22.11.2012
Yleinen

Vuoden 2013 alusta alkaa uusi Kasvuväylä-ryhmä, jonka tarkoituksena on löytää yrityksen kulloiseenkin kehitysvaiheeseen ja tarpeisiin sopivat julkiset asiantuntija- ja rahoituspalvelut. Kasvuväylään kuuluu Työ- ja elinkeinoministeri, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Finnvera, Finpro, Patentti- ja rekisterihallitus, Tekes, Teollisuussijoitus, Yritys-Suomi. Kasvuväylä-ryhmä on perustettu tukemaan yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaiselle yritykselle nimetään oma yhteyshenkilö, kasvuluotsi, jonka tarkoituksena on selvittää yrityksen tarpeet ja suunnitelmat ja luotsata yritystä eteenpäin kansainvälistymisessä ja kasvussa tämän kaksivuotisen projektin aikana.