Pohjoismaiset Elcoline ja Salgrom solmivat yhteistyösopimuksen avaruusteknologiaa hyödyntävästä teollisuuden palontorjunnasta

15.06.2023
Yleinen
Pohjoismaiset Elcoline ja Salgrom sopivat yhteistyöstä ympäristöystävällisten palontorjuntaratkaisujen tarjoamiseksi teollisuuden tarpeisiin. Kuvassa vasemmalla Vesa-Pekka Heikkinen Elcolinesta ja Matti Mettovaara Salgromilta. Kuva: Salgrom

Elcoline Group ja Salgrom Technologies ovat solmineet yhteistyösopimuksen palontorjuntaratkaisujen tuottamisesta teollisuuden tarpeisiin Pohjoismaissa. Tarjontaan kuuluu laaja valikoima maailman tehokkaimpiin kuuluvia aerosolipohjaisia palontorjunnan ja sammutusautomaation ratkaisuja elinkaaripalveluineen. Sopimuksen myötä yhtiöt voivat vastata kasvavaan kysyntään, jota on kiihdyttänyt ympäristölle haitallisten perinteisten palontorjunta-aineiden poistuminen käytöstä.

Teollisten paloriskien hallinta mullistuu väistämättä, kun ympäristölle vahingolliset sammuteaineet poistuvat markkinoilta. Yhdysvaltalainen 3M, joka on yksi maailman suurimmista kemianteollisuuden yrityksistä, ilmoitti joulukuussa lopettavansa PFAS-yhdisteitä sisältävien tuotteidensa valmistuksen kokonaan vuoden 2025 loppuun mennessä. Päätöksellä on jo ollut merkittäviä seurauksia kaikkialla maailmassa, kuten erityisten riskikohteiden palosuojauksissa, joihin on ollut tarpeen miettiä uusia keinoja.

Salgrom ja Elcoline auttavat asiakkaitaan tehdasprosessien paloriskikartoituksissa sekä palo- ja sammutuslaitetekniikan suunnittelussa. Yhtiöiden tarjoamissa palontorjuntaratkaisuissa käytetyt aerosolit ovat käyttöiältään pitkäkestoisia ja turvallisia, eivätkä sisällä ympäristölle haitallisia PFAS-yhdisteitä.

Maailman tehokkaimmilla aerosolipohjaisilla palontorjuntaratkaisuilla voi korvata käytöstä poistuvaa kaasuteknologiaa

Salgromin tuotteissa on hyödynnetty ainoana Suomessa Nasan ja Natonkin käytössä olevaa avaruusteknologiaa ja muun muassa UL 2775 -sertifioitua kaikkein tehokkainta saatavissa olevaa raaka-ainetta, jota tarvitaan merkittävästi vähemmän saman tehon saavuttamiseksi kuin kaasua. Käyttö on myös huolettomampaa verrattuna paineistettuihin palonsammutusjärjestelmiin, jotka ovat alttiimpia vuotohäiriöille ja vaativat tiheämmän huoltovälin, kuten esimerkiksi kaasuteknologiaan perustuvat palonsammutusjärjestelmät.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaksikerrosrakenteensa ansiosta Salgromin laitteistot soveltuvat suojaamaan erittäin vaativia kohteita, joissa tärinä, lika tai suuret lämpötilan vaihtelut asettavat sammutusjärjestelmälle ja niiden komponenteille kovat kestävyys- ja luotettavuusvaatimukset. Turvallisuudesta kertoo sekin, että Salgromin aerosolilaitteisto on hyväksytty käytettäväksi jatkuvasti miehitetyissä tiloissa, ja myös esimerkiksi Posivan ydinpolttoaineen loppusijoitusonkalossa.

Kustannustehokkaita ja nopeita asentaa

Elcolinen ja Salgromin toimesta laitelain mukainen “avaimet käteen” -palosuojaus teollisuuden tyypilliseen tekniseen tilaan, yli 500 kuutiometrin kokoluokkaan asti, käyttöönottoineen ja tarkastuksineen pystytään toteuttamaan nopeimmillaan vain kahdessa päivässä. Aerosoliyksiköt eivät vaadi läpivientejä ja putkituksia seiniin. Asentaminen onnistuukin useimmissa tapauksissa keskeyttämättä asiakkaan käynnissä olevia prosesseja ja siten ilman seisantakuluja.

Yhtiöiden tarjoamissa aerosolipohjaisissa sammutusjärjestelmissä on paineistamaton rakenne eikä tuotteita luokitella painelain alaisiksi, minkä vuoksi ne ovat turvallisia ja helpompia asentaa, ja myös huollon ja tarkastusten tarve on vähäisempi. Purkautuessaankin aerosolien paineenmuodostus tilaan on niin pientä, että oikein mitoitettuna ylipaineen poistojärjestelmiä ei tarvita, mistä saadaan kustannussäästöä.

Yhteistyösopimuksellaan Elcoline ja Salgrom vastaavat kasvaneeseen kysyntään

Yhteistyösopimuksen myötä Elcoline ja Salgrom voivat vastata uudenlaisten, luonnolle ja ihmisille turvallisten palontorjuntaratkaisujen kasvaneeseen kysyntään teollisuudessa.

Noin 600 teollisuuden ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa työllistävä Elcoline tarjoaa täyden valikoiman teknisiä kunnossapito- ja projektipalveluja teollisuusasiakkaille, sopimuksen myötä muun muassa paloturvaratkaisujen asentamisen ja niihin liittyvät elinkaaripalvelut. Yhtiön palvelut keskittyvät ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön, laadukkaaseen asiakaspalveluun ja kustannustehokkaisiin, oikea-aikaisiin palvelutoimituksiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Salgrom on kehittänyt ja toimittanut palo- ja sammutuslaitetekniikan ratkaisuja vuodesta 2011 lähtien – yhteensä jo yli 15 000 aerosolipohjaista palontorjuntaratkaisua teollisille asiakkuuksille Pohjoismaiden, Euroopan ja Aasian markkina-alueille. Tuotteet on helppo asentaa, ja ne vaativat vain vähän huoltoa ja ylläpitoa, sekä tarjoavat kustannustehokkaan palonsammutusratkaisun. Salgromin repertuaariin kuuluu myös omia patentoituja sammutuslaitteistoja, jotka ovat modulaarisia, pikakiinnitteisiä ja helposti siirrettäviä.

Lisätietoa:

Matti Mettovaara, Salgrom Technologies
Puh. +358 40 509 2498
matti.mettovaara@salgrom.fi

Vesa-Pekka Heikkinen, Elcoline Group
Puh. +358 45 788 13 76
vesa-pekka.heikkinen@elcoline.fi


Lisätietoja tuotteesta:

Palontorjuntatuotteet ovat joko sähköisesti, lämpö- tai manuaalisesti laukaistavia eli ne aktivoituvat manuaalisesti tai valitun lämpötilan vaikutuksen alaisena. Tuoteportfolio pitää sisällään ATEX/EX-palontorjuntatuotteet, jotka täyttävät vaatimukset: UL Class I, Division 2 / ATEX and IECEx Zone 2 / I 1G Exide IIB T4. Palontorjuntaratkaisut tuottavat teollisille asiakkaille seuraavia hyötyjä:

 • Paineettomat sammutusyksiköt – turvallinen käsitellä ja käyttää
 • Ei ylimääräistä tilantarvetta tai rakenteellisia muutoksia – kustannustehokkuus
 • Helppo ja nopea asentaa – modulaarinen, helposti muunneltavissa
 • Voidaan asentaa jälkikäteen tai kalustamisen jälkeen – asennus usein prosessin käydessä
 • Matala hankintahinta ja alhaiset elinkaarikustannukset (huolto) – 20 vuoden sertifioitu käyttöikä
 • Aerosolimäärä skaalataan tilan koon mukaan (g/m3) – optimointi käyttökohteen mukaan

Tila- ja kohdesuojausratkaisut voidaan toteuttaa tilakohtaisesti määritetyillä Salgromin sammutusjärjestelmillä sekä Salgromin modulaarisella ja virtalähteettömällä palonsammutusyksiköllä (kuva 1).

Kuva 1: Tila- ja kohdesuojausratkaisut

Tila- ja kohdesuojausratkaisut voidaan toteuttaa teollisille asiakkaille muun muassa seuraaviin kohteisiin:

 • Akkuvarastot & energiavarastot (ESS/BESS)
 • Kaapelikanavat & kaapelitilat
 • Sähkötilat & sähkökaapit
 • Sähköpääkeskukset
 • Muuntamot & generaattorit
 • Tietoliikennetilat & automaatiotilat
 • Liikenteenohjauslaitteet
 • Lämpölaitokset & varavoimatilat
 • Testaustilat & tekniset tilat
 • Työstökoneet
 • Laitekaapit
 • Kontit
 • Pumppaamot
 • ATK-tilat ja palvelinsalit
 • Kemikaalitilat