Elcoline ja Filtrabit ovat sopineet globaalista kumppanuudesta

20.12.2021
Yleinen
Elcoline ja Filtrabit ovat sopineet globaalista kumppanuudestaElcoline ja Filtrabit ovat sopineet globaalista kumppanuudesta

Kumppanuussopimuksen seurauksena Elcoline vastaa pienhiukkaspäästöjä leikkaavien Filtrabit-pölynpoistolaitteistojen asennuksista ja kunnossapidosta. Yhteisvoimin Elcoline ja Filtrabit lähtevät tehostamaan raskaan teollisuuden ja energiantuotannon poistoilman puhdistamista.

Virtaussuodatin on Filtrabitin kehittämä innovaatio, joka korvaa teollisuuden poistoilman pienhiukkasten suodattamisessa käytettäviä kuitusuodattimia ja sähkösuodattimia. Kehitystyötä on tehty Oulun Yliopiston ja SSAB Raahen terästehtaan kanssa.

Strateginen kumppanuussopimus solmittiin marraskuussa 2021 ja se syventää vuodesta 2019 alkanutta pilotointivaiheen projektiyhteistyötä. Elcoline on ollut mukana Filtrabit-teknologian asennusten toteuttajana heti alusta asti. Yhteistyössä on toteutettu pilottilaitteistoja, joista ensimmäinen on asennettu ja kunnossapidossa SSAB:n Raahen terästehtaassa.

Elcoline pääsee Filtrabitin kanssa toteuttamaan ympäristömissiotaan – puhtaampaa ja turvallisempaa teollista tuotantoa.

Elcolinen keskeinen rooli Filtrabit-laitteistojen valmistuksessa, asennuksissa ja teollisuusasiakkaiden jatkuvassa kunnossapidossa laajentaa Elcolinen kokonaisosaamista ja paikkaa arvoketjussa.

Filtrabitille ja Elcolinelle valmismoduuliin pakattu ratkaisu luo mahdollisuuden nopeasti skaalautuvaan tuotantoon, kansainvälistymiseen ja liikevaihdon kannattavaan kasvuun globaaleilla markkinoilla.

Koska koko erottelulaitteisto on toteutettu itsenäiseksi valmismoduuliksi, teollinen valmistus, logistiikka, asennustyö ja sijoittaminen teollisuuslaitokseen tai sen ulkopuolelle tapahtuu nopeasti ja taloudellisesti.

Elcoline ja Filtrabit ovat yhdessä toteuttaneet ensimmäisen raskaan teollisuuden virtaussuodattimen SSAB Raahen terästehtaaseen.

Uuden teknologian tehokkuus ja luotettavuus on todennettu vaativassa tuotannossa kunnossapidossa SSAB:n Raahen terästehtaan virtaussuodattimen pilottilaitteistolla vuodesta 2020. (Tekniikka & Talous 29.11.2021)

”Filtrabitin patentoitu virtausdynamiikkaan perustava pölynpoistoteknologia on matkalla uudeksi teollisuuden standardiksi. Globaali kaupallinen potentiaali on merkittävä sekä Filtrabit-teknologialle että Elcolinen toteuttamille asennus-, kunnossapito- ja käyttöpalveluille.

Filtrabit-pölynpoistolaitteisto on uusi, mullistava ratkaisu, josta odotamme tulevan seuraavan standardin. Näemme kaupallisen potentiaalin sekä Filtrabitille että Elcolinelle valtavana. Patentoitu teknologia on todistettu suodatusteholtaan tehokkaaksi, tuotannossa luotettavaksi ja ylläpitokustannuksiltaan edulliseksi perinteiseen kuitusuodatinlaitteistoon verrattuna.

Molempien yritysten hallituksista käsin näen strategisen partneroitumisen vauhdittavan kummankin yrityksen kannattavaa kasvua ja erityisesti kansainvälistymistä.”

Karri Kaitue,
Elcoline Groupin hallituksen jäsen
Filtrabit Oy:n hallituksen puheenjohtaja

 

”Filtrabit on syntynyt asiakkaiden tarpeista ja vahvassa kumppaniyhteistyössä. Asiakaskokemus on toimintamme ytimessä. Yhdessä olemme luoneet innovaation, virtausdynamiikkaan perustuvan Filtrabit-virtauserottimen, joka ratkaisee teollisuuden pölyhaasteita luotettavasti, auttaa pitämään teollisuusprosessit käynnissä lähes huoltovapaasti ja vähentää CO2-päästöjä, kun lämpöä ja lämpöenergiaa ei tarvitse päästää taivaalle, vaan lämpö voidaan hyödyntää prosessissa. Ratkaisu on helppo sovittaa nykyisiin laitteisiin ja suorituskyky pysyy vakiona. Hyötyjen avulla investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin ja ratkaisu voidaan hankkia kuukausimaksullisena palveluna. Modulaarinen ratkaisu voidaan ottaa jopa päivässä käyttöön ja laitteistoa on helppo tarvittaessa siirtää toiseen kohteeseen.

Elcolinen kanssa yhteistyö on sujunut alusta asti tehokkaasti ja laadukkaasti. Elcolinen ’turvallisuus ensin’ -toimintaperiaate on meille välttämätön osa omaa tarjoamaamme hankkeiden suunnittelusta jatkuvaan kunnossapitoon asti.”

Marko Valli,
Filtrabit Oy:n toimitusjohtaja

 

”Yhdessä Filtrabitin ja sen globaalien asiakkaiden kumppanina pääsemme mukaan valtaville markkinoille. Teollisuuden kunnossapidon markkinoilla tapahtuu ulkoistamistrendin lisäksi alihankkijoiden roolien syvenemistä kumppanuuksiksi.”

Leif Backman,
Elcoline Groupin toimitusjohtaja