Elcoline Groupin SVS vastaa putkiasennuksista- ja huollosta Vantaan Energialla

04.02.2020
Yleinen

“Tavoitteena on pitää katkokset minimissä”

Vantaan Energia valitsi vuonna 2015 Elcoline Groupiin kuuluvan SVS Supervise Servicen kumppanikseen painelaitehitsauksiin. Sopimukseen sisältyvät jätevoimalan ja Martinlaakson voimalaitoksen asennus- ja korjaushitsaukset sekä hälytystyöt tarpeen mukaan. Vantaan Energia arvostaa erityisesti SVS:n vankkaa osaamista ja laatua painelaitehitsauksissa, sillä ne ovat olennainen osa laitoksen turvallista toimintaa.

Yhteistyön tavoitteena on pitää laitoksen toiminta mahdollisimman sujuvana ja tuotantokatkokset minimissä. Kumppanin nopea reaktiokyky hälytyksiin on silloin avainasemassa.

– SVS on meille yksi tärkeimmistä puitesopimuskumppaneista, sillä laitoksen toimintaa ei käytännössä pystyisi pyörittämään ilman painelaitehitsauksiin erikoistunutta kumppania, koneinsinööri Antti Oikarinen Vantaan Energialta kertoo.

Lakisääteiset työt vaativat erityisosaamista

Oikarinen kertoo, että heille on järkevintä toteuttaa putkistojen hitsaukset ammattitaitoisella sopimuskumppanilla myös siksi, että työ on painelaitelain säätelemää ja vaatii erityisosaamista ja erilaisia sertifiointeja, joita olisi hankala ylläpitää omalle väelle.

– Ulkoinen kumppani tasaa oman kunnossapito-organisaation työkuormaa ja tuo tarvittavaa erikoisosaamista taloon. Olosuhteet ovat laitoksella usein todella haastavat hitsaustyölle. Laadusta ei silti ole varaa tinkiä piiruakaan. Jokaisen sauman on oltava varmasti turvallinen, hän sanoo.

Yhteistoiminta SVS:n ja Vantaan Energian välillä on tiivistä. Huoltoseisokkeja suunnitellaan yhdessä, palautetta annetaan molemmin puolin ja toimintaa kehitetään avoimin kortein. SVS jatkaa Vantaan Energian sopimuskumppanina myös yli vuoden 2022, jolloin Vantaan Energia luopuu kivihiilen käytöstä ja laajentaa jätevoimalaa. Uudistuvassa tuotannossa yhteistoiminnan kehittäminen korostuu vielä entisestään.

– SVS:n toimintaperiaatteisiin kuuluu, että sovituista asioista pidetään kiinni ja palvelua tarjotaan joustavasti – silloin kuin sitä tarvitaan. Oma konepajamme Kouvolassa mahdollistaa erittäin kattavan palvelun. Pystymme valmistamaan voimalaitoksille tarvittavia osia itse, jolloin asiakas ei ole ulkopuolisten toimittajien varassa, Matti Käki Elcoline Groupin SVS:ltä kertoo.

Kuva: Vantaan Energia