Selvitys raskaan teollisuuden kunnossapitoseisokkien resurssitarpeista 2019

29.05.2019
Yleinen

Jättämällä yhteystietosi pääset lukemaan Elcolinen selvityksen raskaan teollisuuden kunnossapitoseisokkien resurssitarpeista. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman kattava näkymä siitä, miten teollisuusyritysten huoltoseisokit ajoittuvat vuoden ajalle ja milloin eri resursseilla on suurimmat kuormitushuiput. Tämän tiedon avulla yritykset voivat suunnitella omia huoltoaikojaan pahimpien ruuhkahuippujen ulkopuolelle ja saada näin parhaat resurssit käyttöönsä.