Kaluston matka Etelä-Afrikkaan

20.05.2021
Yleinen

Elcoline Powerilta tilattiin Etelä-Afrikkaan putkistotöiden tuntiveloitusurakka, joka tulee olemaan laajuudeltaan noin 8000 työtuntia. Näin suuren urakan toteutukseen vaaditaan luonnollisesti merkittävä määrä kalustoa ja materiaaleja, jotka täytyi lähettää kohteeseen merikontissa.

Kaikki työkalut ja materiaalit saatiin mahtumaan yhteen 20 jalkaa pitkään merikonttiin, jonka matka Etelä-Afrikkaan kestää kaksi kuukautta.

Jokainen työkalu jakoavaimesta alkaen kuvattiin, punnittiin ja dokumentoitiin tarkasti tullauksia ja vakuutuksia varten Elcoline Powerin konepajan materiaalivarastolla Kouvolan Voikkaalla.

Yhteensä Richards Bay’hin lähetettiin:

199 eri artikkelia

4231,06 kg materiaaleja

157 000 € arvosta.

Näiden joukossa oli 31 500 € edestä kulutustavaroita, jotka eivät enää palaudu Suomeen. Kansainvälisissä tullisopimuksissa paikan päällä käytettävät tavarat käsitellään kokonaan eri tavalla kuin Suomeen palaavat.

Jos esimerkiksi jokin työkalu puuttuu kontista sen palatessa Suomeen, käsitellään se maahantuotuna Etelä-Afrikkaan, ja siitä täytyy maksaa tullimaksut.

Myöskään ylijääneitä käyttötavaroita ei voida tuoda takaisin Suomeen ilman tulliseuraamuksia, koska niistä on maksettu tullit Etelä-Afrikkaan mennessä, jonka jälkeen ne katsotaan sikäläisiksi materiaaleiksi.