Parmaco and Elcoline made significant co-operation contractParmaco ja Elcoline solmivat merkittävän yhteistyösopimuksen

15.01.2014
Yleinen

Parmaco Production and Elcoline Construction have written down contract where Elcoline Construction takes responsibility of Parmaco Production Leppävirta production plants electricity and automation installations and electricity planning and purchasing of electricity supplies. Contract  is made for three years and its value is significant.

Elcoline Construction Oy belongs to Elcoline Group – concern which has wide expertise and knowledge in different kind of demanding projects in field of property and industry and also different kind of outsourcing projects during the years.

Parmaco Production Oy’s electric department installer will become installers of Elcoline Construction Oy in 27.1.2014 from which Elcoline Construction produces all the electric installations including designing and purchasing for Parmaco Production at Leppävirta and is responsible of development of prodoucts in electricity manners.

 

”With this business sales and co-operation contract we get that strong partner from Elcoline Construction we have been looking for which will help us to works even more cost efficiently and streamlines our operating models  and brings flexibility to our operations and also supports our product development”, says CEO of Parmaco Oy Ossi Alastalo.

”Core of our business is strong commitment to demanding and long term projects and strategic partnerships. This contract will strenghten our concept for outsourcing services and develops our operations in this field”, says CEO of Elcoline Construction Oy Jere Räisänen

More information: Parmaco Oy Ossi Alastalo +358 400 634732 (ossi.alastalo@parmaco.fi) and Elcoline Jere Räisänen 044-5599144 (jere.raisanen@elcoline.fi)

Elcoline Construction Oy is part of Elcoline Group – concern. Companies have strong expertise and knowledge in field of contracting and maintenance projects to properties and industry since 2002. Customers of  Elcoline Group are mainly large and global companies working for e.g. in field of mining, energy, nuclear power and shipyard industry and also suppliers of trafic control systems.

Parmaco is Finnish company which desings and manufactures premise solutions and then rents these premise solutions according customer needs for e.g. school, day care, office and nursing premises and sales and manufactures Parmaco construction site premises over 40 years of expertise.Parmaco Production ja Elcoline Construction solmivat sopimuksen, jossa Elcoline Construction siirtyy vastaamaan Parmaco Productionin Leppävirran tuotantolaitoksen sähkö- ja automaatioasennuksista sekä sähkösuunnittelusta ja sähköasennustarvikkeiden hankinnoista. Kolmivuotisen sopimuksen arvo on merkittävä.

Elcoline Construction Oy kuuluu Elcoline Group – konserniin, jolla on kertynyt laaja asiantuntemus ja kokemus erilaisten vaativien kiinteistöjen ja teollisuuden projekteista ja ulkoistuksista vuosien varrella.

Parmaco Production Oy:n sähköosaston asentajat siirtyvät Elcoline Construction Oy:n palvelukseen 27.1.2014, josta lähtien Elcoline Construction tuottaa kaikki Parmaco Productionin sähköasennukset suunnitteluineen ja hankintoineen Leppävirralla ja vastaa tuotteiden sähköpuolen kehityksestä.

 

”Liiketoimintakaupan ja yhteistyösopimuksen myötä saamme Elcoline Constructionista haluamamme vahvan kumppanin, joka auttaa meitä toimimaan entistä kustannustehokkaammin, virtaviivaistaa toimintamallejamme ja tuo joustoa toimintaamme sekä tukee tuotekehitystämme”, sanoo Parmacon toimitusjohtaja Ossi Alastalo.

”Liiketoimintamme ydintä kuvaa vahva sitoutuminen vaativiin ja pitkäjänteisiin hankkeisiin sekä strategisiin kumppanuuksiin. Sopimus tulee omalta osaltaan vahvistamaan ennestään ulkoistuspalveluidemme konseptia sekä kehittää myös toimintaamme tällä toimialalla”, kertoo Elcoline Construction Oy:n toimitusjohtaja Jere Räisänen

Lisätietoja: Parmacon edustaja Ossi Alastalo +358 400 634732 (ossi.alastalo@parmaco.fi) ja Elcoline Jere Räisänen 044-5599144 (jere.raisanen@elcoline.fi)

Elcoline Construction Oy kuuluu Elcoline Group – konserniin. Yrityksillä on vahva kokemus ja osaaminen urakointi ja kunnossapitohankkeista kiinteistöihin ja teollisuuteen jo vuodesta 2002 alkaen. Konsernin asiakkaita ovat pääasiassa suuret, globaalisti toimivat yritykset, muun muassa kaivos-, energia-, ydinvoima- ja telakkateollisuudessa, sekä liikenteenhallintajärjestelmien toimittajat.

Parmaco on suomalainen yritys, joka vuokraa suunnittelemiaan ja valmistamiaan asiakkaan tarpeiden mukaisia tilaratkaisuja kuten koulu-, päiväkoti-, toimisto- ja hoivatiloja sekä myy ja valmistaa Parmaco-työmaatiloja yli 40 vuoden kokemuksella.