”Elcoline hanterar sin andel av Parmaco projekt med professionalism och enligt tidtabell” – Maarit Auvinen, teknisk direktör, Parmaco

04.04.2022
General-SV
Parmacon ja Elcolinen yhteistyössä toteuttama Tehtaankadun koulu Helsingin Eiran rannassa. Kuva: Elcoline

Tehtaankatu-skolan vid Eiras strand i Helsingfors, genomförd av Parmaco och Elcoline. Foto: Elcoline

Parmaco tillverkar och hyr ut mobila och konvertibla byggnader, såsom skolor och dagis. Samarbetet mellan Parmaco och Elcoline påbörjades redan 2014.

– Elcoline är en partner som löser problem åt oss för att uppnå ett vettigt resultat, det är en stor fördel. Vår långa gemensamma historia gör att Elcoline har kompetens att berätta hur vi bör utveckla vår egen verksamhet, säger Maarit Auvinen, Parmacos tekniska direktör.

Parmaco och Elcoline har ett omfattande partnerskapsavtal för anläggningar och ett avtal för platsinstallationer. Elcolines anställda är kontrakterade på Parmacos fabriker i Leppävirta och Pyhäjoki. Tjänsten omfattar både design och genomförande, samt materialanskaffning. Som VVS- och elektrisk entreprenör kommer Elcoline att samarbeta med Parmaco under hela byggnadens livscykel, från anbudsfasen till överlämnandet till kunden och dess överlåtelse till nästa kund.

– Elcoline har utvecklat vår verksamhet i anbudsprocessen. Vår egen verksamhet har blivit förankrad och vi har fått många nya metoder för hur vi ska ta erbjudandefasen framåt, säger Auvinen.

Projekten kommer att genomföras enligt en snäv tidsplan

Auvinen är nöjd med Elcolines professionalism och pålitlighet.

– Att hålla tidsplanen är verkligen viktigt i vår verksamhet eftersom projekt genomförs med en snäv tidsplan. Elcoline klarar sig till exempel bra med materialanskaffning. Man behöver inte oroa sig för om el-centralerna till exempel kommer i tid för produktion, berömmer Auvinen.

– Byggandet av byggnadsmoduler är inte särskilt utbrett. Därför kan denna information inte hittas hos varje enskild entreprenör. Elcoline sköter sin egen del i projekt med bra förhållningssätt och professionalism, sammanfattar han.

Fjärrövervakning är framtiden

Elcolines tjänster till Parmaco inkluderar en livscykelhanteringstjänst för byggnader och fjärrövervakning. Med hjälp av fjärrövervakning kan byggnadens skick övervakas även från andra sidan Finland. Det säkerställer att en byggnads livscykel inte avbryts i förtid. Systemet övervakar att kunden och slutanvändaren har goda och hälsosamma förutsättningar. Du behöver inte gå och titta på ett eventuellt fel först och sedan åtgärda det, utan du kan ta reda på det på en gång.

Auvinen ser möjligheter i tjänsten, särskilt i framtiden.

– Möjligheten för byggnadsanvändare att påverka driften och energiförbrukningen av byggnadstjänster kommer säkerligen att betonas i framtiden. Fjärrövervakningen och förvaltningen av byggnaderna ska tas framåt och byggas ut, säger han.

I framtiden kan byggnadsförhållanden som temperatur och koldioxidnivåer observeras och hanteras på distans.

Utmaningen är systemkompatibilitet. Systemen ska vara funktionella för den nuvarande användaren av byggnaden, den potentiella nästkommande kunden, och uppfylla Parmacos egna behov av utrymmeshantering. Olika användare är nöjda med olika systemleverantörer. Just nu pågår ett pilotprojekt mellan Elcoline och Parmaco på Leppävirta kontoret för att testa själva systemet. Samtidigt fungerar detta som ett skyltfönster för kunderna där de kan få ett smakprov på vad de kan komma att förvänta sig.

Elcoline har gedigen erfarenhet av totala elektrisk- och VVS leveranser

Elcolines största projekt hittills är det 3 700 kvadratmeter stora skol-, dagis- och matsalskomplexet som färdigställdes 2019 i Keimolanmäki, Vanda, Finland samt det 3 650 kvadratmeter stora skol-, matsal- och gymnastikkomplexet för Helsingfors Tehtaankatu skola, som stod färdigt 2020. Elcoline deltog också i VVS-installationerna av den 6 000 kvadratmeter stora skolbyggnaden i Mukkula, Lahtis, Finland. Företagets totala VVS-leveranser och livscykelservice lämpar sig för både byggnadsfastigheter och industribyggnadstjänster.