Moventas and Elcoline to collaborate – Finnish service offering expands Moventas ja Elcoline yhteistyöhön-Suomen huoltopalvelutarjonta laajenee

04.10.2013
Yleinen

Moventas and Elcoline Oy have entered a cooperation agreement on producing joint services related to mechanical power transmission, automation, electricity as well as building and construction services. The collaboration offers industrial companies cost effective turnkey service.

Moventas and Elcoline Oy have entered a cooperation agreement on repair, maintenance, condition management, instalment and project services. Elcoline is a contracting and maintenance service provider to industrial and real-estate businesses, with expertise and knowhow that compliments Moventas’ after sales services perfectly. Elcoline has strong experience of Moventas’ customer industries such as the fiber and paper as well as mining and steel industries.

Moventas and Elcoline will jointly offer turnkey service throughout the lifecycle of industrial power transmission, improving their industrial clientele’s competitiveness.

– As their own work force decreases, our customers must outsource bigger and bigger undertakings. When customers only have one manager for the job instead of several suppliers, costs and schedules are much easier to manage, explains Area Sales Manager Vesa-Pekka Heikkinen from Moventas Service.

The combined service offering of Moventas and Elcoline comprises automation, electricity as well as building and construction services as well as mechanical power transmission services for various customer industries. The customer can choose services from a portfolio of individual maintenance jobs to comprehensive condition management agreements.

– As with our other services, in continuous condition management we are in charge of supplier network management, making outsourcing as easy as possible, comments Elcoline Chairman Jere Räisänen .

Daily maintenance, small modernizations and projects are now complemented by e.g. construction services, providing the customer with needed construction engineering documentation and contracting. The cooperation also improves the technical support Moventas offers its clientele, ensuring fast reaction in urgent service needs.

More information:

Vesa-Pekka Heikkinen, Area Sales Manager, Service, Finland & Russia, Moventas Gears Oy, tel.
+358 45 788 131 76 or Jere Räisänen, Chairman of the Board, Elcoline Oy, tel. +358 44 5599 144

Moventas is one of the world’s leading industrial and wind gear manufacturers providing power transmission solutions to a variety of industries including the wind energy, pulp and paper, mining, and marine markets in addition to supplying comprehensive services for the overhaul, maintenance and remote management of gears. Moventas has some 950 employees in 15 countries and a worldwide partner network. Moventas is part of the global engineering group Clyde Blowers. Read more at Moventas.com

Elcoline offers contracting and maintenance services to customers in industrial and real-estate businesses. The company’s clientele mostly comprises of large, globally operating companies in e.g. the mining, energy, nuclear and marine industry as well as traffic control system suppliers. Read more at Elcoline.fiMoventas ja Elcoline Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen huoltopalveluiden tuottamisesta mekaanisen voimansiirron, automaatio-, sähkö-, LVIK- sekä rakennuspalveluihin liittyen Suomessa. Yhteistyö tarjoaa teollisille toimijoille kustannustehokasta avaimet käteen -huoltopalvelua.

Moventas ja Elcoline Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen huolto-, kunnossapito-, kunnonvalvonta-, asennus- ja projektipalveluiden tuottamisesta. Urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuudelle ja kiinteistöille tuottavan Elcoline Oy:n asiantuntemus ja osaaminen täydentävät erinomaisesti Moventaksen huoltopalveluita. Elcolinella on vankka kokemus Moventaksen asiakastoimialoista kuten sellu- ja paperiteollisuudesta sekä kaivos- ja terästeollisuudesta.

Yhteistyön ajatus on tarjota asiakkaille avaimet käteen –palvelua teollisen voimansiirron koko elinkaaren kattavissa huoltopalveluissa. Palvelu pyrkii parantamaan teollisten toimijoiden kilpailukykyä.

– Oman työvoiman vähentyessä asiakkaiden on ulkoistettava yhä suurempia kokonaisuuksia. Kun lankoja pitää käsissään yksi projektipäällikkö useamman eri alihankkijan sijaan, ovat kulut ja aikataulut helpommin hallittavissa, toteaa Vesa-Pekka Heikkinen, Moventaksen huoltopalvelujen myyntijohtaja Suomessa.

Moventaksen ja Elcolinen yhdistetty palvelutarjonta käsittää mekaanisen voimansiirron huoltopalvelujen lisäksi myös automaatio-, sähkö-, LVIK- sekä rakennuspalvelut eri teollisuudenaloille. Asiakas voi tarpeensa mukaan valita tarjonnasta palveluita yksittäisestä huoltotyöstä aina kokonaisvaltaiseen kunnonhallintaan.

– Jatkuvassa kunnonhallintapalvelussakin me vastaamme verkoston hallinnasta, jolloin ulkoistaminen on asiakkaalle mahdollisimman helppoa, Elcolinen hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen lisää.

Päivittäistä kunnossapitoa, pienuusintoja sekä projekteja täydentävät nyt muun muassa rakennuspalvelut, jolloin asiakkaalle voidaan toimittaa tarvittavat rakennustekniset selvitykset töineen. Yhteistyö parantaa lisäksi Moventaksen asiakkailleen tarjoamaa teknistä asiakastukea ja varmistaa nopean reagoinnin erityisesti kiireellisissä huoltotarpeissa.

Lisätietoja antavat:

Vesa-Pekka Heikkinen, myyntijohtaja, huoltopalvelut, Suomi & Venäjä, Moventas Gears Oy, p. 045 788 131 76

Jere Räisänen, hallituksen puheenjohtaja, Elcoline Oy, p. 044 5599 144

Moventas on yksi maailman johtavista teollisuusvaihdevalmistajista. Moventas valmistaa voimansiirtoratkaisuja esimerkiksi tuulivoima-, sellu- ja paperi-, kaivos-sekä meriteollisuudelle ja tarjoaa kattavat palvelut vaihteiden huoltoon, ylläpitoon ja etähallintaan. Moventaksella on 950 työntekijää 15 maassa sekä maailmanlaajuinen yhteistyökumppaniverkosto. Moventas on osa globaalia Clyde Blowers -teollisuusryhmää. Lue lisää, Moventas.com

 

Elcoline tarjoaa urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuudelle ja kiinteistöihin. Yrityksen asiakkaita ovat pääasiassa suuret, globaalisti toimivat  yritykset, muun muassa kaivos-, energia-, ydinvoima- ja telakkateollisuudessa, sekä liikenteenhallintajärjestelmien toimittajat. Lue lisää, Elcoline.fi