Northern Savonia SuccessesPohjois-Savon Menestyjiä

06.11.2013
Yleinen

Kauppalehti (appreciated Finnish Business magazine) evaluates and makes list every year of Finnish companies to Successes list based on different kind of economic indexes. In Kauppalehti, number 215/2013 is listed Northern Savonia’s biggest Success companies. Elcoline Oy was listed as 4. succesfullest company in Northern Savonia. In same number of Kauppalehti you can find article about Elcoline Oy (in Finnish), ”Oma yritys voitti tehtaan”. In the article Elcoline’s owners and original founders of Elcoline are telling about their basis and history, their values and tell more about new services they have lately developed Project Monitor™ and Työmaan sujuvuuspalvelut™ (Worksite Flow services). You can read more about the services in english here in Elcoline’s Websites under ”services”.

Values and success factors:

1. Always keep what you promise. This might come expensive sometimes but when thinking further it will always be succesfull

2. Fairness. Operations has to be always fair to every part of your network. This counts as customers, suppliers and employees.

3. Specialisation. We invest  specially to demanding special contracting works and Worksite Flow Services™

You can read whole story from Kauppalehti, only in FinnishKauppalehti arvioi ja listaa vuosittain suomalaiset yritykset Menestyjät -listalle perustuen erilaisiin taloudellisiin tunnuslukuihin. Kauppalehden numerossa 215/2013 on listattu Pohjois-Savon kovimmat menestyjät. Elcoline Oy ylsi listan sijalle 4. Lue samaisesta Kauppalehden numerosta juttu Elcoline Oy:stä ”Oma yritys voitti tehtaan”, jossa Elcolinen omistajat ja alkuperäiset perustajat kertovat lähtökohdistaan, arvoistaan ja avaavat hiljattain kehittämiään uusia palveluja Project Monitor™ ja Työmaan sujuvuuspalvelut™.

Arvot ja menestystekijät:

1. Aina pidetään mitä luvataan. Tämä tulee joskus kalliiksi, mutta pitkällä tähtäyksellä se kannattaa

2. Reiluus. Toiminnan pitää olla reilua verkostojen joka suuntaan. Tämä koskee niin asiakkaita, toimittajia kuin työntekijöitäkin.

3. Erikoistuminen. Panostamme erityisesti vaativiin erikoisurakoihin ja työmaan sujuvuuspalveluihin™

Lue koko juttu Kauppalehdestä!