Laatu

Suomessa Elcolinella on Kiwa Inspectan sertifioimat toimintaa ohjaavat järjestelmät:

 • Laatujärjestelmä ISO 9001:2015
 • Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015
 • Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018
 • Metallien sulahitsaukset SFS-EN ISO 3834-2
 • Erection of structural steel components;
  • EN 1090-1:2009 + A1:2011 clause 6.3, EN 1090-2:2018
  • Execution classes EXC1, EXC2 and EXC3: FI-merkintä
  • Teräsrakenteiden CE-merkintä EN 1090-1

Ympäristö

Elcoline on määritellyt toimintansa kannalta merkittävimmät ympäristönäkökohdat, joita tavoitteellisesti pyrimme edistämään:

Energian kulutus

Tavoitteenamme on toimia energiatehokkaasti käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja parasta mahdollista teknologiaa.

Jätteen määrä

Pyrimme minimoimaan jätteen määrää tehostamalla lajittelua sekä laatimalla jätehuoltosuunnitelmat. 

Hyvällä siisteydellä ja järjestyksellä pystymme vaikuttamaan niin turvallisuus- kuin ympäristöriskeihin työmaalla, varastoilla ja toimistoilla.

Ympäristöasiat asiakaskohteissa

Asiakaskohteissa toimimme ympäristöasioissa asiakkaiden ohjeistusten mukaisesti. Jokaiselle sopimuskohteelle ja projektille laaditaan myös aina oma HSEQ-suunnitelmansa.


Työturvallisuus

Elcolinella fokus on ennakoivassa työturvallisuudessa

Turvallisuus lähtee yksittäisen työntekijän päivittäisistä valinnoista ja kyvystä hyödyntää pysähdy – ajattele – toimi -toimintamallia.

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri

Ennakoiva turvallisuustyö ja koko henkilöstön osallistaminen työturvallisuuteen ovat Elcolinen työturvallisuuden peruspilareita. Ennakoiva työturvallisuustyö koostuu seuraavista osa-alueista:

 • Turvallisuusperehdyttäminen
 • Työkohteen vaarojenarviointi
 • Turvallisuushavainnointi
 • Turvallisuuskierrokset
 • Turvallisuusvartit

Safety Manager

Elcolinella on käytössään sähköinen Safety manager, jonka avulla turvallisuushavainnot, läheltä piti-tilanteet ja tapaturmat kirjataan ja tutkitaan.

Turvallisuushavaintojen ja läheltä piti-ilmoitusten tekeminen sekä niistä oppiminen jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti ovat yksi parhaita tapoja toteuttaa ennakoivaa turvallisuustyötä.