Renoveringen av SSAB Raahes portbyggnad och brandstation är en betydande investering i framtiden

28.04.2022
General-SV
Viime kesänä valmistunut porttirakennus laajensi Elcolinen ja SSAB Raahen pitkäaikaisen yhteistyön mekaanisesta kunnossapidosta LVIA-yhteistyöhön. Valmis porttirakennus käsittää porttitoimintojen ja henkilökunnan vaatimat tilat, päävalvomon, toimiston ja sosiaalitiloja. Kuva: SSAB Raahe

Portbyggnaden vid SSAB Raahes stålverk, samt brandstationen under uppförande, är betydande investeringar som kommer att bidra till framtidstro för den finska stålindustrin. Vikten av partners som installatörer, konstruktörer och komponentleverantörer framhålls också i stora nya projekt i denna skala. Elcoline Group är SSAB:s långsiktiga underhållspartner. Med dessa projekt har samarbetet utökats till att även omfatta VVS-enheter.

Elcoline är känd på SSAB Raahes-fabriken, främst som en mekanisk underhållsoperatör som tillhandahåller tjänster lokalt. Samarbetet mellan Elcoline och SSAB inom områdena värme, vatten, ventilation och automationssystem startade förra sommaren med ett portbyggnationsprojekt, som visade att Elcoline även sköter totala VVS-leveranser.

– Vi ville testa hur samarbetet med Elcoline fungerar kring VVS-projekt. Vi nådde dem dock genom det vanliga anbudsförfarandet, säger Pekka Länkinen, regiondirektör för SSAB Raahe.

Oberoende rapportering och upphandling av material underlättar abonnentens arbete

Porthuset och brandstationen är båda nybyggnationer som har uppstått för att ersätta gamla fastigheter som redan är i slutet av sin livscykel. För SSAB är de betydande investeringar för framtiden. Elcolines tjänster för portbyggnaden och brandstationen, som för närvarande är under uppbyggnad, inkluderar totala VVS-leveranser.

Stora nya projekt kräver projektledningskompetens från framför allt partners. Totalleveranser av denna typ är lämpliga för en Elcoline-stor partner med tillräcklig erfarenhet, och även kompetens vad gäller resurs- och kassahantering, för att hantera ett storskaligt projekt. Å andra sidan är smidighet och snabbhet Elcolines styrkor, och materialanskaffningen framhäver smidigheten i driften. Alla Elcoline-anställda i Brahestad är lokala. Vid behov kommer Elcoline snabbt att kunna öka sin kapacitet från sina enheter på andra platser.

– När jag har besökt sajten har jag kunnat fokusera på min egen verksamhet och Elcoline har skött allt annat, säger Länkinen.

Även Elcolines rapportering och kundservice hyllas. Abonnentens arbete underlättas när många tjänster finns tillgängliga från samma plats. Till exempel kommer allt automation-, och VVS-material för att tillverka en brandstation från Elcoline.

– Telefonen besvaras varje gång du ringer eller blir uppringd under samma dag. Elcoline kommer att hålla sig till överenskomna scheman. Inget projekt har blivit försenat på grund av arbetet på VVS-sidan, säger Länkinen.

Professionella installationer

Länkinen har inte heller hittat några anmärkningar om det arbete som utförts av installatörerna. Efter idrifttagningen av portbyggnaden dök en önskan upp från kaffemaskinslinjen.

– Det kom återkoppling från porten att installatören gjorde ett bra jobb. Det tog inte lång tid. Ett skickligt gäng, sammanfattar han.

Gedigen erfarenhet av totala VVS-leveranser

Elcoline har haft ett omfattande samarbete med SSAB inom underhåll och projekt i över tjugo år. Företaget har även gedigen erfarenhet av totala automation-, och VVS-leveranser sedan 2017. Hittills har det största projektet varit ett automations-, och VVS-arbete på en 6 000 kvadratmeter stor skolbyggnad. Elcoline erbjuder även livscykeltjänster, inklusive fjärrövervakning, och lämpar sig för både byggnadsfastigheter och industribyggnadstjänster.

Portbyggnaden vid SSAB:s Raahe fabrik är det första som syns, då all trafik till verket passerar den – det finns en reception där det ansöks om pass, dit åkerier och gäster går för att legitimera sig. Byggnaden omfattar de faciliteter som grindfunktionerna och personalen behöver, huvudkontrollrummet, kontoret, och de sociala faciliteterna. Dessutom är en ny brandstation på cirka 1 150 kvadratmeter under uppbyggnad som beräknas stå klar sensommaren 2022.

I eftervården av portbyggnaden ingår underhållsbesiktningar två gånger per år, de ingår i kontraktet. Elcolines lokala styrkor är redo att stå till tjänst.

Aino Soutsalmi, Päivi Tervonen

Foto: SSAB Raahe