Työturvallisuus ja laatu kulkevat käsi kädessä

19.06.2018
Yleinen

Työturvallisuuteen suhtaudutaan Elcolinella tinkimättömästi monestakin syystä.

– Haluamme olla vastuullinen ja houkutteleva työnantaja parhaille osaajille, jotta voimme taata asiakkaillemme parasta laatua, Elcolinella johdon assistenttina työskentelevä Essi Korhonen kertoo.

Turvallinen työympäristö on lähtökohta, jota ilman ei voida puhua työhyvinvoinnista tai laadusta. Siihen kuuluvat esimerkiksi toimintaprosessit, tarpeenmukainen kouluttautuminen sekä turvalliset ja vaatimusten mukaiset työasut- ja välineet. Iso merkitys on myös asennekulttuurilla.

Elcolinella on paljon vaativia kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja, joissa työturvallisuus on tärkein lähtökohta – riippumatta projektin koosta tai hinnasta. Eri asiakkaiden ja kohteiden työturvallisuusriskit voivat poiketa toisistaan paljonkin, siksi yleiset ohjeistukset eivät riitä, vaan jokainen työmaa katselmoidaan ja kohteen työturvallisuusaineisto käydään tarkasti läpi. Tämän pohjalta asiakkaalle tehdään kirjallinen riskiarviointi ennen projektin aloitusta.

– Huolehdimme siitä, että jokaisen työntekijän työturvallisuusperehdytykset on hoidettu ennen työmaalle menoa ja työntekijöillä on selkeät lähtökohdat työskennellä turvallisesti. Jokainen osapuoli myös sitoutuu työturvallisuusasioihin. Hyvä työympäristö on ennen kaikkea turvallinen ja se johtaa tuottavuuteen, Korhonen sanoo.

Vuorovaikutus, luottamus ja yhteistyö avainasemassa

Elcoline pyrkii ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja tapaturmia ja muun muassa hyvän suunnittelun ja toimivien prosessien avulla. Yrityksen johto kuuntelee työntekijöitä, asettaa heille tavoitteita ja seuraa asioiden kehittymistä. Toimintaa ohjaavat laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät.

– Myös vuorovaikutus, luottamus, kannustaminen ja yhteistyö ovat tärkeitä asioita. Jokainen työntekijä voi tehdä työturvallisuuteen liittyviä havaintoja, joihin tarttumalla turvallisuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa entisestään, Korhonen sanoo.

Essi Korhonen on melko tuore kasvo Elcolinella. Hän aloitti maaliskuussa Elcoline Pipingilla ja on päässyt perehtymään myös työturvallisuuteen. Essi on jo suorittanut työturvallisuuskortin ja tavoitteena on kehittää omaa osaamista pidemmälle.

– HSE-asiantuntijan (Health, Safety and Environment) oppisopimusopinnot kiinnostavat. Koulutuksessa käydään läpi eri työturvallisuuden osa-alueita, jotka ovat työterveys, -turvallisuus ja ympäristö. Omassa työssäni tärkeitä asioita ovat tällä hetkellä erityisesti hyvät työvälineet ja ergonomia. Jatkossa haluaisin olla mukana kehittämässä Elcolinen työturvallisuuskäytäntöjä sellaisiksi, että ne edistävät työntekijöiden hyvinvointia edelleen ja tuovat asiakkaillemme mahdollisimman paljon lisäarvoa, hän summaa.