Frame agreement signed with global technology companyPuitesopimus allekirjoitettu maailmanlaajuisesti toimivan teknologia yrityksen kanssa

28.11.2014
Yleinen

Elcoline has signed frame agreement with globally operating technology company, which is a global leader in power and automation technologies. Elcoline sees this agreement extremely important showcase about Elcoline´s ability to provide high quality and efficient multi-industry operations to every partner and customer in the world. This global contract consists electrical-, automation-, mechanical- and certified welding services.Elcoline on allekirjoittanut puitesopimuksen maailmanlaajuisesti toimivan teknologian alan yrityksen kanssa, joka on maailman yksi johtavista voima- ja automaatioteknologioiden toimittajista. Elcolinella tämä sopimus nähdään erittäin tärkeänä näyttönä Elcolinen kyvystä toimittaa korkealaatuisia ja tehokkaita eri teollisudeen alojen toimintoja jokaiselle partnerille ja asiakkaalleen ympäri maailman. Tämä sopimus sisältää sähkö-, automaatio-, mekaaaniset- ja sertifioidut hitsauspalvelut.