SSAB:n masuunin välikorjaus pysyi aikataulussa huolellisen ennakkosuunnittelun ansiosta

08.11.2019
Yleinen

Elcoline oli mukana yhtenä pääurakoitsijana SSAB:n Raahen terästehtaan masuuni 1:n 2019 välikorjauksessa. Asennusurakkana oli vaipan osittainen vaihto siihen liittyvien jäähdytysjärjestelmän putkitöiden kanssa. Purku- ja asennustyöt olivat vaativia. Ennakkosuunnittelu, turvallisuus ja osaavat tekijät olivatkin avainasemassa läpiviennin onnistumisessa.

Masuuni on terästehtaan sielu ja sydän, jonka toimintakyky varmistetaan 10–12 vuoden välein tehtävällä mittavalla huollolla. Välikorjauksessa ankaralle kulutukselle altistuvaan masuunin vaihdetaan muun muassa kuluneet vaipan ja jäähdytysjärjestelmän osat sekä pesän tulenkestävät vuoraukset. SSAB halusi projektin toteuttajaksi toimijan, jolla on aiempaa kokemusta vaativista raskaan teollisuuden huolto- ja korjaustöistä sekä kykyä viedä laaja projekti läpi laadukkaasti.

– Välikorjaus on meille aina iso asia, sillä masuunistahan terästehtaalla kaikki lähtee. Meille oli tärkeää, että pysytään suunnitellussa aikataulussa, sillä tuotantokatkoksen venymisellä on heti vaikutusta Raahen tehtaan loppupään tuotantoon, projektipäällikkö Jarmo Naula SSAB:lta sanoo.

Hyvä ennakkosuunnittelu on projektin onnistumisen kannalta avainasemassa ja siihen panostettiinkin erityisen paljon. Alkuvuoden aikana tehtiin työvaiheiden, resurssien ja aikataulun suunnittelun lisäksi mm. esivalmisteluja masuunin ympäristössä sekä esivalmisteltujen lohkojen varusteluja. Esivalmistelut ja asennettavien osien varustelut olivat tärkeitä, jotta noin 20 tonnia painavien osien asennustyö pystyttiin varmistamaan turvallisesti ja aikataulussa.

– Olimme erittäin tyytyväisiä Elcolinen kykyyn suunnitella työvaiheet niin, että varsinaisen huoltoseisokin aikana työskentely sujui jouhevasti ja aikataulussaan. Homma oli koko ajan hallinnassa ja eteen tulleet haasteet saatiin ratkottua nopeasti. Pidän lopputuloksen kannalta olennaisena, että ilmapiiri oli työmaalla koko ajan hyvä. Kommunikaatio oli sujuvaa ja aamuiset työpalaverit edistivät avoimuutta ja yhteistyötä. Pystyttiin keskittymään olennaisiin asioihin.

Työturvallisuudessa ei tunneta kompromisseja 

Työturvallisuus on SSAB:n toiminnassa keskeisen tärkeää, sillä terästehdas on työskentely-ympäristönä vaativa: on paljon telineillä tehtävää asennustyötä sekä palovammojen tai tippuvan tavaran riskejä sekä työskentelyä osittain käyvän prosessin mukana. Turvallisuusasioissa ei yksiselitteisesti hyväksytä kompromisseja.

– Elcolinen työturvallisuusosaaminen on erittäin hyvää ja prosessit toimivat myös käytännössä, eivät vain paperilla. Elcoline on paneutunut työturvallisuuteen monipuolisesti ja he olivat kartoittaneet projektin mahdolliset riskit hyvin jo etukäteen. Työmenetelmät- ja turvallisuusohjeet käytiin tarkasti läpi ja työturvallisuutta valvottiin ja siitä raportoitiin asianmukaisella tavalla.

SSAB:lla oltiin muutenkin tyytyväisiä Elcolinen toimintaan projektin aikana.

– Projektin johdolla oli homma hanskassa, oli hyvät työnjohtajat ja ammattitaitoiset asentajat. Huomasi kyllä, että resursseihin oli panostettu.  

Etunojassa teollisuuden haasteita ratkomassa

Jarmo Naula on tehnyt Elcolinen kanssa yhteistyötä jo pidemmän aikaa ja näkemys yrityksen osaamisesta on tullut kokemuksen kautta. Hän näkee Elcolinen uudistumiskykyisenä ja jatkuvasti kehittyvänä yhteistyökumppanina.

– Mielestäni Elcoline kuuluu yrityksenä alansa kärkikastiin. He haluavat olla etunojassa ratkomassa tämän hetken haasteita ja tarjoavat uudenlaisia ratkaisuja. Esimerkiksi suunnitteluun on otettu 3D-tekniikkaa, eivätkä asennuskuvat ole enää pelkästään paperilla. Myös henkilöstön kokoonpano on mielestäni sopiva yhdistelmä kokemusta ja nuorta osaamista. Kun porukassa on monenlaisia osaajia, ammattitaitoa pystytään hyödyntämään hyvin ja kaikki voivat kehittyä.

Projekti: SSAB Raahe, masuuni 1:n välikorjaus
Suunnittelu ja toteutus: Q1-Q2 2019
Ennakkosuunnittelu: työvaiheet, resurssit, logistiikka ja aikataulu sekä valmistelevat asennustyöt
Huoltoseisokki: työn johtaminen, mittaus, asennus- ja hitsaustyöt
Elcolinen miehistövahvuus projektin aikana: noin 80 henkilöä