Elcoline vahvistaa pääomaa ja osaamista voimakasta kasvuvaihetta varten – omistajiksi liittyy kokenut suomalainen sijoittajaryhmä

25.05.2020
Yleinen

Elcoline Groupin taustavoimat nousevat uudelle tasolle, kun suomalainen sijoittajaryhmä sijoittaa pääomaa ja laajan yrityskokemuksensa kasvua tukemaan. Sijoituksesta on sovittu 22.5.2020. Sijoittajaryhmässä ovat mukana yritysjohtajina ja pääomasijoittajina kokemuksensa hankkineet Karri Kaitue, Esko Mäkeläinen, Harri Pärssinen ja Heikki Westerlund. Elcoline on poikkeuksellinen suomalainen kasvuyritys, joka on kasvanut vuosittain keskimäärin 48% vuosina 2013–2019.

Osaaminen on kasvuyritykselle rahaa tärkeämpää pääomaa 

Jere Räisänen, hallituksen puheenjohtaja ja toinen Elcoline-perustajaosakas:

”Rahaa on tarjolla, mutta kokemusta ja osaamista ei saa välttämättä edes rahalla. Olemme erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä, että omistusta laajennettaessa kasvaa osaamisemme. Elcoline pysyy suomalaisessa omistuksessa, millä on meille merkitystä. Liian moni suomalainen kasvuyritys on siirtynyt liian varhaisessa vaiheessa ulkomaiseen omistukseen. Haluamme kirjoittaa kasvutarinaa yhdessä kokeneiden ja kasvollisten sijoittajien kanssa.”

Leif Backman, toimitusjohtaja, Elcoline Group:

”Matka 100 miljoonan euron kokoluokkaan vaatii sisäpiirin osaamista miljardiyritysten toimintatavoista. Sijoittajaryhmän huippunimet tuovat kasvuloikassamme tarvittavaa kovan luokan johtamisosaamista ja avaavat meille uusia tärkeitä verkostoja kansainvälisiin suuryrityksiin. Perustamme hallituksen ja johtoryhmän toimintaa tukemaan uudenlaisen Growth Board -tiimin yhdessä sijoittajaryhmän kokeneiden partnereiden kanssa. Kun Elcoline toimii miljardiyritysten luotettuna Industrial Asset Management -kumppanina, on välttämätöntä, että meillä on näkemystä, verkostoja ja kokemusta samalta tasolta.”

Sijoittajaryhmä

Heikki Westerlund, joka on Capman-urallaan ollut sijoittamassa satoihin yrityksiin:

”Pääomasijoittaminen on monimuotoistunut viimeisten vuosien aikana. Perinteisen rahastomuotoisen mallin rinnalle ovat nousseet fokusoidummat, harvempia sijoituksia tekevät, mutta vielä enemmän omaan teolliseen osaamiseen nojaavat sijoittajaryhmät. Olemme seuloneet tällä porukalla useita potentiaalisia sijoituskohteita parin viime vuoden aikana. Haluamme olla mukana Elcolinessa paitsi sijoittajina myös tuomalla kokemuksemme, osaamisemme ja verkostot tuottamaan yritykselle arvoa.”

Karri Kaitue, joka on nimitetty Elcolinen hallitukseen:

”Teollisuuden kilpailukyky vaatii jatkuvaa keskittymistä ydinliiketoimintaan ja osaamiseen. Elcoline on mielenkiintoisessa asemassa suomalaisten teollisten yritysten kumppanina vahvistamassa niiden kilpailukykyä. Uskon, että yhdessä Eskon, Harrin ja Heikin kanssa voimme antaa paljon Elcolinen vahvalle yrittäjähenkiselle porukalle hakiessamme kannattavaa

Elcoline  

Elcoline on suomalainen Industrial Asset Management -liiketoimintaan erikoistunut yritys ja teollisuuden kumppani. Sen palvelualueita ovat teollisuuden kunnossapito, vaativien kohteiden mekaaniset asennukset, sähkö-, automaatio- ja instrumentointityöt, putkistojen asennukset ja hitsaukset sekä energialaitosten osien konepajavalmistus. Elcoline-asiakkaat ovat energia-, petrokemian-, öljynjalostus-, metalli-, kaivos-, meri- ja rakennusteollisuuden toimialoilta.

Elcoline on kasvuyritys, jonka visiona on saavuttaa 100 miljoonaan euron liikevaihto 2023 vuoteen mennessä, työllistää 1.000 työntekijää ja kansainvälistyä pitkälle konseptoidun, skaalautuvan palvelumallin avulla.

Vuonna 2019 Elcoline-omistajiin ja hallitukseen liittyi 3 Step IT Oy:n hallituksen puheenjohtaja, vuoden liikemies 2019 Jarkko Veijalainen.

  • Perustettu vuonna 2002
  • Toimintaa ohjaa kasvustrategia, joka keskittyy tuottamaan kokonaispalveluita teollisten asiakkaiden tarpeisiin, esim. kokonaista- tai osakunnossapitoulkoistukset
  • Kahdeksan toimipistettä ympäri Suomea (+ Ruotsi 2020) ja toimintaa huoltosopimuskohteissa ympäri maapalloa
  • Elcoline Group työllistää yli 300- ja käytettävissä olevien kumppaneiden kautta lisäksi yli 100 teollisuuden kunnossapitoalan ammattilaista
  • Liikevaihto 2020 n. 40 M€ (2019 31 M€)
  • 100%:n suomalainen omistus: henkilöstö, johto, sijoittajat ja perustajat

Sijoittajaryhmä

Karri Kaitue, hallituksen puheenjohtaja Alexandria pankkiiriliike Oy, Feon Oy, Filtra Oy. Aiempi kokemus Outokumpu, Ekokem, Destia

Esko Mäkeläinen, senior adviser Valuatum Oy. Aikaisempi kokemus mm Stora Enso Oy, Walki Oy, Maintpartner Oy, Lunawood Oy, Sampo Pankki/Danske Bank

Harri Pärssinen, Oriolan, Henki-Fennian ja Unified Chargersin hallituksissa. Aiemmin EY:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja

Heikki Westerlund, Tikkurila, Aspo, Kemppi, Duuri hallituksissa. Aiempi kokemus mm: CapMan, Orion, Norvestia, Walki ja Lumene


Lisätietoja ja haastattelut 

Elcoline Group Oy 

Leif Backman
Toimitusjohtaja
+358 43 824 3460
leif.backman@elcoline.fi

Jere Räisänen
Hallituksen puheenjohtaja
+358 44 559 9144
jere.raisanen@elcoline.fi

Sijoittajaryhmä 

Karri Kaitue
+358 40 501 5054
karri.kaitue@feon.fi