Öljyn kunnossapitopalvelut

 

Elcoline tarjoaa kunnossapitopalveluita teollisuuden öljy- ja voitelujärjestelmien tarpeisiin

Öljy- ja voitelujärjestelmien puhtaus, kosteuden ja lämpötilan hallinta ovat tuotantolaitteiden toimintavarmuuden ja prosessilaitteiden tuottavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä. Öljyyn tulee laitteistosta kulumahiukkasia ja järjestelmästä tai sen ulkopuolelta vettä ja muita epäpuhtauksia. Näin ollen öljyt ja niiden käyttöön vaikuttavat ominaisuudet muuttuvat – vanhenevat – ilman hapen, lämpötilan ja katalyyttisesti vaikuttavien aineiden (mm. metallit, vesi, jäähdytysaineet) vaikutuksesta.  On tutkittu, että suurin osa laitteiden vaurioista johtuu öljyn tai voiteluaineen ominaisuuksien muutoksista. 

 

Voiteluöljyn käyttökunto, koneen kunto ja öljyssä olevat epäpuhtaudet vaikuttavat toisiinsa muun muassa seuraavasti:

 1. Epäpuhtaudet lisäävät kulumista
 2. Epäpuhtaudet huonontavat öljyn kuntoa
 3. Öljyn huonontunut kunto heikentää voitelua
 4. Laitteen kuluminen lisääntyy
 5. Lisääntyvä kuluminen ja öljyn huonontuminen lisäävät epäpuhtauksia

 

Öljyn kunnossapidon edut

Säännöllinen öljyn analysointi ja puhdistus ennaltaehkäisee suunnittelemattomia seisakkeja ja tehostaa toimintoja:

 • Vähentää kitkaa ja säästää energiaa
 • Pidentää tiivisteiden ja o-renkaiden käyttöikää
 • Eliminoi servoventtiilivikoja
 • Pidentää öljyn käyttöikää vähentäen kustannuksia ja säästäen ympäristöä
 • Vähentää tuotantomenetyksiä, kun puhdistus tapahtuu käytön aikana
 • Mahdollistaa koko voitelujärjestelmän käytön aikaisen puhdistuksen tuotannon aikana
 • Sähköstaattinen puhdistus ei poista öljyn lisäaineita

Tarjoamme öljyn kunnossapitopalveluita seuraaviin teollisuuden öljy- ja voitelujärjestelmien tarpeisiin:

Öljyn kunnossapitopalvelut räätälöidään aina vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Näin haluamme varmistaa tuotettavien öljyn kunnossapitopalveluidemme sopivuuden osana asiakkaiden kokonaisvaltaista voiteluhuoltosuunnitelman kehittämistä. Osana palvelun tuottamista, sovimme asiakkaan kanssa yhdessä voiteluhuollon organisoinnin sekä vastuiden selkeän määrittelyn.  Voitelu ja hydrauliöljyjen sähköstaattinen puhdistuksen kesto ja käytettävä laitteisto valitaan puhdistettavan öljyn viskositeetin sekä öljytilavuuden perusteella. Öljyyn liuenneen & liukenemattoman veden poisto sekä öljyjen sähköstaattinen puhdistus soveltuu seuraaville öljyille:

 • Hydrauliikkaöljyt
 • Turbiiniöljyt
 • Kiertovoiteluöljyt
 • Vaihteistoöljyt
 • Kompressoriöljyt
 • Lämmönsiirto öljyt

Elcoline tuottaa öljynhuoltopalveluita kiinteän sopimuksen sekä yksittäisten palvelusopimuksien pohjalta.

Ennakoiva öljyn huoltopalvelu – Kiinteä sopimus:

 • Määräaikainen voitelu ja hydrauliöljyn sähköstaattinen puhdistus Kleentek laitteistolla
 • Öljyanalyysi ja raportointi ennen / jälkeen puhdistuksen
 • Vuosittainen öljyn kunnon seuranta
 • Erikseen sovittavat lisäpalvelut

Voitelu- hydrauliikka järjestelmien öljyn kunnossapitopalvelut:

 • Öljyyn liuenneen & liukenemattoman veden poisto alipainehöyrystimellä
 • Öljyanalyysit ja raportointi
 • Sähköstaattiset öljynpuhdistukset Kleentek laitteistolla
 • Voitelu ja hydrauliöljyjen pumppaukset ja suodatukset
 • Öljysäiliöiden puhdistukset ja järjestelmän huuhtelu- ja puhdistustyöt
 • Voitelu ja hydrauli järjestelmien suodattimien huollot ja vaihdot

 

Öljyn kunnossapitopalveluihin liittyvät tiedustelut:

Ari Moilanen

Öljyn kunnossapito

Puh. 043 2160 274

ari.moilanen@elcoline.fi

Samuli Pietarila

Tiimipäällikkö

Puh. 040 1821 487

samuli.pietarila@elcoline.fi