Kunnossapitoseisokit vaikuttavat koko Suomen teollisuuteen

01.06.2018

Terrafamen kunnossapitojohtaja: ”Kilpailukyky lisääntyy yritysten välisellä keskustelulla”

 

Urakointi- ja kunnossapitopalveluita tarjoava Elcoline Group on koostanut selvityksen raskaan teollisuuden kunnossapitoseisokkien resurssitarpeista. Selvityksestä käy ilmi, että vuoden ajalle osuu muutamia selkeitä ruuhkaviikkoja, jolloin teollisuusyritysten tarve kunnossapidon osaajille on kova. Suomen teollisuuden kilpailukyvyn kannalta seisokkien sujuvuudessa ovat avainasemassa suunnittelu, resurssit ja avoin keskustelu teollisuusyritysten välillä.

Elcolinen selvityksen mukaan kiireisimmät seisokkiviikot sijoittuvat keväällä viikolle 19 ja syksyllä viikolle 41. Tällöin suurin tarve on sähkö- ja automaatioasentajille, mekaanisille asentajille sekä hitsaajille.

– Vaativimmat kunnossapitoseisokit ajoittuvat meillä kevääseen ja syksyyn. Keväällä seisokin ajankohtaa määrittävät sulamisvedet ja kesälomakauden alku. Toinen seisokki on syksyllä juuri ennen pakkasia, sillä haluamme saada tehtaan talvikuntoon, eikä kaikkia huoltotoimenpiteitä voida tehdä alle 5 asteen lämpötilassa. Tiedän, että monet muutkin teollisuusyritykset haluavat ajoittaa seisokkinsa saman kaavan mukaisesti, kommentoi selvitykseen osallistuneen Terrafame Oy:n kunnossapitojohtaja Matti Rautiainen.

Informaation lisäämisellä kustannustehokkuutta

Kunnossapitoseisokit voitaisiin toteuttaa tehokkaammin ja tuottavammin, kun teollisuusyritysten välillä käytäisiin avoimempaa keskustelua.

– Kun teollisuusyritykset käyvät keskinäistä keskustelua seisokkien ajankohdista, riittää osaamista ja resurssia kaikille. Meidän tulisi myös yhä enemmän jakaa toisillemme kokemuksia hyvistä menetelmistä, sillä teollisuuden haasteet ovat kaikille yhteiset, ja näin voisimme parantaa Suomen teollisuuden kilpailukykyä, Rautiainen kuvailee.

Myös Elcoline Groupin hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen korostaa keskustelun tärkeyttä eri teollisuudenalojen välillä.

– Aiomme tulevaisuudessa laajentaa näitä selvityksiä, sillä jo pintaraapaisulla nähdään viitteitä siitä, että pelkällä informaation lisäämisellä saataisiin aikaan paljon parannusta. Kunnossapidon kumppanina haluamme tarjota yrityksille resursseja laajasti eri teollisuuden alojen osaajista, sekä luoda keskustelua ja kehittää omalta osaltamme Suomen teollisuuden kustannustehokkuutta, kertoo Räisänen.

Sujuva seisokki vaatii suunnittelua ja resursseja

Rautiaisen mukaan kunnossapitoseisokin tarkoituksena on ennaltaehkäistä rikkoontumisia ja välttää näin suurempia kustannuksia.

– Kunnossapidon kustannukset luonnollisesti nousevat seisokin ajaksi. Kaikkein kalleimmaksi kuitenkin tulevat suunnittelemattomat seisokit ja korjaava kunnossapito. Seisokkien tarkoituksena onkin mahdollistaa mahdollisimman tehokas tuotanto suunniteltujen seisokkien välillä, Rautiainen kommentoi.

Keskustelun lisäksi kunnossapitoseisokkien sujuvuus vaatii suunnittelua ja riittäviä resursseja. Sekä Rautiainen että St1:n kunnossapitoinsinööri Henry Laitinen pitävät tällä hetkellä resurssien saatavuutta haasteena. Varsinkaan spesiaaliosaamista ei aina riitä kaikkien tarpeisiin.

– Suunnittelemalla seisokkityöt tarkasti ja ajoissa, voidaan ratkoa joitain seisokkeihin liittyviä haasteita, mutta kaikkea ei voi etukäteen suunnitella. Ennalta suunniteltujen huoltotoimenpiteiden lisäksi seisokin aikana tehdään kuntotarkastuksia, joissa voi paljastua jotain yllättävää. Erikoisosaamista ei aina silloin ole saatavilla, Laitinen kertoo.

Terrafamen pyrkimyksenä on keskittää kunnossapidon yhteistyökumppaneiden puitesopimuksia yrityksille, joilla on tarjota laaja-alaista teollisuuskokemusta sekä riittävästi resursseja seisokkitöiden hoitamiseen.

– Toimintatapa kartuttaa kumppanin kokemusta ja osaamista, jolloin yhteistyö helpottuu jatkossa, Rautiainen kiteyttää.

Elcoline Group on vuonna 2002 perustettu teollisuuden urakointi- ja kunnossapitoalan yritys, joka tuottaa muun muassa sähkö- ja automaatioasennuksia, LVI-asennuksia, instrumentointia, paineenalaisten putkistojen asennusta, mekaanista asennusta, sekä edellä mainittujen alojen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Konsernin liiketoiminta jakaantuu neljään operatiiviseen tytäryhtiöön: Elcoline Plant Service Oy, Elcoline Construction Oy, Elcoline Piping Oy ja Elcoline Oy. Asiakkaitamme ovat kansainväliset teollisuusyritykset muun muassa kaivos-, kemian- / petrokemian-, pulp and paper- , energian tuotannon-, meri-, metalli- ja rakennusteollisuuden toimialoilla. Työllistämme noin 200 ammattilaista sopimuskohteissa ympäri maapalloa ja vuonna 2018 liikevaihtomme on noin 20M€.

 

Lisätiedot:

Elcoline Group
Jere Räisänen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. +358 44 5599 144
jere.raisanen@elcoline.fi

Selvityksen voi tilata Elcolinen Essi Korhoselta: essi.korhonen@elcoline.fi

tai linkin kautta: https://elcoline.fi/fi/suomi-seisakkitutkimus/

Kustannustehokkuus vaikuttavana tekijänä yhteistyökumppanin valinnassa

16.04.2018

Henry Laitinen, St1:

”Elcoline tarjosi uskottavasti ja kustannustehokkaasti sekä sähköisen että mekaanisen kunnossapidon”

Heinäkuussa 2016 Elcoline Plant Service Oy ja GE Power Service (entinen Alstom Finland Oy) tekivät liiketoimintakaupan, jossa GE Powerin mekaanisen kunnossapitoyksikön työntekijät siirtyivät Elcolinen palvelukseen. Elcolinen tavoitteena oli kaupan myötä kasvattaa liiketoimintaansa sekä laajentaa palvelutarjontaansa. Yksi uusista, monipuolisemman palvelukokonaisuuden ostaneista asiakkaista on St1.

Liiketoimintakauppa vei Elcolinen askeleen lähemmäs pidemmän aikavälin isoa tavoitetta toimia kokonaisvaltaisen kunnossapitopalvelun tarjoajana.

– Voimme nyt tarjota vanhoille ja uusille asiakkaille monipuolisempaa palvelua, jossa muun muassa sähkötyöt ja mekaanisen kunnossapidon saa samalta luukulta. Vaikka Elcoline Plant Service Oy toimii omana yksikkönä, asiakkaan on helppo ostaa eri yksiköiden palveluita samalta yritykseltä, kertoo tulosyksikön päällikkö Teemu Pohto.

Kumppanin valintaan vaikutti kustannustehokkuus

Elcolinen ja St1:n huhtikuussa 2017 alkaneeseen yhteistyöhön sisältyy St1:n Kajaanin tehtaan mekaaninen sekä sähköinen kunnossapito, sekä yksittäisiä projekteja, kuten laiteasennuksia. Lisäksi sopimukseen kuuluu jatkuva ympärivuotinen päivystys, joka lisää tehtaan toimintavarmuutta. St1:n kunnossapitoinsinööri Henry Laitinen kertoo, että yhteisökumppanin valintaan vaikutti se, että Elcoline oli St1:lle jo jossain määrin tuttu aiemmista projekteista.

– Elcoline oli yksi harvoista palveluntarjoajista, joka pystyi uskottavasti ja kustannustehokkaasti tarjoamaan sekä sähköisen että mekaanisen kunnossapidon. Meillä on St1:llä oma kunnossapitojärjestelmä, mutta kannattavuuden vuoksi päädyimme ulkoistamaan työvoiman. Tehtaallamme toimii kunnossapidosta vastaavia päämestareita, jotka työskentelevät yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa, Laitinen kuvailee.

Yhteinen kehittäminen on elintärkeää

Kajaanin tehtaan tuotanto on vielä alkutaipaleella, joten yhteistä kehittämistä tarvitaan. Joitain haasteita on ollut, mutta Laitisen mielestä kokonaiskuva yhteistyöstä on positiivinen. Haasteita pyritään ratkomaan yhteisissä palavereissa, joissa on paikalla molempien yritysten mekaanisen puolen ja sähköpuolen vetäjät, St1:n päämestarit ja Elcolinen asiakkuusvastaava.

– Kunnossapidon kehittäminen ja haasteista oppiminen on meille elintärkeää. Meille on mahdollisesti tulossa alueelle isompia tehtaita, joissa kohtaamme varmasti samanlaisia tilanteita. Emme halua siinä vaiheessa kehittää kaikkea tyhjästä, Laitinen kommentoi.

Myös Pohto pitää Elcolinen vahvuutena halua kehittää toimintoja ja olla askeleen edellä kilpailijoita. Kun taustalla ei ole jäykkää organisaatiorakennetta, on asiakkaan tarpeisiin mukautuminen helpompaa.

– Meillä on paljon osaajia ja panostamme henkilöstön kehittämiseen. Uusissa asiakkuuksia töistä vastaa aluksi tietty ydinporukka, muta arvoihimme ja tavoitteisiimme kuuluu pitkässä juoksussa paikallistaa työvoima ja palkata uusia työntekijöitä. Esimerkiksi Kajaanin seudulla olemme työllistäneet tämän projektin puitteissa 10-20 paikallista työntekijää, kertoo Pohto.

 

Uratarina – Elcoline Plant Service Oy, Teemu Pohto

29.03.2018

”Parasta työssäni on se, että kaikilla on yhteinen missio”

Olen työskennellyt periaatteessa koko elämäni samassa firmassa. Aloitin 15-vuotiaana varastohommat silloisella Pointo Oy:lla, jossa isäni oli hitsaajana. Pian lähdinkin isäni työpariksi reissuhommiin joulu- ja juhannusseisokkien ajaksi. Kun menin lukioon ja lukion jälkeen aloitin tietotekniikkainsinöörin opinnot, kulkivat keikkahommat koko ajan siinä rinnalla. Toimin muun muassa nosturikuskina, levyseppänä ja nuorempana asentajana. Tänä aikana ranskalainen pörssiyhtiö Alstom osti Pointon liiketoiminnan.

Ehdin tehdä IT-alan hommia vain puolisen vuotta, kun eräs Alstomin projektipäällikkö soitti ja tarjosi projekti-insinöörin paikkaa. Otin paikan vastaan ja siitä asti olen ollut vakituisena työntekijänä samassa firmassa. Toimin ensin projekti-insinöörinä kaksi vuotta, jonka jälkeen siirryin työnjohtajaksi ja sen jälkeen site manageriksi ja asiakaspäälliköksi. Kouluttauduin myös työn ohella kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi. Vuonna 2015 GE Power Service Oy osti Alstomin ja 2016 Elcoline Plant Service osti GE:n. Sain viimeisimmän kaupan myötä lisää vastuuta yrityksessä, kuten myynti- ja kustannusseurantaa sekä ylemmän johdon tehtäviä.

Tavoitteena oppia mahdollisimman paljon tästä hetkestä

Vuodesta 2017 olen ollut Elcoline Plant Service Oy:n tulosyksikön päällikkönä ja vastannut yrityksen koko Suomen mekaanisen puolen liiketoiminnoista. Toimenkuvani on laaja, ja siihen kuuluu muun muassa myyntiä ja sopimusten tekoa, urakoiden suunnittelua, sekä resursointia. Organisaatiomme on kompakti ja tehokas. Teemme yhteistyötä Elcoline Groupin sisällä, ja saan toimitusjohtajalta ja hallituksen puheenjohtajalta tarvittaessa tukea myyntiin, asiakaskäynteihin ja tarjouslaskentaan.

Parasta työssäni on Elcolinen yhteishenki ja tekemisen meininki. Vaikka meitä on paljon, meillä on yhteinen missio ja kaikki antavat parhaan panoksensa yhtiön eteen. Saan myös itse vaikuttaa asioihin ja oma tekemiseni vaikuttaa ihan eri tavalla kokonaisuuteen, kuin jossain isommassa talossa tai jäykemmässä organisaatiossa. Yritän oppia mahdollisimman paljon tästä hetkestä, myyntityöstä ja bisneksestä yleensä. Tämä on tällä hetkellä hyvä tie.

Jalka kipsissä, sormet siteissä ja pää paketissa

Olen luonteeltani sellainen, että pyrin tekemään kaiken viimeisen päälle. Se tuottaa vähän haasteita, sillä meillä on täällä niin monta rautaa tulessa, että töitä voisi halutessaan tehdä koko ajan. Henkireikäni on kuntosalilla käynti, sillä treenatessa en mieti mitään muuta kuin itse suoritusta. Kilpailen tavoitteellisesti voimamieskisoissa, joihin saan myös kanavoitua kunnianhimoani.

Noin vuosi takaperin vedin salilla voimakelkkaa, kun akillesjänteeni meni poikki. Meillä oli juuri alkamassa iso urakka, johon oli kiinnitetty 80 työntekijää, josta olin vastuussa kahden muun henkilön kanssa. Maanantaiaamuna makasin kotona kipsi jalassa, kun silloinen päällikkömme soitti, että hänellä on kamala kuume, jonka johdosta hän myöhemmin joutui sairaalaan. Myös Petri, toinen työnjohtajista, oli onnistunut loukkaamaan kätensä ja murtamaan kaksi sormea. Lopulta istuimme Petrin kanssa työmaalla työnjohtokopissa ja naureskelimme, että täällä sitä ollaan jalka ja sormet kipsissä ja kolmas avainpeluri sairaalassa kuvainnollisesti pää paketissa. Hoidimme sen urakan kuitenkin lopulta aika hyvin.

Teemu Pohto
Elcoline Plant Service Oy
Tulosyksikön päällikkö

Nimityksiä Elcoline Groupissa – Kasvu avaa uusia uramahdollisuuksia

02.02.2018

Elcoline Groupin liiketoiminnan merkittävä kasvu näkyy positiivisena kehityksenä myös yhtiön hallinnossa. Kasvun tekijöitä ja uudenlaisia rooleja tarvitaan koko ajan lisää. Konsernin talousjohtajaksi on 1.1.2018 alkaen nimitetty insinööri Jarno Räsänen, joka toimi aiemmin Elcoline Construction Oy:n liiketoimintajohtajana. Räsäsen ura Elcolinella on edennyt sähköasentajasta työnjohtajaksi ja liiketoimintajohtajaksi. Nyt edessä ovat uudenlaiset haasteet, jotka Räsänen ottaa innolla vastaan. Hänen toimenkuvaansa kuuluu talousjohtamisen ja raportoinnin lisäksi yritysostoihin liittyvien rahoitusasioiden järjestely sekä avainhenkilöiden valmentaminen.

Talousasiat ovat tulleet Räsäselle tutuiksi aiempien työtehtävien myötä, sillä hän on ollut tukemassa toimitusjohtajaa ja hallitusta talousasioissa viimeisen vuoden aikana.

– Talousjohtajaksi siirtyminen on luonnollinen jatkumo. Minulla on vahva henkilökohtainen halu kehittyä ja syventää tietämystäni talousjohtamisesta. Nyt pääsen keskittymään näihin asioihin täysipäiväisesti.  Olemme todella hyvällä kasvupolulla ja asioita on tehty paljon oikein edellisinä vuosina. Jatketaan ehdottomasti samalla uralla! Koen, että voin aidosti valmentaa ja tukea liiketoimintajohtajia ja projektipäälliköitä talousasioissa. Sillä rakennetaan osaltaan yhtiön tulevaakin menestystä.

Elcoline eroaa yhtiönä Räsäsen mielestä edukseen sillä, että johto on lähellä kenttää ja yhtiössä välitetään aidosti – ollaan arjessa läsnä omilla kasvoilla.

– Meillä on erittäin hyvä, nuorekas ja kehittyvä organisaatio, joka tarjoaa paljon uramahdollisuuksia. On ollut hienoa nähdä, miten henkilöstö esimerkiksi asentajapuolella on kehittynyt vuosien varrella.

Räsänen on itse tullut taloon asentajaksi vuonna 2006 ja edennyt siitä erilaisiin johtamistehtäviin. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys yhtiön toiminnasta; miten tähän on tultu ja missä on kehittämisen paikkoja. Silloin, kun talousasioita ei tarvitse ajatella, Jarno lähtee rentoutumaan golfin pariin.

– Harrastusten parissa pääsee hyvin irti työasioista ja saa huollettua niin kehoa kuin mieltä. Eniten kierroksia tulee pelattua Siilinjärvellä Tarinassa. Lisäksi hyvää vastapainoa työlle tuovat kaksi lasta ja matkustelu perheen kanssa.

 

Elcoline Construction sai uuden kipparin

Elcoline Construction Oy:n liiketoimintajohtajana on aloittanut insinööri Simo Nissinen, joka on työskennellyt yhtiössä aiemmin kunnossapidon vastaavana asentajana sekä sähkösuunnittelijana. Nissinen on myös Elcolinen pitkäaikaisimpia työntekijöitä, sillä hän on tullut taloon jo vuonna 2005. Hän johtaa Parmacon Leppävirran ja Pyhäjoen tehtaiden palvelukokonaisuutta, joka pitää sisällään sähkö- ja LVI-suunnittelun ja asennukset sekä arkkitehtisuunnittelun.

– Tulevaisuuden kehittämissuuntana Elcoline Construction Oy:llä näen automaatiopalveluiden sekä sähkö-, LVI- ja arkkitehtisuunnittelun kasvattamisen ja palvelun jatkuvan kehittämisen.

Nissistä työssä motivoi onnistuminen ja hyvän porukan synnyttämä työskentelyilmapiiri. Nissinen kokee, että Elcolinella on annettu hyvät mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja urapolulla etenemiseen.

– Se, että kaikkien on mukava tulla töihin edesauttaa myös yhtiön liiketoimintaa ja positiivista kehitystä. Olen viihtynyt Elcolinella todella hyvin. Miksipä en olisi, sillä aina on voinut vaikuttaa omaan työhön ja sanoa mielipiteensä asioista.

Vapaa-aikana Simo viihtyy kuntosalilla tai moottorikelkkailemassa. Harrastukset auttavat ajatusten nollaamisessa ja rentoutumisessa.

– Siinä ei ehdi työasioita ajatella, kun sukkuloi moottorikelkalla puiden välissä.

 

Jarno Räsänen
Puh: +358 40 771 1330
jarno.rasanen@elcoline.fi

 


Simo Nissinen
Puh: +358 40 750 1266
simo.nissinen@elcoline.fi

Uusi kunnossapitosopimus

07.05.2017

Elcolinelle uusi kunnossapitosopimus kemianteollisuudesta.

Sopimus kattaa koko teollisuuslaitoksen mekaaniset asennus- ja huoltotyöt sekä sähkö-/automaatio ja instrumentointi asennus- ja huoltotyöt. Lisäksi Elcoline vastaa koko teollisuuslaitoksen saattolämmitysjärjestelmien asennus- ja huoltotöistä sekä kaikkien aselajien vikapäivystyksistä 24/7/365.

”Vastaamme kokonaisuudesta omalla henkilökunnalla 24/7/365 yhden luukun periaatteella. Tämän tyyliset kokonaispalvelu-/ kunnossapitosopimukset ovat Elcolinen ydinliiketoimintaa ja tässä me halutaan olla maailman parhaita. Kerromme tarkempia tietoja kohteesta myöhemmin.” – Veli-Matti Ampiala, Elcoline Group, CEO.

Lisätietoja: veli-matti.ampiala@elcoline.fi / 040 123 9895.