Elcoline Group Oy:n hallitukseen on nimitetty Ari Lehtoranta ja Kia Aejmelaeus  

29.06.2023
TIEDOTE

Evli-konserniin kuuluva EAB Private Equity sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, pääomasijoitusyhtiö Tesi ja Arvo Sijoitusosuuskunta tekivät Elcolineen yli 20 miljoonan euron kokonaissijoituksen, joka jakautuu yrityskauppavetoisen kasvutarinan jatkamiseen ja omistusrakenteen uudelleen järjestelyyn. Sijoitus on saanut kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Elcolinen perustajat ja avainhenkilöt jatkavat yhtiön huomattavina omistajina. Pääomasijoituksen myötä Ari Lehtoranta ja Kia Aejmelaeus aloittivat Elcoline Group Oy:n hallituksessa uusina jäseninä 26.6.2023. 

Elcolinen vahvan kasvun perusta

Elcolinen viimeisimmän strategiakauden aikana yhtiön liikevaihto kasvoi 20 miljoonasta eurosta 70 miljoonan euron kokoluokkaan.

-Haluamme kiittää nyt väistyviä investoripartnereita – Jarkko Veijalainen, Karri Kaitue, Heikki Westerlund ja kumppanit, tämän huikean kasvumatkan mahdollistamisesta, sanoo Elcoline Groupin hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen.

– Omistusaikanamme olemme harmonisoineet Elcolinen toimintoja ja vahvistaneet osaamista sekä rakentaneet orgaaniseen kasvuun ja valittuihin yritysostoihin liittyvää kasvustrategiaa. Tänään on hienoa todeta, että strategia on ollut onnistunutta ja yhtiön kasvunäkymät näyttävät erinomaisilta myös tulevaisuudessa, kertoo Veijalainen.

– Elcolinen matka on ollut hieno esimerkki vahvasta yrittäjyydestä ja omistautuneesta henkilöstöstä. Yhtiö on kasvanut eturivin toimijaksi keskittyen jatkuvaan parantamiseen, korkealuokkaiseen asiakaspalveluun ja kannattavan kasvun aikaansaamiseen. Toteutetut yritysostot ja niiden onnistunut integroiminen sekä toimivat teolliset prosessit ja korkealla priorisoinnilla noteerattu työturvallisuus ovat leimanneet yhteistä tietä. On ilo todeta, että strategia on kantanut ja täytäntöönpano onnistunut. Elcolinen jatkolle on luotu vahvat menestymisen edellytykset, toteaa Kaitue.

Elcoline jatkaa määrätietoisella kasvun uralla

Elcoline jatkaa määrätietoista kasvua ja seuraava tavoite on saavuttaa yli 200 miljoonan euron liikevaihtoluokka. Tuore kasvurahoitus mahdollistaa entistä nopeamman palveluiden kehittämisen, uusien osaajien rekrytoimisen sekä vahvan kasvun niin Suomessa ja Ruotsissa kuin muissakin Pohjoismaissa. Tulevaa kasvua tukevat uusien hallituksen jäsenten Lehtorannan ja Aejmelaeuksen nimitykset.

Ari Lehtorannalla (DI) on lähes 40 vuoden kokemus liiketoiminnan johtamisesta monikansallisissa suuryhtiöissä, kuten Nokia, Kone ja Nokian Renkaat. Toimialakokemusta hänellä on Caverionin hallituksesta ja toimitusjohtajuudesta. Tällä hetkellä Lehtoranta toimii Elcolinen lisäksi neljän muun yhtiön hallituksessa.

– Pohjoismainen teollisuus tulee elämään vahvojen vuosien aikaa. Elcolinelle tämä tarjoaa loistavia kasvumahdollisuuksia. Pidän siitä, että Elcoline on vahvasti asiakkaisiin ja työntekijöihin keskittyvä yritys ja uskon, että tämä tuo pysyvää kilpailuetua. On hienoa päästä mukaan jälleen yhteen suomalaiseen kasvutarinaan, Lehtoranta sanoo.

Kia Aejmelaeuksella (KTM, CEFA) on 25 vuoden kansainvälinen kokemus rahoitusmarkkinoilta sekä johtotehtävistä suurista pörssiyhtiöistä startupeihin. Hän on ollut mukana lukuisissa haastavissa strategia-, liiketoiminnan kehitys-, yritysjärjestely- ja pääomanhankintaprojekteissa. Aejmelaeuksella on osaamista myös talousraportoinnista, vastuullisuudesta sekä viestinnästä. Hän on EAB Private Equityn osakas.

– Elcoline on hyvin asemoitunut hyötymään vallitsevista markkinatrendeistä, kuten teollisuusyritysten panostukset kestävämpään tuotantoon. Odotan innolla, että pääsen tukemaan johtoa kansainvälistymisessä ja toiminnan jatkokehittämisessä mukaan lukien mahdollisen pörssilistautumisvalmiuden rakentamisessa. Yhtenä Elcolinen vahvuutena on yrittäjämäinen palvelukulttuuri, jonka säilyttäminen on tärkeää jatkossakin, Aejmelaeus kertoo.

– Olen erittäin tyytyväinen näin monipuolisen ja laaja-alaisen kokemuksen saamisesta mukaan hallitukseemme, heidän panoksellaan tulee olemaan merkittävä rooli Elcolinen omistaja-arvon kasvattamisessa tavoitellessamme kasvua ja kansainvälistä laajentumista, Räisänen toteaa.

Elcoline haluaa olla entistä vastuullisempi toimija

Yksi Elcolinen keskeisistä tavoitteista uudella strategiakaudella on vastuullisuuden edistäminen yhtiön omassa viitekehyksessä. Elcolinella aloitetaan ESG-ohjelman luonti tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiön tavoitteena on kehittää omaa toimintaa entistä vastuullisempaan suuntaan, sekä auttaa asiakkaita heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa.

– On ilo saada hallitukseen myös vastuullisuusosaamista, mikä auttaa etenemistämme haluttuun suuntaan, sanoo Räisänen.

Lisätietoja:

Jere Räisänen

Hallituksen puheenjohtaja, Elcoline Group

+358 44 5599 144

jere.raisanen@elcoline.fi

Lue myös: