Jos kunnossapitotoimintaa halutaan kehittää – on uskallettava uudistua

04.11.2016
Blogi

Tapaan työssäni paljon ihmisiä erilaisista teollisuusyritysten organisaatiosta. Lisäksi teen työni ohessa tutkimusta teollisten yritysten teknisten palvelusopimusten ostamiseen liittyvästä psykologiasta. Tutkimuksessani pyrin selvittämään, että mitä mielessämme tapahtuu juuri noina ratkaisevina päätöksentekohetkinä.

On erittäin mielenkiintoista ja opettavaista olla välillä, ostajan penkillä, välillä myyjän penkillä ja välillä jopa tutkijan penkillä.

Päätöksentekotilanne ei ole helppo. Toisaalta varmasti melkein kaikilla prosessin osapuolilla on aito tahtotila kehittää toimintaa, mutta siihen liittyy aina riski ja sitä kautta pelko epäonnistumisesta. Yhtäältä on varmaa, että mikäli uutta askelta ei uskalleta ottaa, ei toiminta myöskään kehity. Tämä lienee varmin keino myös epäonnistua pidemmällä aikavälillä.

Tänä päivänä teollisuuden tekniset palvelusopimuskonseptit ovat Elcolinen toiminnan keskiössä ja on ollut mahtava olla mukana kehittämässä yhdessä asiakkaiden kanssa uudenlaisia ratkaisuja. Elcolinella tämä palvelu on tuotteistettu omaksi ElcoMaint –konseptiksi.

Onnistuneen palvelukonseptin luominen lähtee laadukkaasta tarvekartoituksesta, joka onnistuu vain molempien osapuolten aidolla sitoutumisella toiminnan kehittämiseen. Tätä kautta toimittaja haastetaan luomaan ratkaisumalli, joka aidosti vie toimintaa eteenpäin –eikä vain ”tehdä niin kuin ennenkin”.

Olkaamme siis rohkeita ja pyydetään ja vaaditaan aitoja ratkaisuja eikä vain tyydytä entiseen.

Kirjoittaja

Hallituksen puheenjohtaja

Jere Räisänen

+358 44 5599 144
jere.raisanen@elcoline.fi
Leijukuja 6
FI-78210 Varkaus