Growth prospects for futureTulevaisuuden kasvunäkymät

17.02.2015
Yleinen

We are happy to announce, that the year 2014 net sales increased from the previous year by 63%. January 2015 net sales increased over 300% from the previous January and the growth prospects for 2015 are good. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että vuoden 2014 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 63%. Tammikuun 2015 liikevaihto kasvoi yli 300% edellisestä tammikuusta ja kasvunäkymät vuodelle 2015 ovat hyvät.