av totala elektrisk- och VVS leveranser

Elcolines största projekt hittills är det 3 700 kvadratmeter stora skol-, dagis- och matsalskomplexet som färdigställdes 2019 i Keimolanmäki, Vanda, Finland samt det 3 650 kvadratmeter stora skol-, matsal- och gymnastikkomplexet för Helsingfors Tehtaankatu skola, som stod färdigt 2020. Elcoline deltog också i VVS-installationerna av den 6 000 kvadratmeter stora skolbyggnaden i Mukkula, Lahtis, Finland. Företagets totala VVS-leveranser och livscykelservice lämpar sig för både byggnadsfastigheter och industribyggnadstjänster.