Merkittävä kymmenen vuoden jatkosopimus E18 moottoritien etävalvonnasta

19.07.2019
Yleinen

Elcoline on sopinut Työyhteenliittymä E18:n kanssa kymmenen vuoden mittaisen jatkosopimuksen E18 Muurla-Lohja-moottoritien etävalvonnasta. Moderni tieosuus sisältää useita erilaisia teknisiä järjestelmiä, joiden ylläpidosta Elcoline vastaa. Elcoline on toiminut kohteessa jo vuodesta 2008 ja kyseessä on yhtiön pisin yhtäjaksoinen kunnossapitosopimus.

Työyhteenliittymä E18:n (TYL E18) muodostavat Skanska Infra ja Lemminkäinen Infra. Yhteenliittymä on vastannut E18 Muurla-Lohja-moottoritien rakentamisesta ja kunnossapidosta. TYL E18:n sopimus tien kunnossapidosta kestää vuoteen 2029.

– Meillä on vahva luottamus Elcolineen ja heidän henkilöstönsä ammattitaitoon. Elcoline on toiminut kohteessa jo pitkään ja yhteistyömme on sujunut hyvin. Halusimme jatkaa kunnossapitopimusta heidän kanssaan koko sopimuskauden loppuun, sanoo TYL E18:n projektipäällikkö ja Skanskan yksikön johtaja Teuvo Suominen.

Elcoline on ollut mukana jo Lohja-Muura-moottoritien rakennusvaiheessa vuonna 2008 ja vastannut tien etävalvonnasta vuodesta 2009.

– Sopimus on myös Elcolinelle merkittävä ja poikkeuksellinen, sillä yleensä vastaavat sopimukset tehdään 2–3 vuodeksi. Pidän kymmenen vuoden jatkosopimusta hyvin merkittävänä luottamuksen osoituksena asiakkaalta, kommentoi Elcoline Oy:n liiketoimintajohtaja Olli Koivula.

Kaikki moottoritien teknologia ei näy autoilijalle

E18 Muurla-Lohja tieosuus on noin 50 kilometriä pitkä moderni kaksiajoratainen ja nelikaistainen moottoritie Muurlan ja Lohjan välillä. Osuudella on seitsemän tunnelia, joiden yhteispituus on yli 5 kilometriä. Tieosuudelle on asennettu monenlaisia teknisiä järjestelmiä, joiden etävalvonnasta vastaavat Elcolinella Mikko Riipinen ja Ville Itkonen.

– Autoilijalle näkyviä teknisiä järjestelmiä ovat muun muassa sähköiset liikennemerkit, tunneleiden kaistaopasteet, varoitusmerkit ja valaistus. Niiden lisäksi tielle on asennettu paljon ”näkymätöntä” teknologiaa, jotka mittaavat muun muassa liikennetiheyttä ja säätilaa, Riipinen kuvailee.

Etävalvontaan kuuluu myös päivystys ja vikatilanteiden raportointi Väylävirastolle.

– Olen työskennellyt kohteessa alusta saakka ja viihtynyt todella hyvin, sillä työ on vapaata ja itsenäistä. Vikatilanteisiin tietysti reagoidaan heti, mutta muuten työpäivän voi rakentaa haluamallaan tavalla, Riipinen kuvailee.