Elcoline saavutti HSEQ-arvioinnissa huippupisteet

29.10.2021
Yleinen
Elcoline saavutti HSEQ-arvioinnissa huippupisteet.

Elcolinen kokonaispistemäärä on 571 pistettä, joka on erinomaisella tasolla (tyydyttävä on tasolla 0 – 250, hyvä 250 – 450 ja erinomainen yli 450 pistettä).

Elcolinelle tehtiin elo-syyskuun vaihteessa tilaajalähtöinen toimittaja-arviointi (HSEQ-arviointi).

HSEQ-arviointi sisältää: työterveyden ja -turvallisuuden (HS), ympäristövastuullisuuden ja (E) laaduntuottokyvyn (Q).

HSEQ-arviointi varmistaa, että arvioitu toimittaja toimii mainittujen tilaajayritysten yhdessä hyväksymien periaatteiden mukaisesti työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö-ja laatuasioissa.

Ammattiarvioija (Kiwa) ja tilaajat (Andritz, UPM, SSAB) muodostivat arviointitilaisuudessa ryhmän, joka arvioi Elcolinen HSEQ-kyvykkyyden.

Anu Perttula, laatu- ja turvallisuuspäällikkö vastaa Elcoline Groupissa HSEQ-toiminnasta

”Tehtäväni kattaa kaikkien Elcoline-yksiköiden turvallisuus- ja laatutyön kehittämisen.

Paljon on saatu yhdessä aikaan kahdessa ja puolessa vuodessa, jonka ajan olen tehtävää hoitanut. Saimme juuri puolueettoman Kiwa:n HSEQ-arvioinnin tulokset, joissa saavutimme huippupisteet.

Se mikä on asiakkaillemme tärkeää, on Elcolinen kehitystyön lähtökohta.

HSEQ-arvioinnissa käytiin kattavasti läpi Elcolinen HSEQ-toiminta ja näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen. Arvioinnissa korostui asiakkaidemme vaatimukset, tarpeet ja näkemykset. HSEQ-arvioinnin tulokset vastasivat asiakkaiden käytännön kokemuksiin Elcolinen toiminnasta. Siksi arviointi on meillä välttämätön mittari oman toiminnan kehittämiseksi.

Asiakkaamme SSAB, UPM ja Andritz arvioivat toimintaamme kokemuksiin perustuen. Lisäksi Kiwa arvioi Elcolinen järjestelmät, toimintamallit ja organisoitumisen syvällisesti.

Jatkuvuuden varmistaminen on Elcolinen seuraavan kehitysvaiheen ydintehtävä.

HSEQ ei tule koskaan valmiiksi – aina on parannettavaa ja uusia huomioitavia asioita. Jatkuvuudenhallintamenettelyistä on aloitettu oma projekti keväällä 2021 ja tavoitteena on saada jatkuvuudenhallintasuunnitelma valmiiksi 14.1.2022 mennessä. Esimiesten toimenkuvissa huomioidaan HSE-vastuut ja määrittelemme yhtenäisen perehdyttämisprosessin koko Elcoline Groupille.”

Kutsumus on ohjannut Anun uraa.

Elcolinen periaatteissa turvallisuus on ensimmäisenä. ”Koen, että tarkkuus, tehokkuus, luotettavuus ja joustavuus kaikki tukevat turvallisuuskulttuurin ja käytännön turvallisuustyön toteuttamista. Turvallisuus on Elcolinen DNA:ssa. Itselleni jo insinööriopinnot ja jatkotutkintoni ovat vieneet minua yhä syvemmälle HSEQ-maailmaan – juuri kiinnostukseni suuntaan.

Anu on tehnyt työuransa vaativissa HSEQ-tehtävissä teollisuuden suuryrityksissä ja jo opintojen suunta näytti selvän suunnan tulevalle HSEQ-uralle. Hän on koulutukseltaan insinööri (YAMK). Henkilökohtainen missio on ollut helppo löytää HSEQ:n kaikista kirjaimista. ”Teollisuuden kunnossapidossa ja vaativissa suurprojekteissa nousee turvallisuus kaikkea ohjaavaksi toiminta-alueeksi. Työn merkitystä ei tarvitse hakea, sillä terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu ovat kaikki vastuullisuuden ja inhimillisen elämän välttämättömiä osia.” linjaa Anu Perttula, Elcoline Groupin laatu- ja turvallisuuspäällikkö Raahesta.

Mitä erityistä arvioinnissa painotettiin?

”Erityisesti huomioitiin tänä vuonna käyttöön ottamamme sähköinen työturvallisuusjärjestelmä Elcoline Safety Manager, jossa turvallisuushavaintojen kirjaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Se tapahtuu heti havaintopaikalla älypuhelimen avulla. Turvallisuuteen liittyvät havainnot, läheltä piti- ja tapaturmailmoitukset välittyvät heti esimiehelle sekä yksikön työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelupäällikölle. Tämän jälkeen esimies aloittaa havainnon tutkimisen Elcoline Safety Manager-järjestelmässä. Näin voidaan reagoida nopeasti sekä välittää tietoa ja käynnistää mahdolliset toimenpiteet läpi koko Elcoline-organisaation.” valaisee Anu innostuneena.

 

Mitä HSEQ tarkoittaa Elcolinessa?

Suomeksi se kääntyisi TTYL:ksi.

Terveys (Health): Työterveyttä laajempi kokonaisuus, jossa ihmisen terveyttä käsitellään kokonaisuutena. Painopiste on siirtynyt ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työterveyteen sairauksien ja työkyvyttömyyden hoitamisen sijaan.

Turvallisuus (Safety): Teollisuuden kunnossapidossa ja suurprojekteissa on paljon riskitekijöitä, jotka pitää tunnistaa ennakkoon, luoda turvallisuuskäytännöt, kouluttautua ja valvoa jatkuvasti turvallisuustyötä.

Ympäristö (Environment): Elcoline toteuttaa osaltaan puhtaampaa teollisuuden tuotantoa. Olemme esimerkiksi asentamassa ja huoltamassa uusia ilmansuodatusjärjestelmiä. Moni asiakkaamme toteuttaa uusia laitoksia ja uudistaa nykyisiä niin, että päästään yhä puhtaampiin ja resurssitehokkaampiin ratkaisuihin.

Laatu (Quality): Palveluyritykselle, jonka ihmiset toimivat osana vaativia teollisuuden prosesseja ja hankkeita, oman toiminnan laatujärjestelmiä kehitetään ja arvioidaan osana asiakkaiden laatujärjestelmiä sekä Elcolinen omien laatujärjestelmien avulla. Työ on jatkuvasti kehittyvää ja käytännönläheistä – ei byrokratian ja vaadittujen minimien täyttämistä.

 

Lisätietoja:

Anu Perttula

+358 40 153 0100
anu.perttula@elcoline.fi

Kiwa HSEQ-sertifikaatti Elcoline