Selvitys raskaan teollisuuden kunnossapitoseisokkien resurssitarpeista 2020

30.06.2020
Yleinen

Jättämällä yhteystietosi pääset lukemaan Elcolinen selvityksen raskaan teollisuuden kunnossapitoseisokkien resurssitarpeista vuonna 2020.

Selvityksen tavoitteena oli muodostaa näkymä siitä, milloin suomalaisilla teollisuuslaitoksilla on kunnossapitoseisokkeja ja tehdä näkyväksi samanaikaisten kunnossapitoseisokkien ajankohdat. Toisena tavoitteena oli tuottaa tietoa eri osaajaresurssien tarpeesta tuotantolaitosten seisokeissa: mikä on tyypillinen volyymitarve esim. automaatioasentajille.

Tämän tiedon avulla kunnossapidon resursoinnista vastaavat henkilöt voivat suunnitella omia huoltoaikojaan pahimpien ruuhkahuippujen ulkopuolelle ja saada näin parhaat resurssit käyttöönsä.